Volume 11

Page 3800

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהושע אלתרמן

נולד בכפר חורוביצי, פלך צ'רניגוב, ט"ז אייר תרמ"ב (1882).

לאביו יעקב מאיר (בעל חנות כל-בו בכפר, בעל שתי מסגרות ומשק מסודר) ולאמו חיה רייזל בת שניאור זלמן מכנוביץ .

קיבל חינוך מסורתי אצל מלמדים פרטיים, בישיבת דבריאנקה (עיירה סמוכה לכפרו. למד רוסית, צרפתית ונגינה בכנור. בהומל ביקר בביה"ס של יש"י אדלר והתקדם בלימוד השפה העברית.

בשבט תרס"ב (1902) עלה לארץ.

הביא עמו מכתבי המלצה למשפחת גיסין בפ"ת ולבוריס אוטוביצקי מנהל היקב בראשון לציון. שהבטיחו לו עבודה בבציר. עד אז הסתדר בירושלים בעזרת ה' סולומיאק , סגן הקונסול הרוסי. התידד עם איתמר בן-אבי שהתפלא לראות צעיר עולה מרוסיה המדבר עברית יפה באופן חפשי. בחדרו נערכו מסיבות ופגישות חברים.

כעבור שלושה חדשים הוזמן ע"י בוריס אוסביצקי לעבוד ביקב בראשון לציון. נמסר לו התפקיד לשקילת ענבים שהובאו ליקב, משכורתו היתה אז שני פרנקים ליום, פעם במשמרת יום ופעם במשמרת לילה.

נלחם עם הפועלים והמנהלים לדבר רק עברית ולא הצליחו להוציא מפיו מלה באידיש.

בסכום הכסף שאביו שלח לו, ערך טיול בכל הארץ, במטרה להכיר כל נקודה ישובית.

בזכרון יעקב הכיר את אהרן אהרנסון ודב זליג סוסקין . ערך אתם כמה ביקורים בארץ. עבד כשנה ביקב בזכרון יעקב.

לפי הזמנת הוריו ביקר אותם והכריח את חבריו ומכיריו לדבר עמו עברית. כעבור 5 חדשים חזר לארץ והוריו לא הצליחו להשפיע עליו שישאר בבית. הצליח להשפיע על חבריו לעלות לארץ ובילה אתם בחג הפסח בסג'רה.

באותו זמן נוסד המושב בית-וגן. היה מהמתישבים הראשונים ועבד בחקלאות אצל בנימין איסקוביץ (גרים טפוסים) וכן בשמירה במקום. הערבים השכנים בסביבה שיבחו את אומץ לבו.

למד להכיר כל צמח בארץ.

היה מהראשונים שהתגייסו לגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה.

בשנים האחרונות ישב בספריית "אחד העם" בתל-אביב.

נפטר בתל-אביב, י"ד ניסן תש"כ (12.14.60).

עו"ד חיים אהרן ולירו

נולד בירושלים, י' אב תרע"ד (3.8.1914).

לאביו השופט יוסף משה ולירו (ראה כרך ב', עמוד 661) ולאמו ד"ר לאה בתיה בת צבי הירש שייקביץ , ממינסק (נפטרה בירושלים, כ"ז אב תש"ג (28.8.1949).

קיבל חינוך עברי בגמנסיה העברית בירושלים, בי"ס פרס קמברידג' (אנגליה), סט. ג'ון קולג' ואוניברסיטה קמברידג'M.A., LL.B..

נשא לאשה את עטרה בת יעקב גולומבק .

עורך דין ונוטריון עצמאי משנת 1939.

חבר הבר האנגלי "מידלטמפל".

חבר הנהלת הפדרציה העולמית הספרדית, חבר נשיאות בעלי הבתים בישראל, חבר הועד הפועל של האגודה לקשרי ידידות ישראל-אמריקה בישראל.

נשיא לשכת "הגנה" של בני-ברית, סגן נשיא "מועדון ליונס" ירושלים.

היה חבר ועדות ממשלתיות לדמי מפתח ושכירות.

חבר הנשיאות ומרכז הסתדרות עורכי הדין וחבר המועצה המשפטית.

היה חבר המפקדה של ההגנה בירושלים, וחבר מועצת הממשל הצבאי בימי המצור על ירושלים (1938).

צאצאיו: שמחה ויויאן אשת צבי כהן, יוסף-משה , ליאורה-בתיה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3800). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3800