Volume 10

Page 3614

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מפרסם מזמן לזמן מאמרים וציורים ב"המליץ'', "הצפירה" ובעתונו של ברוידס: "היהדות". בתרנ"ג (1893) התפטר מעבודתו והתישה בוינה. שם חיבר את סיפורו "נפש אחת מישראל" (ורשה תרנ"ד) וגם פרסם קובץ ממבחר כתביו בשם "מחזות ושברי מחזות" (קרקא תר"ס). כן פרסם באותו פרק זמן ספורים, מאמרים וציורים ב"המגיד" הקראקואי, "ממזרח וממערב" לבריינין, "ספר השנה" של סוקולוב, "האשכול" של גונציג וב"לווו אחיאסף".

בשנת תרס"ו (1906) עבר ללבוב והשתתף במערכת "נייעס לעמבערגער טאגעבלאטט ו"העת" לבאדר. לפני פרוץ המלחמה בשנים 1918-1914 חזר לוינה.

בשנת תר"פ (1920) - אחרי גמר מלחמת העולם הראשונה, יצא לאור הכרך הראשון מ"כתבים נבחרים" שלו בהוצאת "חובבי הספרות" וכן סיפור בשם "מעשה באשה אחת" (וינד. תרפ"ג) וגם שני ספרים באידיש: "שטרעכעליך פון דער מלחמה צייט" (וינה, 1917) ו"סקיצען און הומערעסקען" (וינה 1921).

בשנת תרפ"ז ביקר באמריקה ושהה שם כמה שנים. באותן השנים פרסם פרקי זכרונות ב"טאגעבלאט" וב"הדואר" וגם ב"העולם". חלק מהזכרונות האלה יצא אח"כ לאור בספר מיוחד בשם "מענשען און געשעהענישען" (וינה, 1931).

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ ישראל. כאן פרסם ציורים ופרקי זכרונות בעתונות הארצישראלית. במלאת לו שמונים שנה נוסד ועד יובל להוצאת כתביו, ובתרצ"ו, חודש לפני פטירתו, יצא קובץ זכרונות שלו בהוצאת הועד הנ"ל בשם: "מפנקס זכרונותי", המכיל 304 עמי.

בראשית תרצ"ו (1936) חלה ואח"כ, כתוצאה ממחלתו זו, נחלש גופו, ובז' אדר תרצ"ו (1.3.1936) נפטר והובא לקבורות בתל-אביב, בבית הקברות הישן.

יקותיאל זלמן יהודה ליב ברזל

לאביו הרב ישכר דב (שם המשפחה ברזל: בני ר' זלמן ליב) ולאמו רבקה בת הרב יחזקאל לנדאו מפרג (בעל "הנודע ביהודה").

נולד ברוסיה בשנת תקכ''ח (1768).

קיבל חינוך מסורתי.

נשא לאשה את שרה בת ר' מאיר היער מבוקובינה.

עלה לארץ בשנת תקמ"ח (1788) יחד עם אשתו זהתישבו בטבריה יחד עם הרב אברהם הכהן מקליסק. נתמנה ע"י הרב ברוך ממזריטש והרב מאבטע למנהל עניני החלוקה בא"י.

בנו אפרים צבי יסד יחד עם דוד רומן את ביהח"ר לטבק הרחה.

נפטר בטבריה ז' כסלו תרי''ג (1853).

צאצאיו: אפרים צבי (נהרג ברעש בצפת בשנת תקצ"ז (1837), ברוך יוסף, חיים, רבקה.

ישראל גור (גורדון)

נולד סקידל, פלך גרודנו (פולין), כ"ד אייר תרפ"ה (25.5.1925).

לאביו אליעזר גורדון (הפסל מרק אנטוקולסקי , בןדוד של סבו יעקב צבי גורדון) ולאמו בלומה בת הלל מצ'יקובסקי. בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים - ספרות ופילוסופיה.

ממייסדי הקיבוץ "משגב-עם" בגליל העליון ב-1945.

מנהל חוג "הבימה" בירושלים.

עורך כתב-העת "במה".

מפרסם מאמרים על הנושאים: ספרות, חברה ותיאטרון, בעתונות: "למרחב", "דבר", "על המשמר", "זמנים", "מבפנים", "גזית", "עם וספר", "גשר", "פאלק אין ציון", "במה" ועוד.

בעתיד הקרוב יופיעו מאמריו בספרים.

חיבר והוציא לאור את הספרים: "המשחקים אביון ומלך" (הוצאה תיאטרונית, ירושלים); "התיאטרון העברי - ציוני דרך" (הוצאת "קרית ספר"); "Actors in Hebrew Theatre" (הוצאת הסוכנות היהודית) ; ועוד.

היה חבר פעיל בהגנה (1940-42) ובפלמ"ח (1942-46).

שירת בצה"ל 1948 ולאחר מכן במשק-ספר (משגב-עם).

הרב שמחה בונים אוסובצקי - הלוי

נולד בקיוב, בשנת תקפ"ד (1924).

לאביו הרב יעקב יוסף אוסובצקי-הלוי. קיבל חנוך מסורתי וכללי.

היה ת"ח ומחשובי החסידים.

אחרי פרעות תרמ"א (1881) בדרום רוסיה הגיע לברודי בגליציה כפליט.

בשנת תרמ"ב (1882) עלה לארץ.

בניו בוריס ויהושע היו מטובי פקידי הבארון רוטשילד בארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3614). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3614