Volume 10

Page 3474

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חזר עמהם וגמר את לימודיו בגימנסיה הרצליה. במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי הארצישראלי (ממייסדי הגדוד) ושירת בו עד לשחרורו ב-1920.

ב-1920 נשא לאשה את "אסתר בת ברוך גורלסקי (ראה כרך א', עמוד 92).

אחרי שחרורו מהגדוד העברי יצא להשתלם באוניברסיטת מנצ'םטר שבאנגליה, גמר והוסמך למגיסטר למדעים. נשאר באנגליה ויסד בברייטון את בית-האולפנא "וויטינגהים קולג'" למתן השכלה בריטית ועברית ביחד, והנו מנהלו עד היום.

כאחד מטובי בני הארץ משרת הוא את העם והמולדת גם בנכר בפעילות ציונית וצבורית יהודית בתור סגן נשיא ההסתדרות הציונית בבריטניה וציר לקונגרסים ציוניים רבים, יושב ראש הקונגרס היהודי העולמי בבריטניה.

יו"ר מפעל "שנת שרות" באירופה, יו"ר ועדת המערכת של השבועון' "דז'ואיש אובזרוור", ועוד.

מחבר מחקרים בשותפות עם פרופ' צ'אלנדז'ר , שפורסמו בעתונות המדעית באנגליה.

צאצאיו: שי (מפקד פלוגת טנקים בחזית איטליה בצבא הבריטי - ונהרג בגיל 24), רות-שולמית, בלפור (עורך-דין , בוגר אוניברסיטאות לונדון וניו-אורליאנס שבארה''ב).

הרב אהרן בן-ציון שורין

נולד ב' תשרי תרעי'ד (3.9.1913) בריטובה שבליטא.

לאביו הרב משה שורין (ראה ערכו בכרך זה) ולאמו רות בת הרב משה אהרן דוידוביץ (ראה יחוסה בערך של אביו).

למד בחדר ובישיבת ריטובה, שאביו היה מיסדה וראשה, ואחר-כך בישיבות טל"ז ופוניבז'.

בערב פסח תרצ'יו (1936) עלה לארץ עם המשפחה אל אביו, שעלה מאמריקה (כמסופר בערך של אביו). למד בישיבת חברון ואחר כך בישיבת פתח-תקוה, וכאן למד גם בגימנסיון-ערב, ובשנת תרצ"ח גמר את סמינר הקיץ מסעם מחלקת התרבות של הועד הלאומי. בהיותו בפתח-תקוה השתתף בשמירה בשנות המאורעות שפרצו שבועיים אחרי בואו לארץ ונמשכו למעלה משלש שנים. בשנת תרצ"ט הוסמך לרבנות ע"י גדולי הרבנים (הרב הראשי רי"א הרצוג , ר' איסר זלמן מלצר , ר' ראובן כץ בפתח-תקוה, ר' מאיר סטולוביץ בזכרון משה שבירושלים).

בחורף ת"ש יצא עם המשפחה אל אביו לאמריקה. למד ארבע שנים במכללה למדעים של ישיבה-אוניברסיטה בניו-יורק וגם באוניברסיטת קולומביה. בשנים 19411942 היה גם מרצה לשפה העברית וספרותה במכללה של ישיבה-אוניברסיטה וב-1941 ערך את החלק העבת (העיקרי) של ספר הזכרון "אידנו" שהוציאו בני הישיבה לזכרו של נשיא הישיבה הרב ד"ר דב רעווטל. בשנת תש"ב נתמנה לרב בבית הכנסת אנשי סלוצק בניו-יורק במקום אביו שנפטר באותה שנה.

בשנת תש"ד נשא לאשה את עליזה בת הרב משה דב ריבקין (ר"מ במתיבתא "תורה ודעת" בברוקלין).

בשנת תש"ה נתמנה לרב בבית הכנסת "תורת משה" בברוקלין ובשנים תש"ט-תשי"ג היה מנהל תלמוד תורה החדש בברוקלין.

בשנה הראשונה לבואו לאמריקה נתקבל לחבר באגודת הרבנים באמריקה וכעת הנו חבר הנהלתה, וגם חבר באגודת הסופרים והעתונאים היהודים על שם י. ל. פרץ בניו-יורק.

בשנת ת"ש השתתף ביסוד הסתדרות פועלי אגודת ישראל באמריקה והיה סגן נשיאה הראשון וגם חבר בועד הפועל של אגודת ישראל, אבל באחרונה יצא מכל קשר מפלגתי.

עבודתו הספרותית התחילה במאמרים ובכתבות שפרסם עוד מישיבת טלז' ואח"כ בהיותו בארץ בשבועון "קול ישראל" של אגודת ישראל בירושלים. באמריקה כתב מאמרים ספרותיים בעברית בירחונים הרבניים "המסילה" ו"הפרדס", ברבעון "תלפיות" של ישיבהאוניברסיטה. ערך את הירחון האידי של צעירי אגודת ישראל והשתתף במאמרים פובליציסטיים בעתונות החרדית האידית בניו-יורק. שתים מעבודותיו הגדולות הוציא גם בחוברות מיוחדות: מחקר שנדפס מקודם ברבעון

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3474). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3474