Volume 1

Page 370

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בארץ פתח בית-מסחר לכלי-נגינה וקיים את משפחתו שגדלה בינתיים, אולם בריאותו נתרופפה ומאמצי הד"ר חיסין לרפאותו עלו בתוהו. נפטר בל' שבט תרפ"ד ונקבר בבית-הקברות הישן.

אשתו רחל, לבית צייטלין, ילדה לו ארבעה בנים ושתי בנות: מאיר, יוסף, בן-ציון, שמעון, סוניה ודבורה . הם למדו בגימנסיה "הרצליה" ואח"כ נסעו אחדים מהם להשתלם בחו"ל. בארץ נשארו הבת סוניה, חברה בקבוץ עין-חרוד, ואחד הבנים שהנהו מהנדס בירושלים.

גרו גרא (קרישבסקי)

נולד בהירצבורג (לטביה), ב-5 בספטמבר 1893 לאביו הרופא ד"ר גרשון יצחק ולאמו בתיה לבית הירשפלד.

ראשית חנוכו קיבל בבית-ספר יהודי גרמני. ב1903 היגרו הוריו למצרים והכניסוהו לבית-הספר של חברת כל ישראל חברים בקאהיר. לאחר זמן עבר לבית-הספר של "האחים הצרפתיים". ב-1907 נסע לגרמניה, שם עבד ולמד. ב-1908 חזר למצרים ושימש כפקיד עד 1911.

באותה שנה החלו בסלילת מסילת-הברזל הבגדדית ומכיון שנמשך אחר מקצוע ההנדסה עבר לחלב ונתקבל לעבודה במשרד וכעוזר טכני אצל החברה שביצעה את הסלילה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב-1914 נסע לקושטא, ובהמלצת קצין גרמני נצטרף לצבא בתואר לויטננט. אגב נדודי המלחמה הגיע לארץ-ישראל. כאן הכיר את יהודית אלטשולר מרחובות ונשאה בר"ח ניסן תרע"ו. בו ביום מת מטיפוס-בהרות אביו, אשר שירת כרופא המושבה בפתח-תקוה וגויס לצבא הטורקי כרופא צבאי.

ב-1918, כאשר נכבש הגליל התחתון ע"י האנגלים, נשאר בשטח הבריטי ובהמלצת ישראל בלומנפלד הטילו עליו השלטונות הבריטים לארגן את משטרת טבריה, יחד עם בכור שיטרית, שהיה אז מוכתר כנרת. אח''כ אירגן את משטרת צפת. בנובמבר 1918 נשלחו כמה מבני הארץ לאיסמעליה כדי להשתלם בקורסים לקצינים. בין הנבחרים היו הוא וי. קופרמן מזכרון-יעקב. גמר את הקורס כטוב שבתלמידים ובחזרו ארצה מילא תפקידים של ראש המשטרה ומארגנה בטבריה, צפת, נצרת ובית-שאן. במשך השנה ששירת במקומות אלו עמדו לפקודותיו כ-400 שוטרים, מהם 165 רוכבים, היה בעל אינפורמציה מקיפה על המתרחש בקרב הערבים וקיים קשרי ידידות עם נכבדיהם. תודות לזה סיכל מראש כמה וכמה מזימות.

ב-1924 שימש קצין-קשר ליד ועדת סיקס-פיקו, שנתמנתה להצבת הגבול בין א"י וסוריה. בסוף 1925 הועבר לירושלים כאחד מסגניו של מושל המחוז סטורס. המושל שבא אחרי סטורס, קיטרוטש, החל להצר את צעדיו, ואף כי המוסדות הפצירו בו שימשיך בתפקידו לא ראה אפשרות לפעול באוירה עוינת והתפטר ממשרתו ב-1927. בסוף אותה שנה יצא בשליחות קרן היסוד לארצות המזרח הרחוק. הוא ביקר בסין, יפאן ומאנג'וריה ופעל רבות לחיזוק הכרתם הלאומית של יהודי הארצות הללו.

חזר לארץ בפברואר 1929 ונכנס לעבודה ל"תעשיות הימיות ממלכתיות". שימש כמנהלה של חברה זו בסוריה עד 1935. עסק זמן מסוים בעסקי-ביטוח וב1938 הוזמן ללוות את המשלחת של חברת-סרטים בריטית אשר יצאה לא"י ולהודו לשם הסרטת סרטים דוקומנטריים. עבר עם משלחת זו ברחבי הארץ על אף המהומות הערביות ואח"כ סייר אתם בהודו. עם סיום תפקידו חזר בפברואר 1940 לא"י ונתקבל לסגן מנהל בביהח"ר למלט "פורטלנד" אשר בהר טוב.

ב-1944 שינה את שמו הפרטי גרונימוס לגרו ואת שם-משפחתו קרישבסקי לגרא.

בנו בכורו יגאל משמש מהנדס ראשי בחברת "של" בחיפה. בימי מלחמת העולם השניה נשלח ע''י הממשלה לביצוע עבודות-הנדסה צבאיות חשובות בטריפולי (אשתו בת- שבע , בתו של יצחק כץ , שירתה אף היא בצבא בזמן המלחמה). בנו השני גרשון שירת בחיל המהנדסים במלחמת-העולם השניה. בנו השלישי - צבי.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 370). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/370