Volume 1

Page 260

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרדכי ברנשטיין

נולד במונשטי, רומניה, בשנת תרכ"ב (1862), לאביו דוד. למד ב"חדר" ובישיבה והגיע לידיעה רבה בתורה.

הצטרף בבחרותו לתנועת חיבת ציון והיה חבר פעיל בארגון "צעירי ציון" במוינשט, שיסד גיסולעתיד ר' דוד שוב . השתתף בתנועה לארגון העליה ברומניה, ובתרמ"ב עלה ארצה עם אשתו והיה ממיסדיה וחלוציה של המושבה ראש-פנה. השתתף באדר תרמ"ג בחיבור התקנות לסידור העבודה, נשא את חלקו בסבלם של הראשונים, בשכול, במחסור ובמצוקה, עסק בצרכי צבור באמונה כחבר ועד המושבה, חבר במשפט השלום העברי המקומי, בהנהלת הסינדיקט של מגדלי הטבק, ועוד. עבד את משקו בשקידה ובמסירות והנהיל לצאצאיו את החיבה לקרקע ולעבודה במשק, שהשקיע בו את מיטב אונו בשנות-חיים רבות עד ימיו האחרונים.

שרת את המושבה כחזן ובשאלות תורה ודת קיבלו את דעתו כאילו היה רב, כי אכן ידוע היה כתלמידחכם וחביב ומכובד על כולם.

נפטר בראש-פנה, כ''ז סיון תרצ"ד.

דוד מילר

בן הרב משה , נולד בסיגט מרמורוש (הונגריה) כ"א תשרי תרל"ג. למד ב"חדר", בישיבת פרסבורג, ואח"כ כשהתמשכל למד גם מדעים כלליים.

כשגדל הצטרף ל"חבית ציון", ותרגם את ההצטרפות הזו למעשה : קם ועלה לארץ ישראל בתרמ"ח.

בבואו ארצה עמוס בידיעות רבות ומספיקות גם בעברית וגם במדעים כלליים, נתמנה למורה בראש פינה ויחד עם יצחק אפשטיין הרביץ תורה במושבה הנ"ל, שהיתה מן המושבות הראשונות שנוסדו בתקופת חבת ציון.

מאז במשך ארבעים שנה הורה בהצלחה במושבות. הגליל ויהודה, ותלמידיו מגיעים לאלפים.

בבוא לארץ-ישראל ועד הצירים, אחרי הצהרת בלפור, נשלח לעבודה חנוכית בעדת השומרונים בשכם, הוא ראה את תפקידו לא רק כמורה, אלא כאדם שבא לגשר בין עם ישראל ובין שרידי הפליטה משבט אפרים, שמלפני אלפים שנה ויותר נפרדו מעם ישראל, אבל נשארו עומדים בעמדותיהם כל השנים, ולא זזו מאמונתם, כי הם שרידי ישראל האמתיים. בבואו לשכם התחיל להרביץ תורה לא רק לקטנים, אלא גם לגדולים. השומרונים הרגישו בו לא רק מורה-מיסיונר, אלא בן-אדם, המתענין בגורלם.

יותר מעשר שנים עבד בשכם, וטפח קשרים אמיצים בין העדה השומרונית ובין הישוב החדש. אח"כ מוכרח היה לעזוב את שכם, לרגל קמוצים בתקציב של - מחלקת החנוך.

אך את הקשרים עם בני שומרון לא הפסיק גם אחרי שהתישב בתל-אביב. עד סוף ימיו היו מבקרים אותו תלמידיו ותלמידותיו משכם, מלאי אהבה ותודה לאיש שעשה בשבילם כל כך הרבה.

אחרי מחלה קצרה נפטר בא' אלול תש"ג (1943.IX.19) בתל-אביב, ונקבר בנחלת יצחק.

בתרצ"ט פרסם ספר בשם: מכתבים פוליטיים על היחסים בין היהודים והערבים והסכויים להסכם ביניהם.

ד"ר יעקב סלע (בלובשטיין)

בן איסר אריה ליב. - נולד ביום 4 בפברואר 1880 בעיר וויאטקה שברוסיה, אביו היה תלמיד חכם וסוחר, חובב ציון ונדבן, ממיסדי בתי היתומים בתל-אביב וברמת-גן הנקראים על שמו. אמו שרה בת הרב משה מנדלשטם מריגה. גדל בעיר רוסית טהורה ונמצא כל שנות הגיל הצעיר שלו בסביבה נכרית. אחרי שמשפחתו עברה לרגלי עסקי מסחר לעיר הנפט בקו למד

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 260). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/260