Volunteers needed for an exciting new digitization project. Click here.

Search

Search entry titles for
Results 1 - 5 of 5 for Entry title: (טיקטין)
  1. , תלמיד האוניברסיטה העברית והמכון החקלאי שלה בירושלים וברחובות. הרב שמואל אפרים טיקטין (את תולדותיו ראה בכרך א', עמוד 278) מלבד תרומתו בספרות ישראל המפוזר בעתונים ובירחונים, הקדיש את עתו ועטו לעריכת
  2. יחזקאל. נפל בתש"ח בקרבות על פתיחת הדרך לירושלים, ע"י לטרון), עודד, דינה אשת משה איזנברג (נהלל, קצין בצבא הגנה לישראל). אברהם טיקטין נולד בטיקטין, ליד ביאליסטוק פולין, בשנת תרל"ו (1876), לאביו יצחק
  3. ), יצחק טיקטין נולד בירושלים. ניסן תרנ"ט (3.4.1899). לאביו אברהם (ראה כרך ג', עמוד 1406) ולאמו בתיה בת ברוך יעקב זק"ש (מותיקי ועסקני ירושלים). קבל חנוך מסורתי בחדר וכללי בביה"ס כי"ח (האליאנס
  4. " בנתניה). הרב דוד זאב טיקטין נולד בטיקטין, ליד ביאליסטוק, בשנת תרכ"ו (1866). לאביו ר' יצחק יעקב טיקטין ולאמו שרה חאשה בת ר' אפרים. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת ולוזין, ונחשב לעילוי. בשנת
  5. ". השתתף ביסוד שכונת רחביה, בנה בה את ביתו ונבחר לועד השכונה. על-ידיו נשתמר חלק מהתעודות בדבר ראשית ימי פתח-תקוה, מעזבונם של המיסדים. הרב שמואל אפרים טיקטין נולד בירושלים לאביו יצחק יעקב ביום 2 במרס