Volume 12

Page 4097

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1920 עלה לארץ.

היה מורה למוסיקה וציור. לקח חלק בפעולות תרבותיות ואמיותיות רבות, ערך תערוכות רבות וצייר תפאורות רבות עבור כל התיאטרונים הישראליים.

בשנת 1925 נשא לאשה את ורד בת משה אהרן מכליס (ראה כרך ג', עמוד 1276) ובזיווג שני נשא בשנת 1935 את הדי בת יצחק זומר. בשנות 1933-35 הורה באולפן לאמנות בירושלים.

בשנת 1935 נשלח בשליחות "הבימה" לחו"ל למען "בית הבמה".

בשנות 1950-51 היה מנהל המדור לאמנות במשרד החינוך והתרבות.

כותב בספרים וכתבי עת רבים.

חבר בוועדות שונות. בנאי חפשי.

צייר, ומנהל המכון לאמנות הציור והפיסול בתלאביב.

צאצאיו מאשתו הראשונה : רפאה. מאשתו השנייה : מיכאל, נינה.

אפרים זינגר

נולד בקומורוב (פולין) בשנת תרכ"ט (1869).

לאביו יוסף זינגר. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

ציוני משחר ימיו וקנאי לעברית.

השתתף בעתונות העברית והאידית בפולין במשך למעלה מיובל שנים.

עבד במחיצתם של נחום סוקולוב ופרישמן ב-"הצפירה" המחודשת, ב"העולם", ''היום" ובכתבי עת עבריים שונים בגולה.

במערכת היה עסוך כעורך לילה, ובתנאים הפרימיטיביים של אז, ביחס לתנאי העבודה היום, גם בטכניקה של מסירת האינפורמציה, הסידור וההדפסה, וגם באמצעי העזר הנחוצים לשם עבודת לילה, היתה עבודתו קשה ואחראית ביותר. תמיד היה רענן וזריז בעבודתו, שוקד על העריכה וההגהה המנופה.

הוא נשאר על משמרתו ב"הצפירה" גם לאחר כיבוש הגרמנים הראשון בפולין, גם אחרי ש"הצפירה" נהפכה לשבועון. רק אחרי סגירת "הצפירה בשנת 1921 עבר לעבודה במערכת עתון באידית. ואולם עם התחדש הוצאת "הצפירה" היומית בשנת 1925 בעריכת י. הפטמן, נצטרף שוב למערכת העתון העברי בתור חבר הקבוצה הקואופרטיבית של סופרים ועתונאים עברים, שלקחה על עצמה את התפקיד לקיים עתון יומי עברי, העתון היחידי בגולה אז.

נשא לאשה את טובה. עלה לארץ בשנת 1933.

תחילה עבד בעתון "דבר", "הארץ" ואח"כ ב"הבקר" מיום היווסדו ועד יומו האחרון.

על אף גילו הקשיש ועל אף חולשתו הגופנית לא הפסיק את עבודתו כמגיה בעתון. היה בעל שלמות נפשית ועובד שקדן ומתמיד.

נפטר בתל-אביב, בי תשרי תש"י (25.9.49). בניו: זאב, חביב, שלום (שתי בנותיו נספו בפולין במלחמה העולמית השנייה).

פנחס (עריך) רוזנבליט

נולד בברלין (גרמניה), א' אב תרס"ו (23.3.1906).

לאביו דוד רוזנבליט ולאמו חוה בת מנדל ברקני. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בבי"ס תיכון בברלין, בישיבת ברויאר בפרנקפורט, בבית מדרש לרבנים בברלין, באוניברסיטאות : ברלין ופרנקפורט.

קיבל תואר ד"ר (פיל.).

היה מורה בבתי ספר יהודיים.

היה ראש החוג הא"י בתנועת "עזרא" בגרמניה, בין מייסדי עליית הנוער הדתי בחו"ל ובארץ.

היה חבר המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, הנהלת ברית חלוצים והשתתפות במכון להשכלת המבוגרים בגרמניה.

בשנת 1934 עלה לארץ.

נשא לאשה את מתילדה בת יוסף רוטנברג. היה חבר בקבוצת רודגס ויבנה, חבר במזכירות הקיבוץ הדתי ובוועד הפועל של הפועל המזרחי.

הדריך נוער עולה.

ריכוז ועדת עליית הנוער הדתי ופיקוח חינוכי בה, מרצה באוניברסיטה בר-אילן.

חבר הוועד הפועל של המפלגה הדתית-הלאומית.

מנהל בי"ס התיכון החקלאי, מורה בבית מדרש למורות - גבעת ושינגטון.

כל השנים חבר ההגנה. משנת 1948 במלואים.

היה ציר בקונגרסים הציוניים : כ' וכ"א.

כתב מאמרים ביודישע רונדשוי בגרמניה, הצופה, הארץ, נתיבה, מולה מאזניים, דעות, ובקבצים רבים, כמו: יבנה, מצפה, מעינות, מחניים וכו'.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4097). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4097