Volume 15

Page 4677

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גדעון בן-ישראל (פריז'ר)

נולד בחיפה, י"ח אדר תרפ"ג (6.3.1923).

לאביו זאב פריזר (בן-ישראל) ממפקדי ההגנה בארץ, ולאמו חנה בת אהרן מיימיס. בוגר אוניברסיטאות: לונדון ותל-אביב (כלכלה, משפטים, ויחסים בין לאומיים) וקיבל תואר עורך דין.

היה עובד הסוכנות, שליחויות תנועתיות.

כל השנים חבר ההגנה. במלחמת העולם השניה, לפי צו המוסדות הלאומיים התגייס לצבא הבריטי, בהחטיבה היהודית הלוחמת (בריגדה). שירת בנוטרות. שירת בצה"ל בחיל הרגלים כמפקד פלוגה בירושלים הנצורה ונפצע בקרב.

היה שליח המרכז לגולה של החיל (בריגדה) והבריחה במזרח אירופה (רומניה והונגריה).

בשנת 1955 נשא לאשה את רות בת גדליהו נאמן. ממתישבי באר-שבע.

כתב מאמרים ב"דבר" (כסופרו של העתון בלונדון בשנת 1950), פרסם רשימות ומכתבים בעתונות היומית והעתונות המפלגתית.

חבר הכנסת הרביעית והחמישית. חבר בועדת חובה, חוק ומשפט, ועדת כלכלה וועדת הכנסת.

חבר הועד הפועל של ההסתדרות (בעבר).

מזכיר מועצת פועלי באר-שבע (בעבר), מזכיר פא"י, מחוז הנגב (בעבר).

ממיסדי "רשימת פועלי ישראל" (רפ"י). היה חבר מטה רפ"י לרשימת פועלי ישראל לבחירות האחרונות לכנסת.

צאצאיו: מרית, סביון.

אידה פריבר

נולדה בעיר דורפאט (טרטו באסטוניה, שנספחה לאחר מלחמת העולם השניה לרוסיה הסובייטית) בשנת תרס"ב (1902).

לאביה שרגא באבסט ולאמא בלה בת נחמיה באבסט. נתחנכה בגימנסיה לבנות בדורפאט ולמדה רפואה באוניברסיטה שנוסדה ב-1632.

היתה פעילה בתנועת הנוער הציוני ובאגודת הסטודנטים בעיר-מגוריה. באמצע למוריה הפסיקה השתלמותה ועלתה לארץ כחלוצה הראשונה מאסטוניה (ספטמבר 1921).

בבואה לארץ עבדה בבנין. בפרדסים ובמטבח לתלמידי בית-הספר לאמנות "בצלאל" בירושלים.

ב-1922 נישאה לברוך פריבר , מחלוצי העליה השניה ומראשוני הבונים של כפר-סבא (ראה ערכו בעמוד 4684).

ב-1925 עברה משפחתה לטבריה, שם עבד בעלה בקופת-חולים בתור מנהל מחוז הגליל ועמק הירדן.

ב-1929 ביקרה את אמה האלמנה והחולה בדורפאט, אך לאחר ביקור קצר ביותר הוכרחה להזור מיד הביתה, בגלל המאורעות שפרצו אז בארץ. כעבור שבוע ימים לאחר שובה נפטרה אמה.

ב-1930 החלה בפעילות צבורית מתוך התנדבות כמרכזת העבודה התרבותית מטעם ההסתדרות העובדים, בה התמידה שתים עשרה שנה. אירגנה את הספריה הראשונה בכפר-סבא שעל-יד מועצת הפועלים. טיפלה בעולים החדשים, שהגיעו למושבתה, בסידורם הראשון ובדאגה להשתלבותם בעבודה ובחברה.

עם הקמת "ארגון אמהות עובדות" במקום מגוריה היתה מראשונות מייסדותיו, ובו היא פעילה עד היום הזה בשטחים שונים, ובעיקר בשטח התרבות.

כל השנים פעילה ב"הגנה" עד חיסולה עם קום המדינה.

חברה במפלגת "הפועל הצעיר" לשעבר ולאחר איחודה עם "אחדות העבודה" (1930) פעילה במפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י) ומייצגת אותה במוסדות

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4677). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4677