Volume 14

Page 4516

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה חבר פעיל בהסתדרות הציונית והיה בין מיסדי תנועת הפועלים של "הפועל המזרחי" בגוראהומרו (בוקובינה - רומניה) היה מרכז התנועה במחתרת במחנה ריכוז טראנסניסטריה ומנהל בית יתומים והדריך את הנוער לעליה והעביר אותם בכל מיני דרכים לארץ.

נשא לאשה את שרה בת הרב יהושע אידלשטיין. עלה לארץ בשנת 1947.

עבד כמנהל חשבונות.

בשנת 1948 נתקבל כפקיד במחלקת העליה של משרד הפנים בת"א.

בשנת 1961 נתמנה למנהל הלשכה המחוזית לעליה מרשם במשרד הפ1ים בת"א.

חבר בועדה צבורית ע"י עירית גבעתיים.

חבר מועצת הסניף של המפלגה הדתית-לאומית.

בתו: זהבה.

ד"ר רודולפינה מנצל

נולדה בוינה (אוסטריה) בשגת תרנ"א (1.3.1891). לאביר. יוסף ואלטוך (חבר ועד הקהלה בוינה) ולאמה ארנה לבית באר ממורביה.

קיבלה חינוך בבית ספר עממי, גמנסיה ובאוניברסיטה, וגמרה מדעי הטבע.

חיבבה מילדותה כלבים והשתלמה במיוחד באילוף וגידול כלבים, פסיכולוגיה וכוי.

בשנת 1915 נישאה לד"ר רודולף מנצל מצ'כוסלובקיה.

בשנת 1928 הביאה יחד עם בעלה את ההוכחה שלכל איש יש ריח אינדיבידואלי (מיוחד לו). הם עבדו יחד עם המשטרות והצבא בגרמניה ואוסטריה, הרצו בכמה קונגרסים בין-לאומיים מדעיים בקשר עם שאלות פסיכולוגיה ושימוש בכלבים. בשנת 1935 הציגו בקונגרס שנערך בפרנקפורט את הלוחות הראשונים על תורשה של תכונות רוחניות של בעלי חיים מ-7 דורות.

ב1937- היו המרצים הראשיים על פסיכולוגיה של הכלב בקונגרס הבין-לאומי של הקינולוגים (חלק בזואולוגיה העוסק בכלבים, בגזעיהם ובטיפול בהם) שהתקיים בפריס.

בשנת 1934 ביקרה בא"י לפי הזמנת יעקב פת ממפקדי ההגנה (ראה כרך ד', עמוד 1703). אז אירגנה בארץ הרצאות על אילוף ושימוש בשירות הבלגים בארץ. ומאז היא מנהלת את הענף הזה בארץ ובחו"ל.

בשנת 1938 עלתה עם בעלה לארץ לישיבת קבע.

באותה שנה גילו את השיטה לאלף כלבים לגלוי מוקשים. שיטה שמסרו לאנגלים וזד. עזר להם במלחמתם באפריקה ובאירופה.

באותה שנה הקימו בקרית מוצקין בחיפה מכון לחקר כלבים ואילופם לפי בקשת ההגנה.

בימי המלחמה העולמית השניה, לפי בקשתו של משה שרת הכינו כלבים רבים למאמץ המלחמתי של צבאות הברית בחו"ל.

אמיל יצחק בנאדו

נולד בורגז (בולגריה), ג' אייר תרפ"א (11.5.1921).

לאביו יהושע ולאמו מרים (מרי) בת יהושע כהן. למד בגמנסיה בבולגריה, סיים פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים (מחזור א' - 1953) וקיבל תואר: מוסמך למשפטים.

היה פעיל בבית"ר בעירו.

עלה לארץ באוקטובר 1944.

בשנת 1946 נשא לאשה את עליזה בת אלברט דקלו. עבד כפועל חקלאי בקבוץ, פועל בבתי חרושת, שירת בצה"ל ובתור שוטר במשטרת ישראל עד 1953.

היה פעיל בתפקיד של סגן בארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל). חבר ועד סניף ת"א בתנועת החרות.

חבר המועצה הארצית של תנועת החרות. שופט כבוד בעירית תל-אביב. עובד כיום כעורך דין.

בניו: יהושע, אברהם.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4516). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4516