Volume 11

Page 3862

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מיוזמי ומתגייסי משטרת הגליל בכיבוש הארץ ע"י הבריטים. שירת כשוטר רוכב בגליל התחתון והעליון. בטבריה ובצפת.

היה חבר בועד המשטרה הגלילי.

שוחרר מהמשטרה בסוף 1920.

אליעזר (לזר) בבלי

נולד באמסטרדם (הולנד) בשנת תרנ"ה (24.3.1895). לאביו נתן בבלי. בוגר בית ספר מסחרי גבוה באמסרטדם.

רואה חשבון מוסמך.

היה חבר ועד ההסתדרות הציונית באמסטרדם. ביוני 1919 עלה לארץ.

בשנת 1928 נשא לאשה את פני לבית סמיט פרובבידנם (ארצות הברית).

בשנות 1919-27 בהתחלה כפקיד ואח"כ כסגן הגזבר בהנהלה הציונית בירושלים.

בשנות 1925-27 גזבר בפועל של הועד הפועל הציוני.

בשנות 1927-33 מנהל המחלקה להתישבות של הסוכנות היהודית.

היה בא-כח ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית בקונגרסים ובישיבות של הועד הפועל (בשנת 1925 בוינה וב-1926 בלונדון, 1927 בבזל, 1928 בברלין, ב-1929 בציריך, 1930 בברלין וב-1931 בבזל.

בשנת 1933 פתח משרד בתל-אביב בתור רואה חשבון מוסמך.

בשנת 1934 נכנס בשותפות עם ד"ר פ. מילנר מפרנקפורט-מיין, והמשרד נקרא בשם "כבלי את מילנר" רואי חשבון מוסמכים - סניפים ; בתל-אביב, חיפה וירושלים.

כעבור שנים הוכנסו שינויים בשותפות, והיא נקראת כיום : "משרד רואי החשבונות - בבלי, מילנר, ריק ושות' ".

היה נשיא אגודת רואי חשבון המוסמכים בשנים: 1941-46, 1948-49, 1950-52 וחבר המערכת בעתון "רואה חשבון המוסמך".

בשנים 1949-59 יו"ר הועדה למתן תעודות לרואי חשבון ויו"ר ועדת הבחינות לרואי חשבון בארץ.

חבר מכון רואי החשבונות המוסמכים בלונדון.

בשנים 1948-49 חשב כללי בפועל של מדינת ישראל.

בשנים 1949-50 חבר המשלחת הפיננסית לאנגליה.

חבר ההנהלה של הבנק המרכזי למוסדות השיתופיים בע"מ.

חבר הנאמנים וגזבר של התזמורת הא"י.

חבר הנהלת קרן הלוואות ארגון עולי הולנד.

מנהל חברות שונות.

כתב מאמרים שונים על נושאים כלכליים בעתונות היומית והמקצועית.

צאצאיו : דן, אביגיל .

פרופ' רוברטו בקי

נולד ברומא (איטליה), כ"ג טבת תרס"ט (16.1.1909).

אביו פרופ' לכלכלה באוניברסיטה של רומא. ישב 8 שנים בירושלים והוזמן שוב לרומא.

גמר את חוק לימודיו באוניברסיטה.

בן 23 נתמנה באוניברסיטה קאליארו שבאי סארדיניה, כמרצה לסטטיסטיקה, שבה מומחיותו.

משם עבר לאוניברסיטה מצירטה, ליד אנקונה. כעבור כמה שנים הוכרזה התחרות על קתדרה לסטטיסטיקה באוניברסיטה ססרי. השתתף בהתחרות, זכה, וקיבל את הקתדרה.

משם הוזמן לג'אנוא.

בשנת 1938 עזב את איטליה ועלה לארץ (בשנת 1933 ביקר בארץ עם קבוצת ציונים צעירים).

נשא לאשה את ווירה לבית קולומבו. עברית למד באיטליה ובארץ השתלם בה.

עם בואו לארץ הוזמן למחלקה הסטטיסטית של "הדסה", שבמשך הזמן התפתחה ללשכה מרכזית לסטטיסטיקה רפואית מטעם "הדסה", הועד הלאומי וקופת חולים (1938-46). האוניברסיטה העברית הזמינה אותו להרצות על סטטיסטיקה לפני תלמידי הבקטריאולוגיה והיגינה ובמחלקה למדעי הרוח ומדעי החברה.

בשנות המלחמה השניה עבד במחלקה הסיטטיסטית של ממשלת המנדט להכנת המיפקד בא"י של 1946 (שלא יצא לפועל).

משנת 1948 מנהל מדעי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרורקטור ופרופ' לסטטיסטיקה ולדמוגרפיה באוניברסיטה העברית.

קיבל פרס סולד.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3862). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3862