Volume 11

Page 3736

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרע"ד (1914) נשא לאשה את אסתר מלכה בת ר' יצחק שוארץ (השוחט מרמלה - שכם ועזה. ראה כרך ב', עמוד 632).

במלחמת העולם הראשונה מילא תפקיד חשוב ב"ועד ההגירה לפליטי יפו" שגורשו לכפר-סבא.

ביקר בכפרים הערבים וקנה חטה בשביל הפליטים. ומלא תפקיד זה בסכנת נפשות.

ממיסדי הסתדרות ''המזרחי הצעיר" ביפו, מפעילי תנועת "תורה ועבודה".

ממיסדי שכונת מונטיפיורי ומראשוני מתישביה. מפעילי "לשכת משה" של התאחדות "בני-ציון" בישראל.

היה חבר פעיל ב"הגנה", בהג"א ועוד.

כמו אביו ז"ל, היה אוסף מדי שבת בשבתו את הנוער שבנוה שלום לבית הכנסת "שערי-תורה" וקורא עמם תהלים, וכן המשיך בשכונת מונטיפיורי.

היה בין מיסדי בית הכנסת של המזרחי וממנהליו בשכונת מונטיפיורי.

היה חבר מועצת "ועד הקהלה העברית של יפו ותל-אביב".

נהג לקרוא בכל ליל שבת בין קבלת שבת לערבית "שיר השירים" לפי הטעמים.

בימי המאורעות היה מהמארגנים את השמירה במקום, בשעה ששכונת מונטיפיורי נעזבה מהתושבים, כאשר הגרמנים, תושבי שרונה ממערב, והערבים מהכפר סלמה מצד מזרח ירו עליה, היה הוא בין הנשארים אשר שכבו בואדי מוצררה והגנו על השכונה והרכוש במסירות נפש.

היה מהלוחמים למען סיפוח שכונת מונטיפיורי לתלאביב ועמד בראש הליגה למען הסיפוח.

היה מזכיר שכונת מונטיפיורי לפני סיפוחה לתלאביב.

היה מנהל המשרד של החברה קדישא תל-אביב יפו בבית הקברות בנחלת-יצחק מיום התיסדותו, ובקרית שאול בעת יסודו.

נפטר בתל-אביב, כ"ח אדר א' תשי"ט (8.3.1959). צאצאיו: שושנה אשת שמואל הלבן, עמיחי (אשתומירה בת אברהם כהן), אבינועם (אשתו - נוגה בת דודסירקין), אביגיל אשת משה הררי (הכונברג), רות אשת אברהם לוקסונבורג.

זרח פורר

נולד בעיירה סיסנויקה (רוסיה) בשנת תרכ"ג (1863). לאביו יהודה ליב פורר ולאמו צלה. קבל חנוך מסורתי.

עסק במסחר.

בשנת 1887 נשא לאשה את אלטע יוכבד בת יצחק סילצקי מפרוזנה. עסקה בגמילות חסדים, דאגה לפועלים ולשומרים ברחובות, ונקראה "אם כל חי". נפטרה ברחובות, ה' אייר תשי"ג (20.4.1953), אחרי פטירת בעלה המשיכה לנהל את העסק וגדלה את ילדיה).

בשנת 1902 עלה לארץ והתישב בקסטינה (בארטוביה) כעבור 3 שנים עבר לנוה-שלום ביפו ועסק במסחר, כעבור שנה וחצי עבר עם משפחתו לרחובות.

היה פעיל בעניני המושבה.

נפטר ברחובות, ל' שבט תרע"א (28.2.1911).

צאצאיהם : צלה אשת ר' אהרן קרסנופולסקי. יהודה ז"ל, דבורה אשת ר' מרדכי אפשטיין, דב (רחובות), שמואל (רחובות).

הרב אליהו מארינובסקי

נולד ב' טבת תר"מ (דצמבר 1879) בבילוזר שבמחוז צ'רקאסי, פלך קיוב, באוקראינה.

לאביו ר' נפתלי (השוחט, חתן רבה של הקהילה ר' חיים עוזר לובלסקי) ולאמו חנה-פייגה בת שמואל יאמפולסקי. למד בחדר ובישיבה והוסמך לרבנות.

בשנת תר''ס נשא לאשה את זיסל בת הרב יהודה-ליב בורשטיין, רבה של קהילת מוקרו-קאליגורקה. פתח ביתמסחר לספרים וגרמופונים ועסק גם במכירת יין-כרמל, ואחרי פטירת חותנו ירש את כסא הרבנות, וכאיש מעורב

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3736). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3736