Volume 11

Page 3878

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כאשר סיים את שירותו במשרד החוץ חזר להנהלת מפעליו ועם זאת המשיך בעבודתו הכלכלית-ציבורית, פעם כחבר משלחת ממשלתית לסין העממית, פעם כיושב ראש הועד של ''הלשכה המסחרית אנגליה-ישראל" ולאחרונה, כנשיא ה"אגודה ישראל-יאפן.

סיור ממושך, שערך לפני שנים אחדות במזרח הרחוק שיכנע אותו בכך, כי קיימות אפשרויות לפיתוח קשרי מסחר בין ישראל וארצות המזרח הרחוק, והוא התמסר לפיתוח קשרים אלה.

נפטר בתל-אביב, כ"ב טבת תשי''ח (14.12.1957).

בתו: יהודית.

בנימין אפרתי (אוליכנוביץ)

נולד בליפסק (פולניה), ז' ניסן תרנ"ה (1895).

לאביו יוסף אולכינוביץ ולאמו יהודית בת אהרן דו בינסקי. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת סלובודקה. עסק במסחר.

בעיר בוברוב, פלך וורוניז היה ממיסדי אגודה ציונית. וכן ממיסדי אגודה ציונית באבגוסטוב (1919).

בשנת תרע"ח (1918) היה ציר לועידה הציונית במוסקבה.

בשנת תרע"ח (1918) נשא לאשה את חוה בת שמעון סטוליאר (נפטרה בת"א, ז' טבת תרפ"ו), ובשנת תרצ"ה (1935) נשא בזיווג שני את הדסה בת הרב בן ציון הלוי קרפ. בכ"ג תמוז תר"פ (1920) עלה לארץ.

עבד בשנים הראשונות לבואו לארץ כפועל, עגלון, נהג ופקיד.

היה בין מגיני המושבה רחובות בשנת 1921.

ממיסדי אגודת יושבי אהלים וצריפים (1923) בת"א וחבר המזכירות.

בנה את הבית הראשון בצפון תל-אביב.

מבוני בית הכנסת הגדול בצפון תל-אביב ומזכיר ההנהלה.

מיסד "בית בנימין" (על שם בנימין גולדברג ז''ל) בעזרת המנוח י. ל. גולדברג (כרך א', עמ' 438). הבית משמש לבית המכבי בצפון ת"א.

יו"ר כבוד מכבי סניף הצפון.

גזבר ועד אירגון יוצאי אבגוסטוב.

חבר במשמר האזרחי בתל-אביב.

כתב מאמרים על התחבורה וההובלה, על הנמל בת"א ועוד.

הכריז מלחמה על בעלי השלטים הלועזיים בלי עברית.

בניו: יוסף, שלמה, אשר.

עו"ד אליאב ליואי

נולד ביפו, ל' כסלו תרס"ו (28.12.1905).

לאביו אברהם ליואי (כרך ח' עמוד 3180) ולאמו רבקה בת יהודה הורביץ מירושלים.

קיבל חנוך מסורתי בביה"ס תחכמוני, בית מדרש למורים "מזרחי".

גמר את בית הספר למשפטים בירושלים וקיבל תואר עו"ד.

היה מראשי גדוד מגיני השפה ומפעיליה.

נשא לאשה את רחל בת יהודה פטרבוים בשנת 1942 נבחר ליו"ר מועצת בת-ים (היום עיריה).

משרד עורכי הדין: "ליואי, מינקוביץ ושות"'.

צאצאיו : עמי זכאי (עו"ד), נוה אשת ישראל ענב, נוגה.

ד"ר אריה גלוברזון

נולד בפינסק (רוסיה) בשנת תרפ"ה (11.3.1925).

לאביו מנחם ולאמו צפורה בת שלמה גולדזון. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד כלכלה, מינהל, פסיכולוגיה שימושית ויחסים בינלאומיים.

מוסמך ביה"ס לכלכלה ולמשפט תל-אביב (1947); מיכללת פריס, דוקטור (1951).

היה חבר תנועת "השומר הצעיר" ו"בני יהודה" בעירו.

בשנת 1938 עלה לארץ.

בשנת 1948 נשא לאשה את רנה בת צבי ברדסקי. ב-1950-51 סטיפנדיה של הג'וינט באירופה, השתלמות במינהל ובמחקר סוציאלי.

היה מנהל המחלקה ליעול בתעשיה בהתאחדות בעלי התעשיה.

חבר בועד המרכזי של ארגון המוסמכים במדעי החברה ובהנהלת המכון ליחסים בינלאומיים.

חבר מערכת כתב העת "עיונים בינלאומיים".

בשנת 1956 קיבל סטיפנדיה מאו"ם לניהול ויעול במפעלים והשתלמות בניהול באוניברסיטאות אירופה.

מרצה באוניברסיטה בתל-אביב ; ממנהלי ביה"ס לני

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3878). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3878