Volume 11

Page 3719

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מבין פעילי ההגנה.

עפ"י צו המוסדות המוסמכים התגייס לנוטרות.

נשא לאשה את חנה בת ר' משה פנחס רוטשילד, (סוחר ידוע מפרנקפורט דמיין). היתה מנהלת המוסד לנוער במשך 12 שנה.

בשנת 1944 יסד מוסד לילדים עולים "בנוה יעקב" סמוך לירושלים.

בימי מלחמת השחרור העביר תוך פיקוח נפש את המוסד עם הילדים ירושלימה.

השתתף במלחמת השחרור במערב ירושלים.

בשנת 1955 נקלטו חניכי המוסד למוסדות עלית הנוער אחרים. עבד כשנתיים כעוזר ראשי של מנהל "יד ושם" בירושלים.

מנהל וכימאי של התאטרון הירושלמי וכן מארגן כינוסים ועצרות צבוריים, וחוגים דרמטיים בבתי ספר שונים.

צאצאיו : שרה-רוחמה, הלל דן, מאיר ישעיהו .

לואיס (חיים יהודה) דויס

נולד במונטריאל (קנדה), בשנת תרנ"ה (7.11.1895).

לאביו בן-ציון דוידוביץ ולאמו ציבה ביטריס לבית סיגל. קבל חנוך מסורתי וכללי בבית הספר דופרין במונטריאל.

בצעירותו היה מוכר עתונים, ובגיל 14 החל ללמוד גזירה-חיטות.

בשנת 1927 פתח עסק של תפירה - חייטות לגברות ופיתח אותו לעסק גדול.

בשנת 1934 עבר לעסק של רקמות.

נשא לאשה את איוה (חיה) בת משה אהרן ( מרטין) לוטרמן ולאמה דורה בת אליעזר לזרוס ממונטריאל..

פעל בבני-ברית, מסוניק שאיוניק. בהסתדרות הציונית ובמוסדות שונים.

גוברנר W.M.H.A ובתי חולים.

תורם ומתרים לכל המגביות למען ישראל.

מקובל בחברה כאדם רציני ופעיל.

בנו: מרטין ארנולד (משה אהרן).

משה ריבלין

נולד בירושלים, י"ב אלול תרנ"ו (26.8.1896).

לאביו ר' יוסף ריבלין (ראה כרך א', עמוד 492), ולאמו מינה חנה בת יעקב ליב לוי. קבל חנוך מסורתי בת"ת וישיבת "עץ-חיים" בירושלים.

בגיל צעיר נסע לארצות הברית להשתלמות במכללת ניו-יורק וקיבל תואר . B בשנת 1925 נשא לאשה את רוז בת דוד פינקוס. כל השנים - עתונאי. חבר תמיד במערכת העתון היומי "דער מארגען זשורנאל" (עכשיו "דער טאג מארגען זשרנאל") בניו-יורק. כתבו הקבוע של העתון באו"מ.

היה כתבם של "דאר היום" ו"פלשטיין פוסט".

מרבה לכתוב בעתונים שונים - באידיש, עברית ואנגלית.

לזכותו - מרבה לכתוב בעניני ישראל וקירב רבים למען ישראל.

במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי האמריקאי שבא לגאול את א"י מידי התורכים.

כל השנים חבר פעיל בהסתדרות הציונית בארה"ב.

שנים רבות מזכיר אגודת הסופרים היהודים ע"ש י.ל. פרץ בארצות הברית.

צאצאיו : אורה אשת האוארד (חיים) פריימן, זיו יוסף. הרב ד"ר אליהו לאופהיימר נולד בבוכאו - וירטמברג (גרמניה), ט' מנחם אב תר"ן (26.7.1890).

לאביו הרב יום-טוב בר' אליהו לאופהיימר ולאמו בלומה בת ר' בנימין הופהיימר. קבל חינוך מסורתי וכללי. בבי"ס עממי ישראלית (1899-1902), בי"ס לטיני (1902-1899), גימנסיה (1903-1908), אונברסיטה במינכן (1908-1910), אוני

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3719). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3719