Volume 11

Page 3812

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה לוין

נולד ברחובות, ד' אייר תרנ"ו (1896).

לאביו גרשון (ראה כרך ה', עמוד 2271) ולאמו בתיה בת נחמן קפלן. חניך הגמנסיה "הרצליה" בתל-אביב.

משנת 1921 נשא לאשה את מיכל בת אפרים צבי חרל"פ (ראה כרך א', עמוד 96). פרדסן, מנהל מחלקת שווק הדרים מקומי במועצה לשווק פרי הדר.

חבר ועד הפועל של האכר הצעיר ובני בנימין. חבר ועד החקלאי רחובות, חבר מועצת קופת מלוה רחובות, חבר ועד הפועל "פרדס סנדיקט", חבר ועד הפועל חברת "פרדס" וחבר הנהלת התאחדות האכרים.

נפטר ברחובות, כ"ח אייר תש"כ (25.5.60).

צאצאיו ; דבורה אשת שלמה רוזנפלד (שירת בצה"ל במטה חיל האויר. קולונל בצבא האמריקאי), עופרה אשת הנרי אילון (חבר מושב הבונים כפר לם).

שאול גורדון

נולד בוילנה בשנת תרמ"א (ביוני 1881). קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בפרידריש פוליטכ ניקל קולג' בקאלן (גרמניה). וקיבל תואר מהנדס. מנעוריו דבק ברעיון הציוני.

היה חבר פעיל ב"פועלי ציון" ובעתון המפלגה בוילנה.

היה ציר "פועלי-ציון" בקונגרס הציוני החמישי (קונגרס אוגנדה) בבזל, והיה בין אומרי "לאו". עלה לארץ בתחילת תרס"ו (בסוף 1905).

יסד ביפו לשכת מודיעין במטרה להדריך את העולים והפועלים כובשי העבודה בימים ההם. ממיסדי מפלגת "הפועל הצעיר".

היה פעיל והרוח החיה בכל דבר של תרבות וחברה.

ידע שמונה שפות והיה כתב קבוע של כמה עתונים בחו"ל.

למד ערבית ותורכית. כתב ספרון על ה"אוטונומיה בלבנון", ספר שהובא בשעתו כעדות בפני ועדת פיל.

משנת 1909 ואילך היה מנהל סניפי בנק אנגלופלשתינה (הבנק הלאומי לישראל בע"מ). בהתחלה כסגן מנהל הסניף בבירות (לבנון), מנהל הסניפים בצפת, בטבריה וירושלים.

בשנת 1906 יסד וניהל את "בנק מרכנתיל" בירושלים ופרש ממנו בשנת 1940.

היה סגן יו"ר לשכת המסחר בירושלים, משנת 1929.

היה מתומכיה הנלהבים של תנועת "המכבי", ומבקר קבוע בהתחרויות השונות.

בשורות ה"הגנה" מצא את מקומו כמעט מראשית הוסדה. ובמשך שנים היה פעיל בועד הירושלמי במחיצתו של יצחק ורחל בן-צבי, שמואל פסמן, יצחק גרינבוים ואחרים.

היה ממניחי היסוד של שכונת "תלפיות" בירושלים. אחרי שפרש משירות בנקאות (1940) הקדיש חלק ניכר מזמנו לעבודת מחקר בשטחי הכלכלה והמדיניות.

כמה חבורים יצאו מתחת ידו: "הערבים לארצותיהם", "לקסיקון פוליטי" וכן "לקסיקון מסחרי".

תרגם ספרים מאנגלית וצרפתית ועוד. ביניהם : "המהפכה הצרפתית" לקארלייל. עד רגעיו האחרונים ישב וכתב ספר, וכמעט סיימו; "המזרח התיכון".

ה"הובי" שלו היה שחמט , ורבים היו תלמידיו ויריביו אשר חיבבו את שלוות נפשו וצניעות הליכותיו, התבונה הרבה וההומור שלו.

תמיד היה מובן לבוא לעזות הזולת.

צאצאיו; עמוס, כרמלה.

מנחם קפליוק

נולד בקיטייגורוד-פודולסק (רוסיה), ה' באב תר"ס (2.8.1900).

לאביו אהרן מאיר קפליוק ולאמו מלכה . (אביו בראוריין ומטובי המורים לעברית, תנ"ך ומדעי היהדות).

קיבל חינוך מסורתי, בביה"ס העברי המודרני שנוסד ע"י ציוני המקום.

בארץ רכש השכלה אוניברסיטאית במכון למדעי המזרח (לשון וספרות ערבית ומדעי האיסלאם). בחו"ל מורה לעברית וספרותה.

חבר "החלוץ". עזב את רוסיה בראשית 1921. בשהותו בוארשה היה חבר המועצה של חלוצי רוסיה בדרכם לארץ, שטיפלה בסידורם הארעי ובעלייתם.

עלה לארץ במארס 1922.

עד 1927 פועל בנין ועבודות אחרות (סלילת כבי

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3812). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3812