Volume 11

Page 3852

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אמרו עליהם שאינם מיוחסים, וחיבר קונטרס "משבית מלחמות" - להוכיח את צדקתם.

עיקר פעולתו לטובת הישוב בא"י היתה גאולת הקרקעות בכפר ג'וני ליד צפת, במטרה, לבנות עליהם ישובים יהודיים. חלק מהקרקעות מכר ליהודים בחו"ל, ועל אדמות אלו, הוקמה אח"כ המושבה "ראש פינה" בעזרת דוד שו"ב ועוד.

ד"ר הירש ליב גורדון

נולד בוילנה (ליטא) בשנת תרנ"ו (26.11.1896).

לאביו הרב אליהו גורדון (מחכמי התורה הוותיקים וממטיפי ציון) ולאמו מלכה לבית קצנלנבוגן. ספג בילדותו ידיעות בתורה מבית אבא ומשאר גדולי התורה בירושלים דליטא.

בשנת 1914 עלה לארץ להשתלם בטכניון. ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914) גורש לאלכסנדריה (מצרים). כשזאב זבוטינסקי ויוסף טרומפלדור אירגנו את הגדוד העברי "גדוד נהגי הפרדות", השתתף בארגון המתנדבים לציון.

נסע לאיטליה והשתלם שם במקצועות מדע שונים ושימש כמרצה בסמינר לרבנים בפלורנץ.

בארצות הברית משנת 1915.

עם בואו לאמריקה נכנס מיד לחוגי העתונות היהודית והעברית ונעשה למשתתף ב"דער טאג"; "מאגעבלאט", "מארגען זשורנאל" ועוד.

את רוב זמנו הקדיש לטיפוח התנועה העברית, ושימש כעורך - מנהל "התורן", השתתף ב"העברי", "שבילי החינוך", והיה פעיל בחבורת מייסדי "הדואר" היומי, בו הוא תורם מאמרים רבים בפובליציסטיקה וגם בחכמת ישראל. והעניק לקוראיו מעושר ידיעותיו במקצועות אלה. באותו זמן השתלם בחכמת הרפואה והתמחה בפסיכיאטריה באונברסיטה ייל, וקיבל תואר .;)1922( Ph.D באוניברסיטה הקתולית L.D.Hun 1923 קיבל תואר מ. א. ; באוניברסיטה קולומביה בניויורק קיבל תואר מ. א. (1927), באוניברסיטה האמריקאית קיבל תואר מ. א. (1924) בסמינר היהודי האמריקאי קיבל בשנת 1928 תואר O.H.L.ובאוניברסיטה הניו-יורקית קיבל בשנת 1928 את התואר מ. א.; השתלם גם באוניברסיטה ברלין באמריקה (1931): תואר רופא.

נשא לאשה את תמר לבית ליבוביץ (1947).

במשך כמה שנים היה סוקר מעל עמודים ה"מארגען זשורנאל" את הספרים החדשים, עבריים, אידיים ולועזיים במקצועות התורה וחכמת ישראל, ומעניק לקוראיו מעושר ידיעותיו במקצועות אלה.

באותו זמן השתלם בחכמת הרפואה והתמחה בפסיכיאטריה.

מאז תפס עמדות רפואה חשובות גם בצי האמירקאי והוא משמש גם כיום כהונות רפואה במוסדות לרפואה המופיעים בארצות הברית וגם באירופה.

בכרכי "הדואר" הראשונים היה בין המשתתפים התכופים וכתב על שאלות הזמן, על ספרים חדשים ומאמרים היסטוריים על תנ"ך ותלמוד ועוד.

בזמן האחרון פרסם ספר מקיף על ר' יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, בו הוא עומד בעיקר על קארו כמקובל וחוזה מתוך הסתערות על מקורות הקבלה ביהדות והספרות המסתורית הבין-לאומית. הספר זכה להכרה ונפוץ במידה מרובה...

משתתף בעתונים רפואיים רבים בפרסום מאמרים רפואיים.

Gordon, Hirsch Loeb, U.S., psychiatrist, author; b. Vilna, Lith., Nov. 26, 1896; s. Elijah and Malkah )Katzenelenbogen( ; in U.S. since 1915; Ph.D., Yale U., 1922; D.HUM.L. Catholic U. of Amer., 1923; M.A. Amer. U., 1924; M.A., Columbia 11, 1926, 1927; D.H.L., Jew. Theol. Sem. of Amer., 1928; M.A., N.Y.U., 1928; U. of Berlin, 1931; D. Litt., U. of Rome, 1931, D.S., 1934, M.D., 1934; m. Tamar Liebowitz, 1947. Asso., psychiatry, N.Y. Med. Coll., since 1953; asso. visiting psychiatrist: Metropolitan Hosp.; Bird S. Coler Hosp.; Flower Fifth Ave. Hosp. ... all N.Y.C., since 1953; neuro-psychiatric consultant, N.Y.C. Dept. of Welfare, since 1950; qualifield psychiatrist, State of N.Y., since 1944; sr. psychiatrist, N.Y. State Dept. of Mental Hygiene, since 1952; psychiatrist-in-charge, Psychosomatic Cli;1950nic, Welfare Island Dispensary, since med. member, N.Y. State Selective Service Appeal Bd. since 1950; lecturer: N.Y.C. Cancer Comm., since 1935; N.Y.C. Dept. of Health, since 1937; Talmud, Collegio Rabbinico, Florence, Italy, 1915; history, archae;1920-27ology and Talmud, Heb. Sem., N.Y.C, instr., philosophy, N.J. Normal School, Newark, 1926-27; superintendent, United Heb. Schools of Newark, 1926-29; phisican, out-patient-dept., Mt Sinai Hosp., N.Y.C, neurology, 1935, skin ;1940-41and syphilis clinic, 1937-40, surgery, -1935resident: med. staff, Maimonides Hosp., ;193737; internal med., Montefiore Hosp., ;1939-41physician, gynecology, Harlem Hosp., member neuropsychiatric staff: Pilgrim State Hosp., 1941-42; Cornell Div., Bellevue Hosp., 1943; Kings County Hosp., Bklyn, 1943; Bellevue Psychiatric, 1944; maj., U.S. Army, in charge of shock therapies, Northport, N.Y., 1944-46; chief neuropsychiatrist, Veterans Administration, Jacksonville, Fla., 1947; member, neuropsychiatry consultants div., Office of the Surgeon Gen., U.S. Army, Wash., D.C., 1947-48; sr surg., commander, U.S. Public

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3852). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3852