Volume 11

Page 3809

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סידר 3 תערוכות-יחיד בתל-אביב, חיפה (19551939).

תערוכות בלונדון ובאמסטרדם בשנת 1955. תערוכה קבועה בצפת בקרית הציירים.

פרסם: אלבומים ציורים: "ירושלים עיר העתיקה". "ממראות ישראל", "צפת העתיקה", "דמויות מצפת-' 1955(-1950 בהוצאת "דעת", תל-אביב), "הגדה של פסח" (בהוצאת "מועד" בעם, 1961).

משה אהרן פינטו

נולד בקיוב בשנת תרי"ח (1958). לאביו ר' יעקב פנחס ולאמו לאה .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. עברית למד ממורים פרטיים. הצטיין במטמטיקה.

היה חבר ופעיל ב"חובבי ציון" בעירו. עבד כמנהל חשבונות בעירו.

עלה לארץ בשנת תרנ"ג (1893). נשא לאשה את צפורה בת יום-טוב קרליצקי , ממוסקבה. (נפטרה בטבריה בחדש שבט תרע"ז - 1917).

היה מעסקני שכונת נוה-צדק, ממייסדי בית המדרש לחסידים בשכונה, ומרצה בשיעורי משנה ואגדה בכל יום שבת אחה"צ.

בהתחלה עבד בהנהלת חשבונות בראשון-לציון ובכמה מושבות בדרום. אח"כ נתקבל כמנהל חשבונות ראשי בבית המסחר הידוע לעצים "פראנק את ליטוינסקי" ביפו.

ממיסדי שכינת מאה שערים (הרחובות: מאה שערים, גאולה וכו' בת"א).

אח"כ פתח בית מסחר לעצים לעצמו וסיפק עצים למיסדי ת"א כשהחלו בבנין העיר.

בגירוש יפו היה חבר ועד ההגירה, ניהל את חשבונות הוועד ועשה רבות למען המגורשים בחלוקת מזון וכספים.

ע"י קשריו הטובים עם הערבים ופקידות הממשלה התורכית, הצליח לשחר- ע"י כופר ושוחד רבים מהקרואים לצבא וכוי.

בגמר מלחמת העולם הראשונה ניהל את ספרי החשבונות בבית החרושת לשמן של האחים ברסלב בת"א.

גאל שטחי קרקע ניכרים מהשכנים הערבים.

נפטר בתל-אביב, י' אדר א' תש"ג (11.2.1943). צאצאיו (מאשתו הראשונה): יעקב, יצחק .

מאשתו השניה: לאה אשת ישראל גלעדי, יוסף, אברהם ז"ל (נהרג ע"י הפצצת ת"א בכ"א אדר ב' תש"ח. אשתו שרה בת אברהם יחיאל טיוץ), שרה ז"ל.

ר' יוסף פלדמן

נולד בביטשקוב (רומניה) בשנת תרמ"ט (18.12.1888). לאביו הרב אפרים פישל פלדמן (בעל מחבר ספרים, "ידות אפרים" ו"מגל אפרים". היה 50 שנה רב בכיטשקוב בלי לקבל פרס. היה סוחר יין גדול, עשיר ובעל צדקה וגמילת חסדים) ולאמו חוה ייטא בת הרב יהודה אברהם רוזנברג (מייסד קהילת ביטשקוב. נשיא הקהילה האורטודוקסית בביטשקוב וסוחר עצים ידוע. ת"ח ובעל צדקה).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

מגדולי סוחרי חוטי צמר גפן בטרנסלואנה. (רומניה). נשא לאשה את מינקא בת הרב יעקב פרגר , רב בק"ק אגא (הונגריה).

בחודש מאי 1940 עלה עם משפחתו לארץ. ממייסדי תעשיית היהלומים בארץ (1940).

הקים בתי חרושת ליהלומים בנתניה, תל-אביב וירושלים, המעסיקות כ-500 פועלים ומנהלים, רובם דתיים, הממשיכים אחרי העבודה ללמוד שעור בגמרא. המגיד בשיעורים הוא אחד מבניו. רוב העובדים הקימו להם בתים, נשאו נשים ומתקיימים עד היום מתעשיית היהלומים.

צאצאיו: אפרים פישל, משה, מרדכי, יהודה אברהם, יעקב, חוה יוטא אשת הרב אהרן שקויצקי (בן הרב בנימין שקויצקי, מגיד ממינסק), ברוריה אשת ירוחם פישל פפר, אסתר אשת חיים אריה שפיץ, טובה אשת זבולון בורנשטיין , צפורה אשת הרב אברהם יעקב פרידמן, אגוזה אשת יששכר דב ריכמן.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3809). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3809