Volume 11

Page 3781

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אריה פבריקנט

נולד יצקה ע"י הומל (רוסיה), ט' תשרי תרמ''ג (סוף 1882).

לאביו שניאור זלמן ולאמו פייגה צפורה בת אהרן.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, בי"ס עממי יהודי.

עסק בעירו במסחר.

היה מהחברים הראשונים של פועלי ציון ברוסיה.

בשנת 1903 עלה לארץ יחד עם עשרת חברי "קבוצת הומל".

עבד כפועל בתיקוני הדרכים שיתאימו למעבר עגלות בין המושבים בימים ההם.

שנה אחרי הגיעו לארץ קיבל את הנתינות התורכית, ובתור נתין תורבי נתמנה למוכתר המושבה אלניה בגליל התחתון.

היה ממיסדי "החקלאית" והופיע כאחראי כלפי השלטון התורכי בראשיתם של הישובים - מרחביה ותל-עדשים, וניהל עם הממשלה משא ומתן בכל הקשור למושבות הגליל התחתון.

היה פעיל בהתאחדות איכרי הגליל התחתון מראשיתה.

בשנת 1925 נשא לאשה את לאח בת ירחמיאל הלפרין. חקלאי במושבתו אלניה (סג'רה).

יו"ר ועד המושבה, חבר המועצה האזורית, גליל תחתון, חבר בהנהלת התאחדות האברים של הגליל התחתון.

במלחמת העולם הראשונה (1914-17) היה מגוייס לצבא התורכי. היה אסיר בכלא תורכי בנצרת.

בשנת 1920-45 עסק ברכישת קרקעות עבור חברת פיק"א, ואחר כך עבור הקרן הקיימת. טיפל באריסים של השטחים שנגאלו : כפר קיש, שרונה, שדמות דבורה, בית קשת, שדה-אילן ועוד.

כל השנים חבר ההגנה. פעיל בקשרי מודיעין עם האוכלוסיה הערבית.

היה חבר של חבר השופטים הראשון של בית משפט השלום בטבריה.

בנותיו: רוחמה אשת משה הילטהיים (שדה אילן), רבקה, שולמית אשת ישראל שני (קרית מוצקין).

נחמן הרשנזון

נולד בבודוליה בשנת תרכ"ב (1862).

לאביו אברהם משה וקלוי הרשנזון (ראה בכרך זה) ולאמו רחל. קיבל חינוך מסורתי.

עסק במסחר.

נשא לאשה את זלדה. בשנת תר''ן (1890) עלה לארץ.

היה פועל חקלאי בכרמיו של אביו ואח"כ אצל משקי הבארון בעקרון.

היה חבר ועד המושבה.

נפטר ברחובות, א' טבת תרפ"ו (18.12.1925).

מיכאל רודה

נולד ליפנו (פולין), כ"ב אלול תרע"ג (1913).

לאביו שמעון (ממקורביו של ה"שפת אמת") ולאמו חנה בת ליפה נשלסקי. קיבל חינוך מסורתי בישיבת מקוב.

היה פעיל בתנועת הנוער הציוני בפולין.

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

בשנת 1939 נשא לאשה את חיה בת יהושע פולטורק (ראה בכרך זה).

עבד בתפקידי מינהל בתעשיה פרטית.

היה פעיל בהגנה.

כיום, מנהל הסניף המחוזי של המוסד לביטוח לאומי בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3781). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3781