Volume 17

Page 5183

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הספר "מטעמי יצחק").

קיבל חינוך מסורתי וכללי, למד רפואה באוניברסיטאות : במונפליר ומילנו, מ.ד.

עסק במקצועו.

בשנת 1939 עלה לארץ.

באותה שנה יסד את "קופת החולים הישובית".

בשנים 1943-48 היה מנהל כללי של בית החולים "רפאל" ברמת-גן.

בשנים 1948-49 קצין רפואה במלחמת השחרור.

נשא לאשה את אביבית בת חיים מלינוביץ. בשנת 1942 יסד את "ישע" - אגודת רופאים שיתופית בישראל בע"מ.

רופא ראשי ומנהל רפואי של "קופת חולים ישובית" בארץ.

מנהל רפואי של המרכז לרומטולוגיה "רפא", תלאביב.

יו"ר המרכז של הליגה הישראלית למלחמה בשגרון.

משנת 1950 חבר הקונגרס האמריקאי לרפואה פיסית ושיקום.

יועץ רפואי של המועצה המקומית "נתיבות" (שנוסד ע"י חברי "כפר דרום" בחודש מרס 1948, 7 קילומטרים דרומית מערבית מיבנה).

חבר המועצה המדעית של הליגה הבינלאומית למלחמה בשיגרון. עורך ביחד עם פרופ' דלבאר מפריס את Monographies Internationales de Rheumatologie Publiees par F. Delbarre et A. Paylan המופיע בפריס (צרפת).

עורך ראשי של החוברת "הבריאות על תורת השגרון", בהוצאת "הליגה הישראלית למלחמה בשגרון".

כתב מאמרים רבים ב"הרופא לעם".

פרסם מאמרים: Revue du Rhumatisme ; Rheumatish )London( פירסם ספרים: "לבריאות" (הוצאת "ישע" ת"א, 1951); "על תורת השיגרון ברפואה היום-יומית" (הוצאת "גלי", תל-אביב, 1960).

צאצאיו: עדנה, נילי, יעקב.

שמעון סולונץ (ז'ולונדז')

נולד בביאליסטוק (פולניה), ז' סיון תרע"א (בחג השבועות) (3.6.1911).

לאביו אברהם ליפא ז'ולונדז' (סולונץ) ולאמו נכה בת אליהו פרבשטיין. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בביאליסטוק ואחרי זה בבי"ס פולני "נלסון" בעירו.

קיבל הכשרה בקבוצות שתרנה איבקביץ.

בשנת 1929 היה חבר בקבוצה הראשונה ב"פינגפונג", סעקציה ע"י י.א.ס.ק. "קראפט" בביאליסטוק.

באותה שנה קיבל הכשרה חקלאית בווליה.

בצעירותו היה חבר הבונד ועבר להיות חבר פעיל ב"פועלי ציון" ימין וב"צעירי ציון". הצליח להשפיע על מספר חברים מה"בונד" לעבור לארגונים הנ"ל.

בשנת 1930 עלה לארץ בפלוגת עולים מקיבוץ "שחרית" מביאליסטוק.

בשנת 1932 היה פעיל בגאולת והקמת "כפר יונה" בצד הכביש נתניה-טול-כרם ( 6 1\\2 קילומטר מזרחה לנתניה).

בשנת 1934 נשא לאשה את יפה בת אליהו לו סיצקו. התישב בחיפה ופתח בית מסחר לכלי עבודה וציוד טכני והנדסי.

כיום הוא בעל בית מסחר לגומי ובית חרושת לתעשיית גומי.

אח ונושא משרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל של הבונים החפשים.

צאצאיו: רחל אשת אשר אלבוים , רנה אשת דב מושקט, אליהו, שרונה.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5183). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5183