Volume 14

Page 4490

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל במחתרת בפולין בימי הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השניה.

היה פעיל בתנועת "הבריחה" באיטליה (1945-47).

בשנת 1947 עלה לארץ.

בשנת 1942 נשא לאשה את נעמי בת השל הלפרן. פרסם סיפורים, בקורת ספרותית ושירים בעתונות הספרותית; תרגומים ספרותיים מצרפתית ומפולנית לעברית ; שליחויות צבוריות ועתונאיות למזרח הקרוב. לאירופה ולאמריקה.

עורר הרבעון "עם ואדמתו".

פרסם קובץ שירים "העיר האחרת" (בהוצאת מחברות לספרות, ת"א, תשכ"ג).

חבר ההנהלה ומנהל אגף ההסברה של הקרן הקימת לישראל.

בנו: רון.

אביגדור (ויקטיר) דגן (פישל)

נולד רדק קרלוב (צ'כוסלובאקיה), י"א שבט תרע"ב (30.6.1912).

לאביו משה פישל ולאמו פרידה בת פיליפ אהרנישטיין. השתלם במדעי המדינה באוניברסיטה בפרג וקיבל תואר ד"ר למשפטים.

היה עורך שבועון ההסתדרות הציונית בצ'כוסלובקיה.

היה מזכיר פרלמנטרי של המפלגה היהודית בצ'כוסלובקיה.

בשנת 1938 נשא לאשה את סטלה בת הוגו ברגר. בשנת 1949 עלה לארץ.

בשנת 1950 נכנס לשירות משרד החוץ.

בשנת 1954 היה סגן מנהל מחלקת אסיה.

משנת 1955 היה יועץ - ראש המדור הקונסולרי בצירות ישראל בטוקיה (יפן).

בשנת 1958 היה ממונה על אותה הצירות.

בשנת 1959 יועץ בשגרירות ברנגון (בורמה). היה באותה שנה בשליחות רשמית לנפאל.

משנת 1960 ראש מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ.

כתב 8 ספרי שירה (בצ'כית) ונובלה "שיר הרחמים" (בהוצאת "עם עובד", 1953).

כיום, שגריר מיוחד ומוסמך בשגרירות וורשה (פולין).

בניו: דניאל, גבריאל.

לייב גלאנץ

נולד בקיוב בשנת תרס"ד (1.6.1904).

לאביו ר' קלמן גלאנץ (שהיה החזן הקבוע בבית מדרשם של חסידי טאלנה, למעלה מ-30 שנה. שני סביו מצד אביו ר' נפתלי מסורוקי, ומצד אמו ר' נחום - גם הם היו חזנים) ולאמו גולדה בת ר' נחום (בימי שחרותו חזן באובוכוב, פלך קיוב).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת הרב שלמה הכהן אהרנסון ז"ל בקיוב, ונוסף לכך למד מפי מורים פרטיים עברית, תנ"ך ותלמוד, באוניברסיטה בקיוב לימודים כלליים.

בן שמונה היה בעברו בפעם הראשונה לפני התיבה בבית הכנסת של סבו ר' נחום, מאז נתפרסם כ"ילד פלא".

למד השכלה מוסיקלית בביה"ס המוסיקלי של הקומפוזיטור טוטקובסקי וכן בקונסרבטוריון הקיובי למוסיקה למד קומפוזיציה מפי הקומפוזיטור הידוע גליער וקיבל תואר של חזן וקומפוזיטור.

בשנת 1926 עבר לארצות הברית.

היה חזן בניו-יורק בשנות 1927-40 והוכר שם כאחד מחשובי החזנים והוזמן להרצות על מוסיקה דתית באוניברסיטות וישיבות שונות. מעולם לא נתן יד לבתי כנסת ריפורמיים.

כיהן כפרופ'-מרצה במכללה לחזנות בלוס-אנג'לס (ארצות הברית) בשנות 1941-53.

היה חבר הנהלת קק"ל, הנהלת המגבית המאוחדת ופעיל במגבית ההסתדרות בארצות הברית. היה

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4490). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4490