Volume 13

Page 4288

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תשט"ז (1956) נשא לאשה את חנה בת הרב חיים חזן. חבר הנהלת אגודת חניכי הישיבות בבני-ברק.

מרצה במוסדות הנוער ובכינוסים תורניים.

כתב מאמרים תורניים, השקפתיים, מוסריים, וכן מאמרי ביקורת ספרים (רצנזיות) בירחונים : "הנאמן" ו"דגלנו". וביומנים : "המודיע" ו"הצופה". כמו-כן בקונטרסים תורניים ישיבתיים.

חבר מערכת "הנאמן" - בטאון חניכי הישיבות (תשי"ז).

רב צבאי בצה"ל.

צאצאיו: חסיה, בן-ציון, רחל.

הרב ישראל אריה זלמנוביץ

נולד בקעכניא (רומניה), ד' טבת, תרע"ז (29.12.1916). לאביו שמואל נטע פישר (מגזע תלמידי הבעל שם-טוב מדור לדור) ולאמו פריידה בת אברהם יהודה הלוי (דור ששי לבעל הטורי זהב).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות : וישוי, חוסט, קלוזנבורג ודעש. הוסמך לרבנות.

היה רב ומנהל ישיבה בבורשה, ואחרי השחרור ממחנה ברגן-בלזן בגרמניה.

אחרי השחרור ממחנה ברגן-בלזן עשה תעמולה ועורר את שארית הפליטה - לא לחזור לארצות הגולה ולעלות לישראל.

בשנת תש"א (1941) נשא לאשה את דרעזי בת הגאון ר' גרשון שטובר , ראב"ד בוורשה. הושמדה באושביץ יחד עם בתם מרים בשנת תש"ד (1944) ובזיווג שני נשא בשנת תש"ו-1946 את לאה בת הגאון המקובל ר' אליהו ווייס (מגזע בעל הזרע יצחק ומהשר שאול וואל. בשנת תש"ט (1949) עלה לארץ.

היה רב ומנהל ישיבה ב"כפר יבנה" - קרית צאנז. מחבר ספר "חי נפש" (שלושה חלקים - על כל מקצעות התורה).

כיום, רב העיר עכו.

צאצאיו מאשתו הראשונה : מרים ז"ל (כנ"ל). מאשתו השנייה : אליהו, פרידה מלכה, דרעזי איטה, שמואל נטע, יצחק אייזיק מאיר, פעסי יענטא, אברהם יהודה מיכאל.

רפאל אהרוני (ארונסקי)

נולד בפיטרה-ניאמץ (רומניה), ביום ח' תמוז, תרע"ב (23.6.1912).

לאביו יוסף אהרן ארונסקי (מורה. מפעילי הציונים וממארגני העלייה מרומניה לפני מלחמת העולם השנייה. היה מקורב לד"ר תיאודור הרצל . מסר לאוניברסיטה העברית מכתבים שקיבל מד"ר הרצל) ולאמו רוזה בת צבי דוידוביץ. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני מסחרי.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1932 עלה לארץ.

היה חבר קיבוץ שריד בעמק יזרעאל (הקיבוץ הארצי). בשנת 1944 נשא לאשה את הדסה בת שושנה ויעקב שוארץ (תושבי חיפה. מעובדי הרכבת הראשונים. יעקב שוארץ היה בין מקימי הקואופרציה במרחביה).

שירת במשטרת היישובים העבריים משנת 1936 עד 1946 בדרגת רב-סמל.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4288). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4288