Volume 15

Page 4768

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרקי-נגינה לפסנתר, שירים, שירי-מקהלה, ואף חיבורים ומרתיים.

עלה לארץ בסוף 1931, לימד בקונסרבטוריה תל-אביב.

בשנת 1930 היה, יחד עם ברוניסלב הוברמן, ממיסדי התזמורת הפילהרמונית בישראל.

נשא לאשה את אלה לבית טל .

בסגנונו הוא חניך האכסולה המודרנית של מערב-אירופה, נמשך לנושאים תנכיים. בשנת 1927 נוגנה על-ידי התזמורת הסימפונית בברלין יצירתו "דוד וגלית".

מיתר חיבוריו על נושאים תנכיי''ם: א) יוסף ואחיו (1939), סואיטה לתזמורת כלי-מיתרים, ובהם 11 קטעים כמספר אחי יוסף. כל קטע מתאר מאורע מסיפורי התורה על בני יעקב, חויותיהם והרגשותיהם; ב) 12 שבטי ישראל (1942). הנושא בא, לדברי המחבר, לסמל את הרעיון האלוהי המאחד את כל שבטי ישראל; ג) "שמע ישראל" חיבור סימפוני לתזמורת גדולה ; ד) מעשה דוד וגלית; ה) "ישתבח'', לפי שיר של ר' יהודה הלוי.

מיתר חבוריו: "דוליטל הרופא"; "התופת" מחזור שירים מאת משוררים שונים; "החייל האמיץ'' (מחוזר לפי מלים של היינה); "שירי אכרים" למקהלה; "העורב" מאת אדגר פוא בתרגום העברי של ז'בוטינסקי.

חיבר 100 שירים בלווי פסנתר מאת משוררים עברים בני זמננו א. שלונסקי, ש. גינצבורג, קמזון, פינקרפלד ועוד.

יצירותיו בוצעו בניצוחם של חשובי המנצחים בארץ ובחוץ-לארץ. זכה בפעם הראשונה בפרס אנגל בשנת 1946.

זכה בפרס-אנגל 1960 של עירית תל-אביב על יצירתו ה"עורב" לשיר של אדגר פוא.

בן-ציון אורגד (בישל)

נולד בתרפ"ו-1926 באסן (גרמניה).

בשנת 1933 הועלה לארץ עם הוריו.

למד בגמנסיה "הרצליה" בתל-אביב.

בגיל צעיר החל ללמוד נגינת כינור. את הלימודים העיוניים שבתורת המוסיקה - הארמוניה, קונטראפונקט, צורות ותיזמור - למד מפי הקומפוזיטור פ. בן חיים .

לאחר שרות בהגנה ובפלמ"ח בא ללמוד באקדמיה הישראלית למוסיקה בירושלים, ולמד קומפוזיציה מפי יוסף טל.

ב-1947 סיים את לימודיו, גוייס לצבא-הגנהלישראל, ושירת בו במשך כל ימי מלחמת השחרור כ"סמל קרבי" בחטיבת "גבעתי".

קיבל סטיפנדיה מטעם "אסקו" להשתלמות בקומפוזיציה, ויצא למרכז המוסיקאלי הנודע שבטאנגלווד (אחוזת קוסוביצקי), בארצות-הברית. למד שם מפי אהרן קופלנד .

בשנת 1952 זכה בתחרות על "פרס קוסביצקי" על חיבורו "סיפור המרגלים", ונשלח מטעם "אונסקו" להשתלמות נוספת בארצות-הברית, בטאנגלווד (מפי קופלנד).

נשא לאשה את צלילה לבית בן-יהודה .

מ-1950 - מפקח-מדריך ללמודי המוסיקה, מטעם משרד החינוך והתרבות בישראל.

חיבוריו הושמעו מעל במות הקונצרטים בארץ (על-שם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, המקהלה הקאמרית בניצוחו של איתן לוסטיג , בראדיו וכו') - בחוץ-לארץ, בארצות-הברית ובאירופה, בהם:

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4768). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4768