Volume 1

Page 456

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מעולי טרנסילבניה, תלמיד-חכם מרביץ תורה ברבים בחיפה.

בשעות הפנאי ממשיך הוא לכתוב רשימות, שירים וסיפורים. כמה מהם, סיפורים ורשמים על צפת, פורסמו בשבועון "תשע בערב".

עבודתו הספרותית העיקרית היא - חיבור הספר "אבות ובנים לבית טויבנהויז", פרשת משפחה ארצישראלית ותיקה במשך ארבעה דורות, שמאחוריה שלשלת-יוחסין גדולה, ואחד מבניה, ר' מאיר , פעל גדולות למען הבראת החיים בחומר וברוח בצפת, ושלשה מבניו הגדילו לעשות בהישגיהם במדע לטובת האנושות ולמרבה תפארת ארץ-ישראל העברית.

בתו: שולמית .

אלתר דב וישנאצקי

נולד בקרמנצ'וג, אוקראינה, ט' אדר תרל"ד (1874), לאביו ר' אריה ליב , סוחר נכבד, גבאי בית-המדרש של חברה משניות ובונהו.

באלול תרמ"ז עלה ארצה ולמד בישיבה בירושלים. באדר שני תרנ"א נשא לאשה את יוכבד שפרה , בת ר' יוסף ריבלין , שהיה מנהל "הועד הכללי כנסת ישראל" (מרכז כל הכוללים והמוסד העליון של הישוב האשכנזי בירושלים). באייר תרנ"א נתקבל כפקיד בועד הכללי כעוזר לחותנו ר' יוסף. עבד במחיצתו בשש שנותיו האחרונות כעוזרו בעבודה המשרדית השוטפת ובמפעלים הצבוריים והישוביים שהיו מרוכזים בידו.

משנפטר ר' יוסף ריבלין, כ"ו אלול תרנ"ו, מינה הגאון רבי שמואל סלאנט את ר' אלתר דב למזכיר הועד הכללי, ומאז הוא ממשיך לעבוד במשרה זו.

נוסף לעבודה המשרדית הרגילה טיפל ביסודם ובניהולם של המפעלים הללו: בהשתדלותו נבנתה קומה שניה על בנין שכונת "בית דוד" (ברחוב הרב קוק), בה שוכנו משרדי הועד הכללי בדירה משלו וכך שוחרר הועד מטלטולים והוצאות על שיכון בדירות שכורות.

המשיך במפעל חותנו להרחבת השכונה "כנסת ישראל", שנוסדה על ידו מטעם הועד הכללי, והוסיף עשרות דירות לתלמידי-חכמים עניים על עשר הדירות שנבנו בה בחיי חותנו.

השתתף ביסודה ובבנינה של שכונת "אחוה", שנרשמה בספרי האחוזה על שמו ועל שם ר' יעקב משיוף, ובערבותם נתן בנק אפ"ק הלואות לבונים, ואחרי סילוק ההלואות העביר ר' אלתר דב בטאבו כל בית על שם בעליו.

להצעתו נוסד "אוצר החסד קרן שמואל", לכבודו ולזכרו של רבי שמואל סלאנט, ושקד על טיפוחו של ה"אוצר" לגמילות חסדים (בעזרה קונסטרוקטיבית לאנשים מכל סוגי הישוב הישן והחדש) ולבנין.

ביזמתו ולפי הצעתו יסדה הנהלת "אוצר החסד" את השכונה "קרית שמואל" ועזרה לבני המעמד הבינוני בהלואות בלי רבית לבנות להם בתים בתשלומים נוחים בצורת שכר דירה במשך 12 שנה, ולאות תודה קרא ועד השכונה אחד הרחובות על שמו: רחוב דב בן אריה.

בצלאל לאפין

נולד בגרודנה (רוסיה הלבנה), י"ב אלול תרט"ז (1856), לאביו ר' משה פישל הכהן ממשפחת לאפין , שכפי המקובל באה לפולין מצרפת, ולאמו שרה פראדל , בת הרב ר' אברהם גרשון חרלפ , אחי הרב הגאון ר' אליעזר חרלפ ממזריטש.

בשנת תרכ"ג עלה ארצה עם הוריו ואבי-אביו והתישבו בירושלים. גדל בבית אביו, שהביא אתו הון רב ונקרא בירושלים בשם "ר' פישל נגיד", למד תורה מפי טובי המלמדים שאביו החזיק בביתו כדרך גדולי העשירים בחו"ל, ואף ערבית למד מפי מורים פרטיים. אח"כ למד בישיבות ירושלים, "עץ חיים" ואחרות. בתרל"ב נשא לאשה את מרת צירל בת ר' מיכל רבינוביץ מסימיאטיץ. בתחילה עסק במסחר, ביבוא עורות מעובדים וחמרי סנדלרות מחו''ל, בשותפות עם אחיו הצעיר ר' אברהם ועם ר' פישל כץ מלודז'. כן יזם

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 456). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/456