Volume 15

Page 4733

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הפצת השפה העברית על-ידי הצגות עבריות וייסוד ספריה עברית.

ב-1925 סופחה אגודה זו להסתדרות "החלוץ הצעיר" והיה מזכירה.

לאחר איחוד ""החלוץ הצעיר" עם תנועת "השומר הצעיר" בגליציה, היה מפעילי הסתדרות "השומר הצעיר" בעיר-הורתו, חבר ההנהגה המקומית והגלילית וייצג אותה ב"קרן קיימת לישראל" ובמוסדות ציוגיים מקומיים. ציר בועידות "השומר הצעיר" ו"החלוץ" בגליציה.

ב-1928 יצא להכשרה.

ב-1929 עלה לארץ, בעצם המאורעות בה אז, והצטרף לקיבוץ "השומר הצעיר" בנס-ציונה.

ב-1932 עבר הקיבוץ להתישבות-קבע ל"מזרע" שבעמק-יזרעאל.

ב-1933 עזב אותו, בלכתו לרמתיים (כעת הודהשרון ), שם מתגורר עד היום. מעורה בחיי הצבור ועושה מתוך התנדבות במוסדות רבים. היה במארגני ועד הפועלים במקום, חבד לשכת העבודה, ועדת-התרבות, מועצת הפועלים הראשונה ברמתיים, מזכירותה וועדותיה השונות; חבר ההנהלה של "קופת מילווה" המקומית; ממיסדי הספריה, המשמשת כיום את הספריה הצבורית בהוד-השרון.

נמנה עם מארגני "הליגה הסוציאליסטית", שברבות הימים הצטרפה ל"מפלגת הפועלים המאוחדת" (מפ"ם).

ב-1943 התנחל ב"כפר-הדר" (ליד רמתיים לפנים) והקים שם משק חקלאי. היה חבר ועד הכפר עד איחודו עם רמתיים, חבר ההנהלות של האגודות השיתופיות: "הלואה וחסכון חקלאי", "מפעל המים", "פרי-הדר". ממיסדי האגודה ומזכירה של "חקלאי הדר-נצחון". כיהן כמזכיר הועד החקלאי המקומי של התאחדות האכרים.

חבר המרכז של התאחדות האכרים בארץ; חבר הנהלת ברית הפיקוח "האכר", סקצית ההדרים וארגון מגדלי-ירקות ליד התאחדות האכרים.

מפעילי מפלגת הציונים הכלליים הליברליים ומזכירה בהדר-רמתיים, ציר בועידותיה הארציות וחבר המועצה הארצית שלה עד הפילוג (1965).

כל השנים חבר ה"הגגה".

ב-1949 - 1948 שירת כחייל בצה"ל.

ב-1957 סיים קורס חובשי "הג"א" ושל מדריכים והוסמך מטעם הצבא כמדריך לעזרה ראשונה משמש כמדריך בעזרה ראשונה של "הג"א" ו"מגן דוד אדום" בכפר-סבא. החולשים על הסביבה.

אח בלשכת "בני ברית" בהוד-השרון.

יושב-ראש "ארגון יוצאי לאנציוט" בישראל ומעורכי "ספר לאגצוט", המוקדש לקהילתו הנכחדת.

מזכיר מערכת "ספר ריישא", לזכר קהילת ריישא השדודה שבגליציה. (מ. ה.)

מישאל יצחקי

נולד במושבה באר-יעקב בשנת תרע"א (1911).

לאביו דניאל יצחקי (ראה כרך י"א, עמוד 3841) ולאמו סנס בת אפרים חנוכיוב (מהמשפחות המיוחסות והעשירות בקוקז ראה עמודים: 4974 4708.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד הנדסה חקלאית במקוה ישראל וקיבל תואר - אגרונום.

עבד במשק אביו. פטירת האב בלא זמנה, השפיע עליו בילדותו.

עמד תמיד על משמר המושבה מפני מתנקשים ערביים מהסביבה.

עבד כמהנדס חקלאי בממשלת המנדט. ובשעת עבודתו נהרג תחת מפולת בחולון, בי"ז אדר א' תש"ג (21.2.1943) והובא לקבורה בבאר-יעקב.

אורי אילון (אולייניק)

נולד בלצי (בסרביה) י"ד אדר תרע"א 14.3.1912). לאביו ישראל אולייניק ולאמו שרה בת אליעזר קולקר. קבל חנוך מסורתי בבית הוריו, וכללי בגמגסיה ממשלתית רומנית.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4733). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4733