Volume 18

Page 5431

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סיקורסקי-סטאלין. שם עסק בהוראה, עד שחזר לצבא הפולני, ישירת לאחרונה בדרגת סגן-אלוף, ותפקידו היה - סגן מפקד עוצבת שריון. קיבל כמה אותות הצטיינויות פולניים ובריטיים, עבור השתתפותו במלחמת העולם השנייה. כן קיבל אותות הלוחם היהודי בנאצים והיה בין לוחמי המדינה.

עם שחרורה של פולין, שימש כסגן נשיא ביתהדין העליון לפושעי מלחמה.

היה ראש משלחת לחקר פושעי מלחמה ע"י מטכ"ל צבאות הברית בגרמניה ובית הדין הצבאי הביןלאומי בנירנברג.

היה חבר בועדת או"ם לפושעי מלחמה בלונדון.

עם סיום עבודת הועדה, נתמנה לפרופיסור למשפט בין-לאומי וליחסים בין-לאומיים באוניברסיטת וורשה, ורקטור ביה''ס למשפטים ע"ש דוראץ. היה פעיל בתחום החיים הציבוריים של יהודי פוליו, הסופרים היהודיים והמכון היהודית ההיסטורי.

בשנת 1957 עלה לארץ.

בשנת 1958 נשא לאשה את שושנה בת דוד גרינ פלד. בתהילה היה מרצה בבית-הספר למשפט ולכלכלה בתל-אביב, ואחר-כך בשלוחה של האוניברסיטה העברית בתל-אביב ובפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה הנ"ל.

בשנת 1964 עבר לאוניברסיטה בתל-אביב.

פירסם מחקרים בענייני המשפט ומדעי מדינה בפולנית, צרפתית, אנגלית, אידיש ועוד.

למן עלייתו לארץ, עבר בהדרגה לעברית והשתתף במאמרים על נושאים משפטיים בינלאומיים, מדיניים והיסטוריים-סוציולוגיים בעתונות ובכתביהעת בארץ ("דבר", "על המשמר", "מולד", "הגשר", בפרסומי "ים ושם", "הפרקליט", "משפט וכלכלה" ועוד).

כמו כן פרסם מאמרים בחו"ל, בין היתר בכתביעת: ההודי, ההולנדי, הבריטי והצרפתי למשפט וליחסים בין-לאומיים.

ספריו העבריים: "הלכה ומעשה ביחסים בין לאומיים" (א. קווי יסוד במשפט הבינלאומי; ב. שיתוף פעולה בינלאומי ומוסדות בינלאומיים, תשי"ט, תשכ"א - 1961, 1959, זכה בפרס "פרץ נפתלי" על ספרו זה); ג. "משפט נירנברג" (יד ושם, ירושלים, תשכ"א-1961); "פס"ד של בית-הדין הצבאי", בצירוף מבוא, תשכ"א-1961.

עורר הרבעון "בעיות בין-לאומיות".

בשנת 1965 היה ציר בקונגרס למשפט בין-לאומי פלילי בפריס.

בשנת 1966 ציר ב"הקונגרס היהודי העולמי" בבריסל.

בשנת 1966 היה ציר בקונגרסים: "לחקר השלום" בגרוניינגן ובשנת 1967 בטילברג, בשנת 1968 מרצהאורח באוניברסיטאות ארה"ב וקנדה.

קיבל "פרס נפתלי" בעניני מדינה בשנת 1967.

חבר הועד למען ההגנה ולגיוס לוחמים להגנה, למלחמת השחרור החל ב-1949.

יושב ראש אירגון החיילים המשוחררים בישראל.

יו"ר המכון הישראלי לבעיות בין-לאומיות.

פרופ' למשפט וליחסים בין-לאומיים באוניברסיטה בתל-אביב.

חבר באקדמיה העולמית למדע ולאמנות.

חבר האקדמיה ללימודים בין-לאומיים, ברוס, בארצות-הברית.

חבר-קורספונדנט במכון הצרפתי לחקר השלום.

חבר מועצת "יד ושם".

צאצאיו: מירון; סילביה, עירית.

ישראל סדן (קוז'ניצקי)

נולד בלודז' (פולין), כ"ח אייר תרפ"ה (22.5.25).

לאביו ר' מאיר דוב קוזניצקי ולאמו צפורה בת ישראל יוסף קאהן. קיבל חינוך מסורתי.

בשנת 1935 עלה לארץ.

למד בביה"ס התורני "סיני" ובביה"ס התיכוני הריאלי "תחכמוני" בתל-אביב. השתלם באוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1944-47.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5431). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5431