Volume 17

Page 5096

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אחרים); מרים אשת ראובן אשל (חברי קיבוץ "סער").

אלוף עזר ויצמן

נולד בתל-אביב, י"ג סיון תרפ"ד (15.6.1924).

לאביו האגרונום יחיאל ויצמן (ראה כרך שביעי, עמוד 2871. אחיו של ד"ר חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל) ולאמו יהודית בת ד"ר גרשון יצחק קרישבסקי (ראה כרך שני, עמוד 884).

למד בבית-הספר הריאלי בחיפה.

היה בפלוגת גדנ"ע שמפקדה היה אז רב אלוף חיים לסקוב (ראה כרך ד', עמוד 1875).

לאחר שסיים את לימודיו בגיל 18, התגייס לר.א.פ. (חיל האוויר הבריטי).

בסוף אותה שנה כבר הספיק לטוס את טיסת היחיד הראשונה שלו - במטוס "ספיטפייר".

בעקבות הצלחתו במבחני טייס נשלח לבית-הספר לטייס שברודזיה, יחד עם ישראלים אחרים: מודי אלון, גבע שוחט וגדעון אלרום .

לאחר 14 חדשי אימון קיבל את כנפי הטייס מאת הפיקוד הבריטי. לפי בקשתו נשלח לשרת בטייסת קרב בהודו.

בתום מלחמת העולם השניה השתחרר מהצבא הבריטי, לאחר השתלמות בת שנה באוירונוטיקה באנגליה.

טס לבאזל לשכנע נציגים בקונגרס הציוני בחיוניות שבהקמת חברת טייס יהודית.

ביולי 1947 חזר לארץ. נמנה עם תשעת הטייסים הראשונים שהיוו את טייסת תל-אביב של ההגנה. טייסים אלה נהגו - במסווה של "קלוב תעופה" שהיו רשומים בממשלה בשם זה.

במסווה של "קלוב תעופה" ביצעו טיסות קישור והצנחת אספקה לישובים עברים שהותקפו אז ע"י הערבים.

לאחר ההתקפה הראשונה על "כפר עציון" יצא במטוס קל משדה דוב בתל-אביב, שהיה אז עדיין תחת פיקוח בריטי, יחד עם שני טייסים אחרים הצ ניחו אספקת נשק ותחמושת לכפר עציון. ובאותו זמן הטילו רימוני יד על כנופיה ערבית שפקדה את הגוש.

הדבר נודע לבריטים, והם המתינו לו בשעה שחזר לשדה דב ונאסר ל-3 ימים אחרי שחקרו אותו.

בחדש ינואר 1948 נרכשו ע"י ההגנה מספר מטוסים קלים, והוחלט אז על הקמת אגף של מטוסים בנגב. מונה כמפקד הטייסת שכונתה "טירת הנגב", שהיתה סמוכה למפקדת חטיבת הנגב של הפלמ"ח בסמוך ל"ניר-עם".

ימים אחדים לפני הכרזת המדינה נשלח לצ'כוסלובקיה יחד עם מודי אלון על מנת ללמוד ולהטיס משם לארץ את 4 המטוסים "מסרשמיטים" הראשונים של חיל האוויר של צה"ל בעתיד.

הוא וחבריו התקיפו טור של חיילים מצריים שנע סמוך לעיר אשדוד.

יחד עם חברו מודי אלון המריאו לקראת שני מפציצים מצריים מעל תל-אביב.

לחם בהם מעל הנגב. מודי ואחרים נפלו והוא ניצל בנס.

נטל חלק בקרב האחרון של מלחמת השחרור ב-7 לינואר 1949. טייסת של חיל האוויר הישראלי נתקלה ב-5 "ספיטפיירים" בריטיים שבאו מבסיסם במצרים וטסו מעל שדה הקרב. כל 5 "הספיטפיירים" הבריטים הופלו, אחד מהם נזקף לזכותו.

עלה בסולם הפיקוד של חיל האוויר בתחילה כמפקד טייסת ולאחר מכן, ראש מחלקת מבצעים במטה חיל האוויר (היה אז בדרגת סגן אלוף).

בשנת 1950 נשא לאשה את ראומה בת רחל וצבי שורץ .

ככעבור חצי שנה יצא להשתלמות בבית-הספר לפיקוד ומטה של הר.א.פ. (חיל האוויר הבריטי) באנגליה. חזר לארץ בנובמבר 1953 וקיבל מיד את הפיקוד על טייסת של מטוסי קרב שכללו בין השאר את מטוסי הסילון הראשונים שהגיעו לחיל האוויר - המטאורים. באותה תקופה הועלה לדרגת אלוף משנה.

ב"מבצע קדש" קיבל תפקיד פעיל ביותר - על כנף מטוסי הקרב - במבצעו של חיל האוויר במדבר סיני.

מיד לאחר מבצע קדש סיים את הפיקוד על יחידת מטוסי הקרב ונתמנה לראש מחלקת האוויריה במטה חיל האוויר. בתפקיד זה שימש שנתיים.

בשנת 1958 נתמנה למפקד חיל האוויר במקום האלוף דן טולקובסקי (ראה כרך ששי, עמוד 2614).

במסגרת תפקידו זה דאג להכנסת מטוסים חדישים ביותר לחיל האוויר, ולטיפוח הטייסות השונות של החיל.

לאחר שמונה שנות פיקוד על "חיל האוויר, נתמנה בדרגת אלוף בחודש אפריל 1966 לראש אגף מבצעים במטכ"ל (במטה הכללי של צה"ל) ולמעשה האחראי הישיר על פיקוד חיילות היבשה של צה"ל.

במקומו נתמנה סגנו האלוף מרדכי הוד .

בפרוץ המלחמה ב-5 ביוני 1967 ("מלחמת ששת

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5096). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5096