Volume 1

Page 200

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פעילותו העיקרית מאז תמוז ת"ש היא בועדת "ציון" שמטרתה להקים מצבות על קברי נעדרים חללי השמירה וההגנה, העבודה ותלאות בנין הארץ, שאין להם מודע וגואל והצלת זכרם מאבדן בשכחה, וכן לחקור ולמצוא את מקום קבורתם של נעדרים שנשכחו ולהקים עליהם מצבות, לבל יכרת שמם מישראל. פעולת הועדה, שבעצם עוסק בה דוד בדר לבדו, החלה בי"ז תמוז ת"ש בהקמת המצבה על קברו העזוב והנשכח של החולם-הלוחם מיכאל הלפרין במחנים, ובמשך 5 שנים הקימה למעלה מ-200 מצבות לנעדרים בערים ובכפרים, - בעזרת התרומות שהיא מקבלת לצורך זה ממוסדות שונים.

כתב מאמרים ורשימות רבות (לפעמים בחתימה אבא-יצחק ) ב"קונטרס", ואח"כ ב"דבר" וב"הארץ" בשנים האחרונות על פי רוב ציוני זכרון לנפשות הנעדרים שועדת "ציון" מטפלת בשמירת זכרם מאבדן.

בנו יצחק מראשוני המתישבים במושב "בית עובד" ע"י נס ציונה.

צבי גדליהו סוכובולסקי

נולד בביאליסטוק, רוסיה הלבנה, ז' ניסן תרמ"ו (1886), לאביו ר' אברהם זאב , תלמיד-חכם, נדבן הסוחר גדול בתבואות וקמח. (אחד מאחיו היה העסקן הנודע יחזקאל דנין ז"ל). למד בחדר העברי בביאליסטוק והצטרף מנעוריו לחיבת-ציון, שאחיו דוד היה אחד מפעיליה ומזכירו של הרב שמואל מוהליבר . התמסר להפצת הלשון העברית בחוגי הנוער, ואח"כ בהשתלמות במדעי החברה והכלכלה והפצתם בקרב הנוער היהודי.

עלה ארצה באלול תרס"ד. למד חדשים אחדים בסמינר למורים של חברת "עזרה" הברלינית, ואח"כ יצא לעבודה כפועל חקלאי בראשון-לציון, פתח-תקוה, פרדס מונטיפיורי ליד יפו (כיום שכונת מונטיפיורי), בן-שמן, מלחמיה שבגליל התחתון. משנת תרס"ו עבד ברחובות ובסביבתה בשדות, בכרמים, בפרדסים ; עסק בכיבוש עבודה בחפירת בארות וחפר למעלה מ-30 בארות. יצא פעמים לחו"ל להשתלם בחקלאות פעם לשוייץ ופעם לרוסיה (אודיסה ובאקו), אך חזר במהרה, כי לא יכול להתרחק לזמן רב מחיי העבודה בארץ. במלחמת-העולם הראשונה היה במשך שנתים חבר קבוצת חולדה, ואח"כ חזר לעבודה ברחובות והמשיך בה עד שהתישב בכפר בילו שבקרבתה בשנת תרצ"ג.

היה פעיל בתנועת העבודה משנותיה הראשונות. השתתף ביסוד "הפועל הצעיר", הסתדרות העובדים הכללית, תנועת המושבים והארגונים. היה חבר בארגון להתישבות בנהלל אך לא עלה שם על הקרקע. היה חבר במרכז קופת חולים בשנות 1921-24, פעל ביסוד משרד קופת חולים בחיפה ומרפאות בנקודות החדשות בעמק יזרעאל, בשומרון ולעובדים בכבישי עפולה נצרת וחיפה - ג'דה, וביסוד בית-ההבראה של קופתחולים על הכרמל. היה במשך שנים רבות חבר במועצת ההסתדרות הכללית, בועדת הבקורת המרכזית, בועד הפועל של תנועת המושבים ובמועצה המקומית רחובות. היה ציר בקונגרס הציוני הי"ט, לוצרן 1935. כיום הוא חבר מועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל, חבר ועדת הבירורים המרכזית של קופת חולים של ההסתדרות הכללית, חבר בהנהלת קופת מלוה של העובדים ברחובות, בחבר השופטים של מועצת פועלי רחובות, בהנהלת הקרן של תנועת המושבים והארגונים, העובד עבודה חלקית בלשכת המס של מועצת הפועלים ברחובות. בשנות המהומות תרצ"ו-תרצ''ט שרת כנוטר.

פרסם כתבות ומאמרים לעשרות ב"הפועל הצעיר", "הארץ והעבודה", "דבר", "תלמים" בעניני התישבות, צבור, חברת העובדים, פרקי זכרונות וכו'.

הרב עמרם בלויא

נולד בעיירה קטנה בסלובקיה (אז מערב-הונגריה), בשנת תקפ"ט (1829), לאביו ר' יהודה ולאמו רבקה . קיבל את ראשית חינוכו ב"חדר" ואח"כ ב"ישיבה הר מה" של פרסבורג והיה תלמידו המובהק של הגאון בעל "כתב סופר" (בנו של ה"חתם סופר" זצ"ל) והוס

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 200). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/200