Volume 13

Page 4267

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1920 נשא לאשה את לאה בת אברהם שפירא. בשנת 1925 עלה לארץ.

באותה השנה הקים "הפועל הצעיר" קבוצת חברים לכבוש את ענף הזיפזיף בעכו, ענף שהיה נתון אז כולו בידי ערבים. היה בין הראשונים שהצטרפו לקבוצה ועבד בה עד 1929, ועבר לרחובות.

ממיסדי כפר ביל"ו ע"י רחובות.

היה מנהל חשבונות ראשי של הקואופרטיב "דרום יהודה".

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

נפטר בירושלים, ט"ו חשון תש"ה (1.11.1944).

בנו : עודד. בכפר ביל"ו הקימו מוסד תרבותי לזכרו.

ביום השנה לפטירתו, פירסמו חבריו חוברת לזכרו.

שמואל כהן

נולד באסטין (רומניה - טרנסלבניה) בשנת תרמ"ב (5.2.1882).

לאביו יעקב כהן ולאמו איטה בת נח קפל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה גר בכפר כבעל חנות.

היה ראש הדוברים של הקהילה היהודית בכפר.

בשנת 1906 נשא לאשה את דבורה בת רייזל ושמואל ליב. נולדה בשינטאו-רומניה בשנת תרמ"ח (20.5.1888).

ביום 19 למרס 1925 עלה לארץ.

עבד בתור חקלאי בכפר גדעון בעמק יזרעאל (19251932).

בן בוני הכפר (שנוסד בשנת 1923 ע"י פועלי אגודת ישראל) ופעיליו.

היה פעיל בהגנה.

נפטר בפתח-תקוה, ל' ניסן תש"ד (23.4.1944).

צאצאיו : מרים אשת אייזיק קליין, מרדכי, חיה אשת דוד נורמן, משה, יוסף, אליהו, שרה בלומה אשת יעקב לינצר, נח, שלמה ז"ל (נולד בכפר גדעון, ה' בסיוון, תרפ"ח (4.5.1928), במלחמת העצמאות השתתף בקרבות, היה בקרית ענבים ובמעלה החמשה, ולקח חלק בפתיחת הדרך לירושלים.יצא לחופשה קצרה, ומכיוון שלא היתה לו אפשרות לחזור ליחידתו, מפאת המצב הקשה שנוצר בינתיים, נשלח לשדה התעופה בת"א ושימש כאלחוטאי באווירון. ביום א' אייר, תש"ח (10.5.1948), טס עם 5 חברים באווירון להפציץ את האויב, האווירון הופל וכל הששה נספו. כעבור כמה חדשים, כשהדרך שוחררה, קברו אותם בקבר אחים בקרית ענבים).

טוביא ברוק

נולד בנובגורודסברסק (רוסיה), (11.3.1892), בשנת תרנ"ב.

לאביו ישראל ברוק ולאמו לאה בת אהרן ליבין. קיבל חינוך מסורתי.

היה חבר ועדת "תרבות" בחרקוב במשך כל זמן קיומו.

עסק בתור מנהל ומנהל חשבונות.

בשנת 1919 נשא לאשה את טובה בת אליעזר לוצקי. בשנת 1924 עלה לארץ.

במשך 13 שנה היה גר בחיפה. היה שם חבר ועדת הביקורת של הדר-הכרמל, הלואה וחסכון וקופת-מלוה של ההסתדרות.

היה מנהל ומנהל חשבונות ב- I.C.I.

היה מנהל החשבונות הראשי בהתאחדות בתי החרושת לקרח בתל-אביב.

חבר מזכירות "מגן" - עזרה לאסירי ציון ברוסיה.

חבר הנהלת "ידע-עם".

אח בלשכת "מוריה" של הבנאים החפשים.

אח בלשכת "יצחק ילין" - בני ברית בתל-אביב.

מנהל חברת "אביזרקור" בע"מ.

בניו: ישראל (מורה בחדרה), אורי (רואה חשבון מוסמך).

אלעזר דוד פרל

נולד באוסטרוביץ (פולין), י"א אב, תר"ע (1910).

לאביו ר' חיים פרל (ממייסדי "בני-ברק" וממתיישביה הראשונים. נפטר ביום ז' אייר, תשי"ד) ולאמו חיה רוזה בת בן-ציון רוטשטיין. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני בארץ.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה לארץ.

היה חקלאי ומנהל פרדסים.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4267). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4267