Volume 13

Page 4237

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הילודה בעם היהודי ; וחבר האכסקוטיבה בברית העולמית של ניצולי ברגן-בלזן.

שירת בצה"ל והשתתף במבצע סיני (קיבל אות סיני ממשרד הבטחון).

כתב בעתונים האידיים שיצאו בברגן-בלזן, ומ-1949 ואילך ב"היינט ישראל", "היינטיגע נייעס", "לעצטע נייעס", "אידישער זשורנאל" (טורונטו), מאסף "ישראל" לשנת העשור למדינה, "אילוסטרירטער וועלט זשורנאל" ו"נייע ישראל צייטונג". השתתף בספר "בלזן שיצא ב-1957 בעברית, אידית ואנגלית.

צאצאיו: יוכבד-רבקה, יהודה-אריה.

יצחק מלמד

נולד בשנת תר"ס (19.6.1900) באודיסה, רוסיה.

לאביו אברהם זאב ולאמו נחמה בת נחום אפשטיין (אחותם של הסופר זלמן אפשטיין והמחנך והבלשן ד"ר יצחק אפשטיין - ראה כרך ב', עמודים 799, 822). התחיל בלימודים יהודיים וכלליים בלוזאן שבשווייץ.

בגיל 11 נשלח לארץ ללמוד בראש-פנה. אחריו עלו אמו והאחים והמשיך את לימודיו בגימנסיה הרצליה. היה פעיל בנוער של "מכבי" ועסק בענפי-ספורט שונים. כשהוגלתה המשפחה במלחמת העולם, בגלל נתינותה הרוסית, למצרים, המשיך ללמוד שם בגימנסיה צרפתית וקיבל תעודת-בגרות ממשלתית צרפתית, ובתור חובב הוסיף להשתלם במתימטיקה.

ב-1919 חזר עם המשפחה לארץ בתור פקיד במינהל האזרחי של מימשל-הכיבוש הבריטי. המשיך בשרותו בשלטון המנדטורי והגיע למעמד בכיר הפקידים היהודים המקומיים בתפקיד סגן מנהל מחלקת האוצר, וב-1940 קיבל את העיטור M.B.E.מאת מלך בריטניה.

ב-1922 נשא לאשה את ויטה בת שמחה רוזנצווויג, ומשנפטרה בירושלים, י''ד אדר אי תש"ח - 24.2.1948, נשא ב-1955 את יהודית בת אהרן ברגמן. כשיצא השלטון הבריטי מהארץ ב-1948, עבד במשרדו הזמני בקפריסין בחיסול החשבונות האישיים של עובדי השלטון הזה, תושבי הארץ. אח"כ חזר לשרות המדינה בארץ בנציבות שרות המדינה (טיפול ביחסי-השרות הפרסונליים של עובדי המדינה).

מ-1952 ואילך בתפקיד המשנה לנציב, ופעמים מספר כיהן כנציב שרות המדינה בפועל.

הרב שלום נתן רענן-קוק (פריש-הירשנביין)

נולד בשבלן (ליטא), כ"ו מנחם אב, תר"ס (21.8.1900).

לאביו הרב יעקב אלעזר בהרב נתן פריש ולאמו צסנא בת ר' יעקב בני .

קיבל חינוך מסורתי בחדרים ובישיבות: שבלי, ויטובסק, פוניבז וסלובודקא.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה לארץ.

המשיך ללמוד בישיבת מרכז הרב בירושלים.

כל השנים עזר להרב הראשי, הגאון אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

בשנת תרפ"ח (1928) נשא לאשה את בתיה מרים בת הגאון א. י. ה. קוק זצ"ל (ראה כרך א', עמוד 66).

כיום, ר"מ ומנהל ישיבת רבנו הראי"ה קוק בירושלים.

בשנת תשט"ז (1956) ביקר בארצות הברית וקנדה בעניני הישיבה.

צאצאיו: צפורה רחל אשת הרב מרדכי יהודה הלוי, אברהם יצחק ז"ל (היה עילוי. נספה כ"ג מנחם אב תשי"ט. לזכרו נדפס ספרו "לחי ראי"), הרב אליהו שלמה.

אברהם (אלברט) קיוסו

נולד בסופיה (בולגריה) בשנת תרנ"ח (19.4.1898).

לאביו יוסף קיוסו ולאמו סולטנה בת יעקב יונתן. קיבל חינוך מסורתי וכללי. תיכוני בגמנסיה ומשפטים באוניברסיטה בסופיה.

היה פעיל ונשיא הסתדרות "מכבי" בבולגריה.

מפעילי התנועה הציונית והארגונים הלאומיים בבולגריה.

בשנת 1929 נשא לאשה את מילקה בת עזרא קינפינג.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4237). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4237