Volume 10

Page 3545

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתקופת מלחמת העולם השניה היתה פעילה במגן דוד אדום ובמשמר אזרחי ועבדה יום ולילה בכל התפקידים שהוטלו עליה (בעלה נפטר בשנת 1950).

פועלת בביהח"ר עלית.

צאצאיה: אהרן (שירת בבריגדה. מדריך חקלאי), בן-עמי, מיכאל (נכה מלחמת השחרור, בעל מונית), רחל אשת אהרן רגב (היתה בפלמ"ח. כתבה בעתון "למרחב". גרים בפרדס חנה), עמנואל . (כולם נלחמו במלחמת העצמאות).

זכתה ל-11 נכדים.

יפה אילן-גרינפלד

נולדה בביאליסטוק, בשנת תרע"ד (15.9.1914). לאביה איסר גרינפלד ולאמה צלה בת יהושע כהן. עלתה לארץ בשנת 1921.

קבלה חינוך תיכוני בגמנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב. השתלמה במדעי הטבע והכימיה באוניברסיטה של קאן (צרפת). מוסמכת למדעי הטבע והכימיה.

בחזרה לארץ, עבדה במחקר האנטימולוגיה של צמחים ובעיקר בחקר הרביה הבתולתית אצל סוגי הכרמילים השונים.

משנת 1942 עד היום, פעילה בפיתוח תעשית הטכס טיל (הקמת בית חרושת לצביעת טקסטיל, בית חרושת לצמר גפן רפואי, בית חרושת לטוית צמר ולאריגת צמר) שותפה ומנהלת של בתי חרושת לטכסטיל הנ"ל. נישאה לד"ר אפרים אילן (פיקהולץ), ראה ערכו בכרך זה.

סגנית-נשיאה של לשכת בנות ברית "השחר" ומזכ רה כללית של מרכז "בנות ברית" בישראל. כתבה מחקר במקצועה (החומר נמצא ב"בריטיש מוז אום" בלונדון).

בתה: ורדית.

ד"ר תיאודור ישראל גלסשייב

נולד בוינה (אוסטריה) בשנת תרנ"ב (19.7.1892). לאביו צבי יהושע גלסשייב ולאמו מלכה לבית יואכימזון. קבל חנוך לאומי וכללי, השתלם באוניברסיטה בוינה. בהיותו בן עשר בא במגע עם ד"ר תיאודור הרצל בזה שהיה מחלק את העתון "די-וועלט", של ההסתדרות הציונית בימים ההם. הוא היה גם גובה את דמי המנוי מהמנויים.

השתלם בעתונאות וספרות.

בשנת 1907 הצטרף לקבוצה קטנה של ציונים בוינה יחד עם ד"ר קלבר וד"ר יעקב לנדאו ביסוד החברה הטלגרפית "איטא".

היה פעיל בכל המוסדות הציוניים.

בשנת 1923 נשא לאשה את מרגרטה בת מיכאל רבאו. בשנת 1933 עלה לארץ עם משפחתו.

סופר ועתונאי. תרגם ספרים מלועזית - מקוריים. בארץ - כל השנים בשבועון "קדימה". כותב בקביעות מאמרים בשבועון "הקידמה".

בתו: מרים (מירה) אשת אליקים בן ארי (נהרגה במלחמת העצמאות בניצנים. ראה את הערך שלה בכרך זה).

נחום שני (שטינבוק)

נולד בדנציג, ג' שבט תרפ"ה. (28.1.1925). לאביו האדריכל יהושע שני-שטינבוק (ראה בכרך זה.) ולאמו גוטה בת יעקב ליכטנשטיין. בשנת 1926 עלה עם משפחתו לארץ. קיבל חינוך תיכוני ובוגר הטכניון בחיפה. קיבל תואר : דיפל' מהנדס .B.Sc. היה חבר ההגנה וחי"ש ת"א.

בשנת 1944 במשטרת הישובים העברים בשומרון.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3545). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3545