Volume 10

Page 3530

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אשר צבי (אנשל) טיטלבוים

נולד בויסוקי-ליטובסק שליד בריסק וליטא (פולין) בשנת תרנ''ח (1898).

לאביו אפרים ולאמו רבקה בת אלטר טיטלבוים קלחובסקי (ממשפחת רבנים ועסקני צבור).

היה בעל חוה חקלאית.

היה פעיל בארגונים הציוניים בעיירה שלו.

בשנת 1920 עזב עם משפחתו את פולניה לארצות הברית.

הצליח בעסקיו ונתן מזמנו לעבודה צבורית-דתית בסן-פאול (מינסוטה).

בינואר 1935 עלה עם משפחתו לארץ והשתקע בירושלים.

המשיך לעסוק במסחר, בנה בתים והיה פעיל בהנהלת ארגון הסוחרים בירושלים וזמן מה, יו"ר חבר השופטים שליד הארגון.

לאחר פטירת אביו בירושלים, נבחר לגבאי במקומו בבית הכנסת הגדול "אהל יעקב" בשכונת זכרון-משה ובשאר מוסדות חסד וצדקה.

היה מבאי ביתם של הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל ואחרי פטירתו בבית הרב י.א.ה. הרצוג, הרב הראשי.

הרופאים פקדו עליו לפרוש מעסקיו ועבר לרמתיצחק (ברמת גן).

נתן חנוך מסורתי ואקדמאי לבניו.

נפטר ברמת-גן, י"ג אלול תשי"ג (24.8.1953) והובא לקבורה בהר מנוחות בירושלים.

צאצאיו: שרה-נעמי אשת העתונאי איתמר יוסף בנעט, חדרה (ראה כרך ו עמוד 2528), מרדכי יעקב (רב סרן לשעבר בצה"ל, ואשתו אסתר, מורים להוראה בארצות-הברית), רחל אשת העו"ד מאיר מינקוביץ .

נכדיו מבתו שרה נעמי : בלהה, מאירה, חוה, רבקה מאשה .

מבנו מרדכי יעקב: חיה, אפרים, יצחק, מיכל, אשר צבי, דינה .

מבתו רחל: שרה, אשר-צבי.

ד"ר אפרים (פישל) אילן (פיקהולץ)

נולד בניזניו, בהרי הקרפטים (פולין), בשנת תרס"ב (23.3.1902).

לאביו הרב דב פיקהולץ (בנו של ר' יעקלי מבוצץ', מחבר הספר "פירושי תנ''ך") ולאמו דבורה בת אברהם ליב צהלר . קבל חנוך מסורתי, יסודי ותיכון בסטרי (פולין).

ד"ר למתמטיקה ופיסיקה באוניברסיטה של וינה, מהנדס בנין בטכניון בוינה (אוסטריה).

בשנת 1919 יו"ר אגודת הסטודנטים הציונים "עבריה" בסטרי.

בוינה פעל רבות במסגרת הסטודנטים הציוניים ובתנועה הציונית בגולה.

בשנים 1926-29 יו"ר אגודת "ג'ודיאה" של הסטודנטים בפקולטה לפילוסופיה ושל הטכניון בוינה.

בשנים 1928-31 חכר המרכז הציוני במחוז ה-19 של וינה.

בשנת 1932-39 מזכיר כללי של הסוכנות היהודית באוסטריה, חבר הנהלת קרן קיימת וקרן היסוד, "החלוץ" והמשרד הארצישראלי באוסטריה.

חבר מערכת "די-שטימע" באוסטריה (1930-39).

בשנת 1939 עלה לארץ.

עסק בתור מהנדס בנין. נשא לאשה, את יפה בת איסר גרינפלד (ראה בכרך זה).

בשנים 1942-45 פרופיסור בטכניון ב-פרס להידרוליקה ומכניקה.

בשנים 1945-48 מנהל בית ספר לבנין של עירית חיפה.

בשנים 1949-51 מנהל בית חרושת לחומרי בנין בחולון, ומשנת 1951 עד היום, מנהל מרכז לחינוך מקצועי תיכוני "אורט" ביפו.

לפי תכניתו, שרטוטיו וצילומיו נבנה "חדר הרצל" בבניני הסוכנות היהודית בירושלים.

מזכיר כללי של "אגודת ישראל-אוסטריה", חבר הJewish Councilשל אוסטריה, חבר הנהלת "התאחדות עולי אוסטריה", סגן נשיא לשכת בני-ברית "תיאו

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3530). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3530