Volume 15

Page 4691

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ברוך גרינברג

נולד בקילץ (פולין), ב' כסלו תרס"ג (2.12.1902).

לאביו בנימין גרינברג ולאמו חוה בת זאב סולוביץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו. בשנת 1920 עלה לארץ.

עבד כפועל חקלאי בכרמים, כפועל בכביש צמח-טבריה ואח"כ במושבה פוריה בנטיעת עצים.

עבר לת"א והיה בין הראשונים שנהג במכוניות בין ירושלים-ת"א.

היה בין מיסדי התאחדות הנהגים (אגד).

בשנת 1927 נשא לאשה את שולמית בת יצחק דוידוביץ. בשנת 1934 פתח עסק למסחר בחלקי חלוף של מכוניות בתל-אביב.

הצליח להגדיל את עסקיו במקצוע זה.

חבר בהתאחדות הסוחרים ויו"ר בה של הסקציה במקצועו.

חבר לשכת המסחר יפו-ת"א.

אח בלשכת הבונים החפשים - לשכת "ברקאי" בת"א.

צאצאיו: אביבה אשת ד"ר פנחס לרמן, יוסף גרינברג.

צבי ברונשטיין

נולד בזכרון-יעקב, י"ז אייר תרס"ח (15.5.1908). לאביו שמואל זאב ברונשטיין ולאמו מלכה בת אריה גליקמן .

קיבל חינוד עממי וחקלאי תיכון.

כל ימיו עוסק בחקלאות במושבתו - זכרוןיעקב.

עסקן צבורי משנת 1926.

היה מפעילי המכבי, ההגנה.

חבר בועד החקלאי ובועד המושבה.

בשנת 1934 נשא לאשה את לאה בת ד''ר אליעזר בן-זאב. משנת 1952 ער 1960 היה ראש המועצה של המושבה זכרון-יעקב.

מ-1960 חבר המועצה בראש האופוזיציה.

ממיסדי מועדון "רוטרי" בזכרון-יעקב ונשיאו בשנות 1963-64.

צאצאיו: מרים אשת דוד בן-עזר (ראב) מפתחתקוה, מלכה, שמואל, רינה.

צבי גור (גרושקביץ)

נולד ברדום (פולין), י"ט בשבט תרנ"ו (1896) לאביו יעקב יוסף (מצאצאי חסידים ואנשי מעשה) ולאמו חיה אסתר פוטשניק (מצאצאי החוזה מלובלין, אשה משכילה בערכי היהדות).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1922 נשא לאשה את חנה (רבקה ), בת משה ברוך בורנשטיין (נפטר בארץ ישראל בשנת תש"ח).

בחוץ-לארץ עסק במסחר ברזל.

היה מעורה בחיי הצבור בעיר-הולדתו; ממייסדי אגודת הסוהרים שם, ממקימי אגודת "עבריה'' להפצת השפה העברית והספריה שעל-ידה, מורה לשעורי-ערב לעברית (שלא על מנת לקבל פרס), חבר הועד של ההסתדרות הציונית המקומית, חבר הועד של "קרן היסוד" ומורשה קרן קיימת לישראל בעירו וסביבתה.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה לארץ והתישב במגדיאל.

עסק בחקלאות, בנאות והנהלת חשבונות. כיום מכהן כמנהל האגודה לשיווק פרי-הדר "אשכול", המסונפת ל"תנובה אכספורט" חבר הועדה החקלאית שעל-יד ועד המושבה לשעבר, יושב-ראש הנהלת "הלואה וחסכון חקלאי''

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4691). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4691