Volume 10

Page 3584

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-9 לדצמבר 1923 עלה לארץ (ביקור קודם בשנת 1922) וביום 11 לינואר 1924 התישב בבנימינה.

כל השנים חקלאי. היה מהמתנחלים הראשונים בבנימינה. הקים במקום משק חקלאי מגוון.

חבר מרכז התאחדות האכרים משנת 1931 וחבר פעיל בועד החקלאי בבנימינה.

היה מזכיר כללי של הסתדרות "בני-בנימין" משנת 1932 וממיסדיו.

היה פעיל בתנועת "חרות" ותומך נלהב בלוחמי המחתרת "אצ"ל".

כתב מאמרים רבים ב"הפועל הצעיר", "בוסתנאי" ו"דאר היום".

נפטר בבנימינה, י"ט אדר ב' תשי''ט (29.3.59).

צאצאיו: אליעזר, תמר אשת אברהם בלום.

מאריי (משה) רוזנברג

נולד בניו-קאסל און-טיין (אנגליה).

לאביו יוסף בן שמחה איזביצקי (עסקן צבורי בניוקאסל און-טיין באנגליה. נולד בפולניה, ובגיל 13 עלה לאנגליה. היה חבר פעיל וגזבר בחובבי-ציון. נציגו של משה מונטיפיורי בעיר ניו-קאסל) ולאמו אודל (יעטע) בת מנחם מנדל אלכסנדר הלוי. השתלם בניו-קאסל ב"סייאנס אנד ארט סקול" עד לבחינות הבגרות.

בשנת 1930 נשא לאשה את ליבה בת אביגדור סובל ביקר בא"י בשנים: 1904, 1911, 1921 .ישב בארץ לסירוגין משנת 1921.

כתב מאמרים ב"ג'ואיש כרוניקל" בלונדון.

סיפק חומר צילומי לספרים של אלברט חיימסון על א"י.

היה ציר בוועידת קלרקנוול של ההסתדרות הציונית באנגליה. בועדה זו נבחר כחבר לועדת הששה להכנת החוקה להסתדרות הציונית באנגליה.

היה מזכיר כבוד בהסתדרות הציונית באנגליה תחת נשיאותו של חכם ד"ר משה גסטר. יחד עם הרברט בנטוביץ ואפרים איש-כישור היה ממיסדי קלוב המכבים הקדמונים )O.A.M.(באנגליה.

היה ציר בקונגרס הציוני השלישי בבזל, באוגוסט 1899 ובקונגרסים שאחריו.

היה בקשרי מכתבים עם ד''ר ת. הרצל בקשר עם קניית קרקעות בא"י.

ניהל קניית 24 אלף דונם אדמה מג'ורג' סורסוק מבירות, אדמות: קפרטה וקורדאני-מג'דל, לפי 25 פרנק כל דונם.

ניהל משא ומתן עם איזאט פחה , ויזיר (שר) לשולטן עבד-אל-חמיד לשם קבלת פירמן (אישור) לקניה הנ"ל.

ממיסדיו והגזבר הראשון של בית הכנסת "ישורון" בירושלים.

היה יו"ר הוועידה לקבלת פני האורחים בפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים (1925).

שירת בוועידה לעליה בסוכנות היהודית.

רכש את אדמת שכונת "כרם אברהם" בירושלים מידי האגודה המיסיונרית לעזרה ליהודים נרדפים.

קיבל את המגרש שעליו נבנה "היכל שלמה" עבור הרבנות הראשית בירושלים.

יחד עם סיר סטוארט סמואל היה מחברי הוועדה המייעצת של חברת "הבונה". החברה היהודית הראשונה לבנינים בא"י, שבנתה את הבנינים הראשונים ברחוב אלנבי בת"א וכן בחיפה ובירושלים.

סידר קניית הקברים במג'דל ב"מודיעין" מאת הרברט קלרק, הקונסול האמריקאי בירושלים. ארגן ייצוא מא"י לאנגליה של: יינות, טבק, דבש, שקדים - וסידר תערוכה א"י ב"ווייטשפל ארט גלארי" בלונדון.

צילם פילם ראשון של ראי-נוע מא"י והציגו בקונגרס הציוני העשירי בבזל באוגוסט 1911.

מייסד וגזבר ראשון של החברה לטובת ילדים משותקים בא"י.

הציג סרט ראינוע בפני "ועדת פיל" בשנת 1936 בירושלים, והוכיח שהיהודים היו יושבים בקביעות על ספסלים ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3584). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3584