Volume 12

Page 3961

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

וחסד. הוא אסף כספים לבנין בית-הכנסת הראשון ברמתגן ובית-הספר, פעיל לטובת מושב זקנים בבניי-ברק ולטובת בית היתומים ברמת-גן - חוץ מתרומות לקרנות ולתמיכות באישים שתורתם וצדיקותם אומנותם, למען בתי יתומים (ידועה בתואר ''הסבתא של היתומים"), מושב זקנים וכיוצא בהם, ושניהם פעילים ברעננות שלא לפי גילם, וזכו לראות סביבם צאצאים עד דור רביעי.

נפטר ברמת-גן, כ"א ניסן תשכ"ב (25.4.1962).

צאצאיהם : פסח, אהרן, רחל אשת צבי לפידות.

נתן שמואלי (כץ)

נולד בלודז (פולין) בשנת תרס"ג (20.4.1903).

לאביו שמואל כץ ולאמו חוה בת פיגה ברגר. קבל חנוך מסורתי ועברי בהגמנסיה העברית בלודז. למד שפות.

היה חבר בארגון הצופים, חבר השומר הצעיר בלודז. חבר החלוץ בצרנוביץ בהכשרה (1922).

בשנת 1924 עלה לארץ.

עבד בשדות הטבק בגליל התחתון, ביבנאל ובמנחמיה. במשק האכר מילר במצפה ע''י טבריה.

עבר לרמת-גן. היה חבר קבוצת "עמל" - שסללה את כביש תל-אביב-פתח-תקוה (1926-27).

בשנת 1936 נשא לאשה את שרה בת אליהו לנגנס. חבר הגנת משנת 1925.

חבר הנהלת המפלגה הליברל ת והועד הפועל ברמת-גן חבר ועד "יד לבנים" וחבר המרכז הארצי של "יד לבנים" בישראל.

מנהל המחלקה לגביה בעירית רמת גן.

אחרי שבנו נפל, התמסר לעבודה צבורית בשטחים שונים.

צאצאיו: שמואל (באוקטובר 1950 שירת כטייס בחיל האויר הישראלי ונפל בזמן מלוי תפקידו), נילי אשת ד"ר דוד מנדס (ד"ר לרפואה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים).

ד"ר אלפרד (אברהם) קלופשטוק

נולד בברלין (גרמניה) בשנת תרנ"ו (5.2.1896).

לאביו ד"ר מרטין (רופא ומחבר ספרי רפואה) ולאמו רגינה בת יוליוס טיטל. בשנות 1902-1901 קיבל חינוך יסודי וגימנסיה ממשלתית בברלין. בשנות 1914-1920 לימודי רפואה. ב-1921 קיבל תואר דוקטור לרפואה באוניברסיטה בברלין. בשנות 1922-33 בהיידלברג. בשנת 1926 קיבל את הזכות כדוצנט לתורת החיסון וסרולוגה.

בשנת 1926 מרצה ומשנת 1931 פרופסור באוניברסיטת היידלברג (גרמניה) לאימונולוגיה (תורת החיסון).

בשנת 1924 נשא לאשה את ד"ר אלישבע (אליזבט) בת מקס שייער. בשנת 1933 עלה לארץ.

פתח מעבדה פרטית, אשר זמן רב שימשה כמעבדה לצרכים ציבוריים, עד פתיחת המעבדות הציבוריות הגדולות.

יו"ר האגודה למדעי הטבע.

מנהל המחלקה המיקרוביולוגיה של האוניברסיטה של תל-אביב.

משנת 1959 רקטור האוניברסיטה בתל-אביב.

השתתף בכנסים של אגודת המיקרוביולוגים.

כתב מחקרים מדעים ופרסומים רבים בשדה תורת החישון והאפידיאולוגיה ב-60 עתונים מדעיים.

בתו: רות אשת רוברט בון.

אברהם קפלן (קפלנסקי)

נולד בטבת תרמ"ד (15.1.1884) בפרבר של ריגה, לטביה, אז ברוסיה.

לאביו קופל ולאמו קיילה לאה בת אברהם וגר, שהיגרו שמה מליטה.

למד בחדר ובבית-ספר ממשלתי, עד שבגיל 15 הוכרח להפסיק את לימודיו במחלקה ה' של הגימנסיה ולצאת לעבודה, כדי לעזור לאביו בפרנסת המשפחה הגדולה

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3961). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3961