Volume 18

Page 5336

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נשא לאשה את פיי בת קלמן קלונימוס אורגל.

כל השנים היה חבר ההגנה עד להקמת צה"ל.

בשנים 1942-46 מפקד פלוגה א"י בחיל הציוד המלכותי בצבא הבריטי.

בשנת 1947 בשליחות "קרן היסוד" בארצות הברית.

בשנים 1948-49 רב סרן (רס"ן) בצה"ל.

בשנים 1949-51 מזכיר ראשון וקונסול באוסטרליה.

בשנים 1951-53 מנהל מחלקת המנגנון במשרד החוץ.

בשנים 1953-56 קונסול ישראל בהודו.

בשנים 1956-59 כיהן כקונסול כללי בברית אפריקה הדרומית וביחוד ברודזיה וניאסלנד.

בשנים 1960-64 הושאל לשירות השידור כמנהל התוכניות המסחריות של הגל הקל בארץ.

בשנים 1964-65 היה מנהל לשכת נשיא המדינה בירושלים.

משנת 1965 עד אוקטובר 1968 היה ציר ישראל בברזיל.

מאוקטובר 1968 ציר ישראל (מוסמך) בקובה.

בתו: אביטל.

הרב חיים יצחק אהרן רפפורט

נולד בסלונים בשנת תקס"ב (1802) לאחת המשפחות המיוחסות בישראל. חטר מגזע הגאונים בעל תוי"ט ומהר"מ פאדובה.

שנים רבות היה מ"מ באישיקוק ומשם נקרא לשבת על כסא הרבנות בוילקומיר.

היה נאה דורש. מחבר הספרים: "עיני יצחק" (ווילנא, תרל"ח); "כתר תורה"; "מנחת אהרן" (ווילנא, תרמ"א); "מעשי השם" (ירושלים, תרנ"ב); "זכות הרבים" (תרנ"ד); "כליל תפארת" (תרנ"ה); "זקן אהרן" (תרנ"ו) ועוד ספרים שונים.

בשנת תרמ"ב (1882) עלה לארץ והתיישב בירושלים.

את כסאו ברבנות בווילקומיר השאיר לבנו הרב זאב רפפורט. בירושלים הרביץ תורה לרבים. קרא וכתב בלי משקפיים, ושיחתו היתה תמיד ערבה ונעימה.

נפטר בירושלים, י"ד אלול תרס"ד (25.8.1904) ומנוחתו במרום הר הזיתים.

(מגנזי ירושלים, חוברת ז', תר"ץ. פנחס גראייבסקי).

משה אברמזון

נולד בעיירה טערליצה, פלך פודליה, באוקראינה בשנת תרי"ז (1857).

לאביו רפאל ולאמו ג'דלה. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל באירגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת תרס"ה (1905) עלה לארץ.

עבד כפועל ביקב בראשון לציון.

עבר לעבוד כפועל בחוות כנרת - באורוות הסוסים ובחצר.

נשא לאשה את חנה בת טוביה הוכברג (נפטרה במושבה כנרת ביום ד' אלול תרפ"ט - 9.9.1929).

בעליית קבוצת הכיבוש ל"אום ג'וני", עבר עם משפחתו ל"חושה" (מבנה ערבי במקום) ונתמנה כאחראי על הפרדות. אשתו היתה מכינה אוכל לעוב

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5336). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5336