Volume 11

Page 3785

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הזמן נטע כרם בן 10 דונם והיה למופת לכל נוטעי הכרמים במושבה.

הגן על המושבה בכל מקרה התנפלות השכנים הערבים. בשנת 1890 בעלות הערבים על אדמת היהודים במטרה לחרשה, השתטח על אדמתה לפני השוורים ולא נתן להם לחרוש. בעת המעשה לא הרגיש במהלומות שחילקו לו הערבים. אחרי זמן מה חלה וסבל כל השנים מכאבים.

היה ידוע במושבה בשם ר' אלתר מיהודיה. נפטר בפתח-תקוה, י"ד כסלו תרס"ד (3.12.1903).

צאצאיו: אסתר אשת אליעזר בסין, משה, הניה אשת אליהו ירקוני גרינפלד (ראה כרך ג', עמוד 1523).

יצחק אריה קרלשטדט

נולד בוורשה (פולניה) בשנת תרס"ג (12.8.1903).

לאביו חנוך ולאמו זלדה בת יוסף יצחק הכהן מוריס.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר בי"ס מסחרי.

עסק כסוכן סחורות שונות.

ביום 14 למאי 1922 הוא עלה לארץ ע"י זאב (וילהלם) גרוס, מהסוכנים הראשונים ביפו (ראה כרך א', עמוד 325).

ניהל את משרדו ואחרי פטירתו של גרוס שמר על זכרו, בהמשיכו לנהל עד היום את עסקי החברה בשם ; י. א. קרלשטדט (וילהלם גרוס).

לארץ הוא מביא מכונות חקלאיות מאוסטריה.

בשנת 1928 נשא לאשה את גניה בת משה גדליה הלוי-בלנק. היה פעיל בהגנה.

העביר לארץ את כל בני משפחתו מחו''ל.

בשנת 1929 פתח בארץ את חנויות "באטא" מצ'כוסלובקיה למכירת נעלים.

בוינה פתח חנויות למכירת תוצרת ישראל, וקבע בהן תערוכה קבועה של תוצרת ישראל. והצליח להחדיר באוסטריה בכמויות גדולות - תוצרת ישראל.

בניו: זאב קריאל, בנימין קריאל.

גרדה לופט

נולדה בקניבסברג (גרמניה) בשנת תרנ"ח (1898).

לאביה חיים גולדברג ולאמה אנה לבית ימפולר.

למדה באוניברסיטאות : קניגסברג וברלין.

היתה. פעילה בתנועת העבודה הציונית בגרמניה עד 1938 ונציגה וסופרת של "יידישע רונדשאו".

עלתה לארץ בשנת 1924.

נישאה לד"ר חיים ארלוזורוב (ראה כרך ה', עמוד 2082). אחרי שנפרדה ממנו, נישאה לדר" צבי לופט (ראה כרך ד', עמוד 1780).

עד 1930 חברת הועד הפועל העולמי של ויצ"ו.

היתה. חברת מועצת הנבחרים.

חברת מערכת "ג'רוסלם פוסט" מ-1949 (סופרת פרלמנטרית וכלכלית).

סופרת "ציריכר צייטונג" בישראל מ-1950. וכתב השבועון הבריטי "אקומוניסט".

חברת הועד המרכזי של ארגון יוצאי מרכז אירופה.

כתבה מאמרים רבים על נושאים מדיניים, חברתיים ותרבותיים.

צאצאיה (מבעלה הראשון): שולמית אשת סיומה גורביץ. מבעלה השני: אליעזר, אייה.

יוליוס (גנאטסי) לוי

נולד בטריעש ליד איגלאו (מורבריה.) בשנת תרמ"א (6.1.1881).

לאביו לייאופולד לוי ולאמו סיציליה לבית ווייס. נשא לאשה את יעני בת עמנואל האוזר. בשנת 1891 השתתף בקונגרס הציוני הראשון.

בשנת 1899 יחד עם קרל רעזעק ביסוד הסתדרות הציונית בביימן.

בשנת 1903 ממיסדי ארגון הסטודנטים "בריסיא" בפרג.

בשנת 1905 ממיסדי השבועון Selbstwehrבפרג.

בשנת 1908 עורך העתון היומי "פרגער-טאגעבלאט".

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3785). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3785