Volume 11

Page 3804

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אמציה אייזנברג

נולד ברחובות ה' חשון תרנ"ג (1892). לאביו אהרן איזנברג (ראה כרך בי, עמוד 982), ולאמו בלהה בת יהושע משל .

קיבל חינוך מסורתי ועברי. גמר בית ספר תיכון בירושלים, אוניברסיטה בג'נבה (שוייץ) וקיבל תואר - איינג'ינר כימאי.

היה פעיל בועד הסטודנטים בשויצריה.

בשנת 1919 נשא לאשה את חנה בת איידה והירש נחומזון . (סופרת, פירסמה שני ספרים בצרפתית: "Israel est son nom"; Aube sur la Palestine"." היה חבר פעיל במכבי ולקח חלק בתחרויות המכבי ברחובות.

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

היה שופט ציבורי.

היה מנהל אדמות הברון בחורן ואח"כ מנהל שטחי קרקעות ומושבות הפיק"א בארץ.

"נפטר בחיפה, בכ"ו אב תשי"ד (24.8.54).

בניו; כרמי (ב. א, כלכלה), יגאל (עורך דין).

אבל שבאן

נולד ביום י' סיון תרס"ח (15.6.1908) בקרקינובו שבליטא.

לאביו חיים ולאמו ריקלה לבית דמבו. בשנתו השביעית הוכרח ללמוד ולהכיר את החיים ואת קשיי מלחמת-הקיום ב"בית-ספר" מיוחד במינו בתור ילד-פליט מאזור הספר, לרגל מלחמת העולם, שנקלע לאוקראינה. גם בלימודים היהודיים והכלליים הספיק לקלוט מנה ניכרת של ידיעות בשנות נדודיו וגם אחרי שובו לליטא במוצאי המלחמה, והגיע כבר בגיל צעיר לכושר מספיק לעבודה עתונאית ב"אידישעשטימע" הקובנאי. אך הוא שאף לחיים טובים יותר וב-1927 יצא לדרום-אפריקה ונתקבל לעבודה בעתון האידי ביוהאנסבורג. במשך הזמן הצליח לכבוש לו מקום חשוב גם בעתונות הכללית בדרום-אפריקה ובעתונות היהודית בעולם ונתפרסם גם בתור סופר מחונן, בספרים שחיבר באידית, וביחוד בספרו "ימים בלי בית" (יצא ב-1933), בו תיאר, מנסיון עצמו, את חיי הילדים הפליטים בזמן המהפכה הרוסית.

ב-25.2.1933 נשא לאשה את שרה לבית ליברמן. עלה והצליח גם בצד העסקי של העתונות. ערך והוציא את העתון "יהודי-אפריקאי" (1934-1930), "ג'ואיש אופיניון" (1937), הוציא לאור של "יחסי חוץ" ו"ווארלד אופיניון (1940-43) ואפריקה הדרומית "אורט אוסה". ולפי הסיפור הדומה לאגדה נתגלגל על-ידי עבודתו העתונאית לצמרת עולם העסקים הגדוללים. כעורך השבועון של צבא דרום אפריקה פרסם בו, על יסוד ניתוח הגיוני מעמיק "נבואה" לנצחון בעלות הברית על גרמניה. ואיש-עסקים גדול, הקולונל דונלדסון , התרשם מכושרו הנבואי עד כדי כך, שהזמין אותו ללמדו הליכות הבורסה, למען ידע לנבא לו גם שם את העתידות המכריעות בדבר השקעות כספים והשגת רווחים גדולים. ואכן הועילו עצות ו להכפיל במהרה את הונו של הקולונל, מבעלי המכרות העשירים ביותר. תוך שנה נעשה שותפו של הקולונל ותוך חמש שנים כבר היה מליונר ומומחה בכל ענפי הכלכלה בדרום-אפריקה, ומאז היה והנו מיסד ונשיא ומנהל של החברות הדרום-אפריקא ות "אלפא", יוניון סטוק אקסצ'יוג' (1944).

נשיא ומנהל חברות: לחומרי גלם בע"מ, וול פארק טמונשיה לאדמות ומינרליים, חברות לבנין בע"מ, אפריקה-אמריקה אקספורט ואימפורט, להשקעות יסמה, פינסבורי טאונשיפ ועוד.

עם גדולתו בעולם העסקים נשאר איש-העם ועניני עם ישראל ומדינת ישראל קרובים לא רק ללבו, אלא גם לעיסוקו הפעיל בתור נשיא עולמי של "אוזה" (משנת 1952) לטיפוח הבריאות וסגן נשיא עולמי של "אורט" (1950) לטיפוח הכושר המקצועי במלאכה ותעשיה בעם היהודי. סגן נשיא "היאס" (1951) לעזרה למהגרים, חבר הנהלת הקונגרס היהודי העולמי, חבר הנהלת המגבית היהודית המאוחדת והמגבית ה

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3804). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3804