Volume 17

Page 5181

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היו פונים אליה, והיא היתה מטפלת בהם ברחמי אם.

נולדה בוילקובישקי (ליטה). בעלותה לארץ שמשה מורה בבית הספר לבנות - לצרפתית. ואחר כך בגימנסיה - לגרמנית. גמרה את חוק לימודיה באוניברסיטה בג'ניבה, והשתלמה ביחוד בלשונות החדשות. חביבה היתה על תלמידותיה, הן דבקו בה לאהבה אותה. רק בת 48 היתה במותה. מחלה קשה הכריעתה, כשהיא נאבקת חדשים רבים עם מלאך המות. על אף היותה בעלת יסורים ומכאובים, לא פסקה מללמוד ולהשתלם. עד לפני גסיסתה, היו מונחים על שולחנה תולדות ישראל של גרץ ושעריתשובה לרבנו יונה, שהיתה מעיינת בהם כל ימי מחלתה הממושכת.

אברהם חיים דינוביץ

נולד באודסה, ביום ב' מנחם-אב שנת תרס"ו (1906).

לאביו ר' יצחק יעקב ב"ר אברהם דינוביץ מפינסק. (ראה כרך שני עמוד 755) ולאמו גיטל ברכה בת ר' יוסף נחום שלזינגר מבריינסק. (ראה כרך שני עמוד 759).

עלה לארץ עם הוריו בשנת 1907, לאחר הפרעות באודיסה, בהיותו בן 6 חדשים. הוריו שעסקו באודיסה בסחר המזון, יסדו מיד לעלותם לארץ בית מסחר סיטונאי למצרכי מזון ברחוב היהודים בירושלים העתיקה ליד חורבת ר' יהודה החסיד, אשר התפרסם לשבח בין כל שכבות האוכלוסייה היהודית והערבית, והיה ידוע בכנויו "הסוחר האודיסאי". היה מגדולי הסוחרים והיבואנים למצרכי מזון בעיר, וממטפחי דמות המסחר בירושלים. לאחר פטירתו בשנת תר"פ, המשיכה רעיתו לנהל את בית המסחר הנ"ל במסירות וביעילות מופתית. בית המסחר נשאר בעיר העתיקה כמעט עד פטירתה בשנת תרצ"ט (1939).

בית המסחר שלה שימש למחבוא נשק ההגנה בכל הזמנים.

התחנך בת"ת "עץ חיים" ובאופן פרטי אצל ר' בן-ציון ציזלינג ז"ל, בבית המדרש למורים של המזרחי ובבית-הספר למסחר מיסודו של שלמה שור. בית המסחר הסיטונאי עבר לאחר פטירתה לידי בנה הנ"ל, שהרחיב אותו בעיר החדשה והיה לאחד ממרכזי המזון המפורסמים בירושלים במשך כל תקופת המנדט.

היה מהחברים הראשונים בלשכת המסחר בירושלים, ממיסדי וממנהלי "ארגון סיטונאי המכלת ויצרניה", ועם קום המדינה וביזמתו של מושל ירושלים דאז מר דוב יוסף, היה ממיסדי ומנהלי "ארגון האימפורטרים וסיטונאי המכלת בירושלים בע"מ", שכלל את כל סוחרי ירושלים וטיפל בעיקר בחלוקת מזון בקיצוב מטעם מוסדות הממשלה. כמו כן התמסר מאז קום המדינה לפעולות בנין בירושלים החדשה.

שירת כקצין בצה"ל, בתקופת מלחמת השחרור, בדרגת "סגן".

נשא לאשה את מתילדה בת ר' אלכסנדר זיסקינד (שהיה מחלוצי הקבלנים הירושלמיים, ומבוני שכונות "אבן יהושע" והשכונות החדשות בצפונה ומערבה של ירושלים).

צאצאיו: מרים אשת השופט חיים שפירא; יצחק יעקב (רעיתו - חיה גיטל לבית רוטמן). נכדיו: רון-אלכסנד ר, חגית-ברוריה שפירא, רי נה שלומית.

ישראל חכמישווילי

נולד בטיפליס, קאוקז (רוסיה), י"ג ניסן תרכ"ו (אפריל 1866).

לאביו יעקב ולאמו לאה בת יוסף גורל .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בהיותו בן 8 עלה לארץ עם הוריו והמשפחה בשנת תרל"ד (1874) והתישבו בירושלים.

המשיך בלימודיו בתלמוד תורה בעיר העתיקה והשתלם בשפות שונות.

בגיל צעיר החל לעסוק בחלפנות.

היה הנאמן לרכושם של המינזר הרוסי והיוני.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5181). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5181