Volume 12

Page 3952

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בית הקולנוע בראשון לציון קרא על שם אחיו נעמן ז"ל הנ"ל.

צאצאיו : אולגה אשת פנחס אלראי, נעמן.

ד"ר פנחס רבינוביץ

נולד ד' אלול תרפ"ו (14.8.1926) בפילאדלפיה שבארצות-הברית.

לאביו הרב יעקב (רב ואדמו"ר במונאסטרישצ'ה. שבאוקראינה, אח"כ בפילאדלפיה שבארה"ב וכעת ברמת גן) ולאמו בילה בת הרב פנחס רבינוביץ. (האב והאם שניהם מצאצאי השושלות של גדולי האדמו"רים אבות החסידות באוקראינה, כמפורט בערך של אביו, כרך י"א עמוד 3826).

למד בבית ספר עממי ותיכון ולימודי יהדות מפי פורים פרטיים ובישיבת "משכן ישראל" בפילאדלפיה. התחיל ללמוד רפואה, ומשלא ניתן לו שחרור מעבודות בשבת עבר ללמוד מתימטיקה באוניברסיטת פנסילבניה והוסמך לד"ר לפילוסופיה.

בשנת תשי"א נשא לאשה את אסתר בת יהודה יוסף סיכל מגרמניה.

עבד בתור מתימטיקאי במשרד הלאומי לסטנדרטים של משרד המסחר של ממשלת ארה"ב והיה מרצה למתימטיקה באמריקן יוניברסיטי בוושינגטון.

בנעוריו היה מדריך בבני עקיבא בפילאדלפיה ואח''ב יו''ר סניף הפועל המזרחי בוושינגטון וחבר באיגוד המדענים נאמני התורה והמצוה באמריקה.

בשנת תשט"ו (1955) עלה לארץ עם אביו וביתו ונתקבל לעבודה בתור חוקר בכיר במכון וייצמן למדע ברחובות ועיקר עיסוקו במחשבים אלקטרוניים. בענף מדעי זה מנהל הוא קורסים. במכון-וייצמן, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתכניון, לעובדי אגף מחקר ותיכנון, לעובדי הכור האטומי ולקהל מתענינים, והנו ראש אגף חישובים מדעיים ביחידת המחשב של משרד הבטחון, יועץ לצה"ל בעניני מחשבים, מרצה במחלקה לפיסיקה באוניברסיטה בר-אילן, חבר ועד ארגון המתי מטיקאים בישראל. פרסם עשרות מאמרים, בקורת על ספרים ומחקרים בענייני מחשבים אלקטרוניים ואנליזה נומרית בכתבי-העת למקצועות הללו בשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית ורוסית, שהוא שולט בהן.

צאצאיו: יהושע השיל, יפה פנינה, יהודה יוסף, יונה.

הרב שלמה זלקינד לנדרס

נולד י"ג תשרי תר"ל (19.10.1869) באיהומן שבפלך מינסק, רוסיה הלבנה.

לאביו הרב חיים לנדרס (מצאצאי השל"ה) ולאמו פיא רעליא בת ר' ישראל יואל שץ. (מעת שקמה תנועת החסידות בליטא ורוסיה הלבנה הונהגה מסורת באותה עיירה, שהרב יהיה מהמתנגדים והשוחט מהחסידים, ואבות אבותיו של הרב שלמה זלקינד לנדרס היו שוחטים, אבל אביו חרג מהמסורת, ולמרות היות חסיד חב"ד נתקבל לרב, וגם בנו זה נתחנך ונשאר מחזיק בחסידות חב"ד).

התחיל ללמוד בישיבת אביו ואח"כ בישיבות אחרות, מהן שלש שנים בישיבת וולוז'ין הנודעת, שאז עמדו בראשה הנצי''ב (אביו של הרב מאיר בר-אילן ז"ל) וחתנו הגדול ר' חיים סולובייצ'יק (ר' חיים מבריסק).

בשנת תרנ"ב (1892) נשא לאשה את פרומא דבורה בת הרב ר' אברהם הכהן אהרנסון מלאדי (אחיו של ר' שלמה הכהן אהרנסון, הרב הראשי הראשון לתל-אביב - ראה כרך א', עמוד 164 -- ואביו של הסופר ז. י. אנכי) . (נפטרה ברמת-גן, י"ז אדר תשי"ז).

היה קשור עם "חובבי ציון" באודיסה ואף כספים לישוב א"י אסף.

כל השנים היה ציוני וחבר תנועת המזרחי מיום הווסדו.

המשיך להשתלם בלימודי התורה, ובשנת תרס"א נבחר לרב בעיר אבוליץ ובתרע"ב בעיר קרוצ'א, שתיהן בפלך מוהילב שברוסיה הלבנה, ובשנות מלחמת העולם פעל רבות לעזרת הפליטים היהודים מאזורי הספר

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3952). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3952