Volume 1

Page 336

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

"דער פריינד", "די נייע וועלט", "אונזער לעבען" וכו' וכו'.

לשם תעמולה והפצת הרעיון הציוני ערך מסעות תעמולה בתחום המושב היהודי ברוסיה, וכדי שיוכל לנהל תעמולה ציונית משפעת ביקר גם בארץ-ישראל.

זמן-מה לפני מלחמת העולם הראשונה עזב את רוסיה והשתקע בברלין. בשעת המלחמה מוכרח היה כנתין רוסי לעזוב את גרמניה והוא נדד מארץ נייטראלית אחת לשניה. את רשמיו מאותה התקופה פרסם בספר בגרמנית שנקרא : "חמש שנים בארצות נייטרליות".

בשנים 1923/24 ערך מסע בקנדה ובארה"ב ואת רשמיו פרסם בעתונים "טאג" וב"מאמענט". מלבד זה פרסם גם ספרים בשם "הפרובינציה החביבה", "חיי נדודים"' "הפיסימיזמוס של הספרות האירופאית", "הנשמות הגדולות" ו"אישים יהודים". הספר האחרון הופיע גם בעברית.

בשובו לאירופה השתקע שוב בברלין. שם השתתף בקביעות ב"יודישע רונדשוי", ופרסם שם מאמרים פובליציסטיים ספרותיים.

לאחר השתלטות הנאצים (1933) בגרמניה בא לארץ ישראל. כאן התחיל להשתתף ב"דבר", אח"כ עבר ל"הארץ", ממנו ל"הבקר"' ושוב ל"הארץ". בשנים האחרונות לחייו היה מפרסם מזמן לזמן מאמרים ב"בוסתנאי", שבו השתתף עד שנסגר בעקב מלחמת העולם השניה.

זמן-מה לפני פטירתו פרסם ספר בעברית בשם "מסות". בי"ב חשוון תש"ג (23.10.43) נפטר ונקבר בנחלת יצחק.

שמואל ינובסקי

בן יעקב (ממשפחת הרב חיים עוזר גרודזנסקי מוילנה), נולד בשנת תרל"ו (16 ביולי 1876) בפטרבורג. אביו היה בעל ידיעות תורניות, סוחר גדול, בעל גילדה ראשונה, ותודות לכך קבל זכות ישיבה בעיר זו, שהישיבה ליהודים סתם היתה אסורה בה.

למד ב"חדר", וכשגדל קצת נכנס לגמנסיה הממשלתית. אחרי שסיים אותה נכנס לאוניברסיטה למחלקה המשפטית, ואחרי גמרו שם את חוק למודיו קבל את התואר עו"ד.

עוד כתלמיד הגמנסיה ארגן חוג להשתלמות בשאלות הלאומיות העברית, הצטרף לציונות עוד לפני הקונגרס הציוני הראשון ובקר בארץ עם קבוצת סטודנטים ציונים ב-1898.

בשנת 1904 נשא לאשה את מרים בת אביגדור חסקין מנובוגרוד-סברסק, פלך צרניגוב. אחות הגננת טובה חסקין.

שימש עו"ד בשנים 1900-1917, אבל התמסר בעיקר לעבודה צבורית לאומית. התמחה בכלכלה, סטטיסטיקה ובעיות ההגירה.

התמחה עד מהרה לעסקן צבורי ידוע וכשחברת יק"א, שהיתה זרה ועוינת לציונות, נגשה ליסד ברוסיה מוסדות כספיים, לשם הושטת עזדה לבעלי מלאכה יהודיים שנמצאו אז במצב כלכלי דחוק, שמה את עיניה בו ומינתה אותו (בש' 1904) לאחד מפקידיה החשובים של יק"א ברוסיה, ובמשך חמש עשרה שנה 1904-1919 עמד בראש משרד ההגירה של יק"א בפטרבורג.

לרגל עבודתו זו בקר בארצות המאוכלסות המונים יהודים באירופה ובאמריקה.

היה משתתף כל השנים בעתונות הציונית, ברוסית ובעברית, ובשנים 1916-1918 היה חבר המרכז הציוני.

היה חדור הרעיון הציוני בכל פעולתו הציבורית ותפס מקום מרכזי בחיי הציונות הרוסית. לפני מלחמת העולם הראשונה יסד אגודה לסטטיסטיקה יהודית, והוציא קובץ בשם "איסוף ידיעות על מצבם הכלכלי של היהודים ברוסיה" (בש' 1904) וגם "מורה דרך ביבליוגרפי בספרות הציונית" (1903), וכו' וכו'.

בימי המהפכה פעל הרבה למען יצירת הקהלה העברית הדמוקרטית בפטרוגרד. היה חבר הועד הפועל של הקהלה ויו"ר הועדה שעל ידה וארגן לידה אגודה לסטטיסטיקה יהודית.

עם השתלטות הבולשביקים ברוסיה נסגר משרד ההגירה של יק"א ברוסיה. בשנת 1919 נשלח ע''י המרכז הציוני לאודיסה לשם ארגון "לשכת העליה המרכזית" לא"י. עבר לסימפרופול (קרים) והשתתף באופן אקטיבי בפעולות הציוניות, ניהל משא ומתן עם השלטונות הרוסיים והאנגליים וקבל את הסכמתם לעליה לארץישראל לפי רשיונות המרכז הציוני בקרים, נשלח ע"י ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון לקושטא לשם זה. ובשנת 1921 יצא מרוסיה והתעכב בפריס. שם נתמנה ע"י חברת יק"א לעבוד במרכז החברה, ובמשרה זו נמצא עד 1926.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 336). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/336