Volume 13

Page 4299

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנים 1952-55 עוזר למנהל המשק והקשר בשגרירות ארצות הברית בתל-אביב.

מייסד ונשיא ראשון של מועדון לייונס בין-לאומי, רמת-גן.

משנת 1955 עצמאי. חשבונאי מוסמך וייעוץ בענייני מסים בישראל, ברמת-גן.

חבר פעיל בהגנה משנת 1929 (חיפה וירושלים).

צאצאיו: הדר, ישראל .

שלמה גוטהילף

נולד בס"ט פטרבורג (רוסיה), י"ד תשרי תרנ"ט (אוקטובר 1898).

לאביו שמואל יוסף גוטהילף ולאמו שרה בת יצחק קיסלגרוז. קיבל בעירו חינוך מסורתי. בשנת 1908 נשלח ע"י הוריו לארץ ללמוד בגימנסיה העברית "הרצליה" ביפו (אח"כ ת"א).

בשנת 1909 עלו הוריו ושאר בני המשפחה לארץ והתישבו במושבה נס-ציונה כפרדסנים.

לאחר שגמר את הגימנסיה התמסר לחקלאות, פרדסנות ומשק מטעים עצמי - עד היום הזה.

בשנת 1924 נשא לאשה את שלומית בת יוסף נוימן. לקח חלק בגאולת אדמת כפר יונה מערביי טול-כרם ויסוד ישוב כפרי ב-1932 בשם "כפר יונה", על שם יונה פישר, מציוני בלגיה (מקרן שנוסדה על שמו ניתנו ההלוואות למייסדי המקום, בצד הכביש נתניה-טול-כרם. 3 ק''מ מצומת השרון). גאולת אדמת "פרדסיה'' ויסוד הנקודה בשנת 1942, בתור ישוב כפרי (9 קילומטר מנתניה) בקרבת צומת השרון שבכביש פתח-תקוה-חדרה.

הקים חברת מטעים ונטיעת 2000 דונם הדרים ליהודי בלגיה.

סגן יו''ר עיריית נתניה.

יו"ר הוער למען החייל ומייסד "בית החייל" בנתניה.

חבר הועד הארצי "למען החייל".

חבר במועצת המנהלים של בנק לסחר חוץ בע"מ.

חבר הנהלת "פרדס'' בע"מ.

חבר מרכז "התאחדות האיכרים" בישראל. יו"ר איגוד ערים לשירותי כבאות, נתניה.

חבר ההגנה כל השנים. היה מהשוטרים הראשונים המיוחדים בשנת 1921.

נשיא לשעבר של "מועדון רוטרי" בנתניה.

צאצאיו : יצחק, שמואל, חיה אשת יהושע ניומן.

בנימין פלח

נולד בעיר טריפולי (לוב) ביום ט"ז בניסן תרנ"ז (1897).

לאביו אליהו (סוחר במנופקטורה וראש חברה קדישא בטריפולי) ולאמו פנינה בת יוסף גניש מטריפולי.

למד בתלמוד תורה "דאר-סרוסי" של הקהילה היהודית בלוב. כשסיים את התלמוד תורה למד מקצוע החייטות.

בשנת 1916 עבר עם הוריו מטריפולי לבנגאזי, קירינייקה. את נטיתו לעבודה ציבורית ירש מאביו שהיה עסקן ציבורי.

בגיל 18 הוא מייסד יחד עם שנים מחבריו ציון לגזיאל ודוד מסיקה ז"ל את "ביקור חולים" בבנגאזי, שהגיש עזרה ברופא וברפואות והזנה מוגברת לחולים הזקוקים. כן שימש שם חבר פעיל בחברה קדישא.

בשנת 1923 נשא לאשה את טובה בת דוד נעים מטריפולי.

בשנת 1933 עלה בעצמו לארץ ישראל בתור תייר, וגר בשכונת מונטיפיורי. בהיותו תייר נאלץ לדאבונו לחזור לבנגאזי, כשהתגבשה החלטה בלבו לחזור לארץ עם משפחתו. כדי לעלות שנית לארץ, הוא עובר מבנגאזי לטריפולי, ושם הוא מצטרף למועדון העברי "בןיהודה" והוא ובני ביתו לומדים שם את השפה העברית.

בעזרת סרטיפיקט של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הוא עולה עם כל משפחתו לארץ במרס 1935 ומשתקע ישיבת קבע בשכונת מונטיפיורי, בה המשיך את עבודתו הציבורית.

בשנת 1936 - בימי המאורעות, כשעל השכונה היו

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4299). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4299