Volume 10

Page 3496

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1954 נתמנה לבא-כח הלשכה הגדולה של מדינת קולוראדו (ארה"ב) ליד הלשכה הגדולה למדינת ישראל. ב-1955 השתתף ביסוד לשכת "לומייר" מס' 42 בתלאביב. כן השתתף ביסוד הלשכות "הר ציון", "פקס" ורשב"י בירושלים. היה נשיא פעם בלשכת "מצפה" ופעמיים בלשכת רשב"י (שתיהן בירושלים).

השתתף כפיליטוניסט בעתונים "דאר היום", "על המשמר" ו"ידיעות אחרונות" בחתימות "מסנק" ו"אישרוח".

נפטר בירושלים, א' אדר תשט"ז (13.2.1956) ונקבר בהר המנוחות.

צאצאיו: דרורה אשת ישראל דוני (דוניץ), נאוה אשת ד"ר שלמה (סטפאן) קויאט (שתיהן בתל-אביב), בועז (עו"ד, יועץ משפטי של נציבות מס הכנסה בירושלים).

ד"ר משה (מרטין) זולטן

נולד בשנת תרנ"ב (22.8.1892) בגולוב שבפרוסיה המערבית, גרמניה.

לאביו שמעון ולאמו רחל בת מיכאל לוין. גמר גימנסיה ריאלית בטורן ואוניברסיטת ברלין והוסמך לד"ר לריפוי שיניים. היה ציוני מגיל 16 ובשנות לימודיו היה חבר באגודות-סטודנטים ציוניות.

ב-1920 נשא לאשה את מינה בת אברהם זילברשטיין . עם העיסוק במקצועו התמסר לדאיה ולהשתלמות בבניית דאונים, ועוד ב-1914 זכה בפרס ראשון בינלאומי במודלים של דאונים, וכן התמסר להדרכה בדאיה.

ב-1935 בא למכביה השניה והביא עמו שני דאונים ו-10 מומחים לדאיה ולתעופה אזרחית, ובכך הניח את היסוד לפיתוח התעופה האזרחית בארץ-ישראל.

ב-1938 עלה להשתקע בארץ. המשיך בעבודתו המקצועית בתל-אביב ונתן את מיטב זמנו הפנוי לפיתוח הדאיה והתעופה במסגרת קלוב התעופה בישראל ויסד את מועדון הדאיה בישראל. כן שירת במשמר האזרחי, במשטרה המיוחדת ובשנות המאבק במחתרת אצ"ל.

פרסם בגרמניה מאמרים רבים בעתונות המקצועית בעניני דאיה ותעופה וריפוי-שינים, וגם בעניני הספרות והמדיניות.

בנו: יוסף.

ארנסט טורנהיים

נולד בשנת תרנ"ו (1896) בוינה, אוסטריה.

לאביו שלמה (ממשפחת למדנים בגליציה, סוחר עורות בוינה) ולאמו לאה. גמר את בית-הספר הטכני הגבוה בוינה והוסמך למהנדס כימאי. ניהל מעבדות ובתי-חרושת לגומי באוסטריה ופרסם שם מאמרים בעתונות המקצועית. שירת כקצין במלחמת העולם הראשונה וזכה לאות-הצטיינות גבוה.

עלה לארץ בפברואר 1934.

ב-1935 נשא לאשה את טובה בת יוסף ופיגה אלכסנ דרוביץ . (ראה בכרך זה).

בארץ היה מחלוצי תעשית הגומי. במלחמת העולם השניה עבד במקצועו בשביל מאמץ המלחמה לצרכי הצבא הבריטי, ובמלחמת הקוממיות ייצר מוצרים חיוניים חשובים בשביל מאמץ המלחמה שלנו, וכיום הוא בעל ביתהחרושת לגומי "טוראל" בע"מ.

אח במיסדר בני ברית.

יוכבד בת-רחל (מלכימן)

נולדה כ"ז כסלו תרס"ג (סוף 1902) בכפר ליד פרוסקוב, פלך פודוליה שבאוקראינה.

לאביה אליהו (סוחר יערות, בן ר' אהרן מלכימן, חרשתן-טבק) ולאמה רחל בת אברהם רובינשטיין (מחסידי צ'ורטקוב).

גמרה גימנסיה בפרוסקורוב ומ-1917 ואילך היתה חברה פעילה במפלגה הציונית-הסוציאליסטית (צ"ס).

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3496). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3496