Volume 18

Page 5436

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך עברי לאומי בבית-ספר עממי לבנים ע"ש אחד העם, בגימנסיה גאולה (4 שנים) ושנתיים בביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב.

כיום משתלם באוניברסיטת תל-אביב.

עוזר לאביו בבית החרושת לנקניק ש. אס ובניו בע"מ, ע"י זה שהתמסר בשיווק התוצרת, והוא מנהל את השיווק בהצלחה, והרוח החיה במפעל.

המפעל נוסד בוילנה בשנת 1900 ובארץ בשנת 1925. מנכ"ל ביהח"ר הוא אביו. במרס 1969 זכה שוב פעם ביהח"ר ב"פרס הנקניק המובחר ביותר בארץ", לאחר משאל העם שנערך ע"י מכון בינלאומי לחקר דעת הקהל.

בשנת 1957 נשא לאשה את אילנה בת יוסף ושרה ויסלפיש. מצמרת שחקני הטניס בישראל וייצג את המדינה בתחרויות הטניס בחו"ל.

לאחרונה הביאו ציוד מודרני חדיש נוסף לשיפור יתר של עשרות סוגי תוצרתם, שהפכה לשם "הנקניק המשובח בארץ".

הידע המקצועי והציוד המודרני ובעזרת שני הבנים : דוד (הבכור) ו"ישיק" (ע"ש יאשיהו ווג'ווד) ו-50 הפועלים - הם סודות הצלחתם.

צאצאיו: סיגל, שלמה (ע"ש סבו ר' שלמה אס ז"ל, מייסדו של המפעל בחו"ל וחלוץ תעשיית הנקניק בישראל).

מאיר שיל"ת

נולד בקורצין (פולין), בכ"ה חשון תר"ע (9.11.1909).

לאביו ראובן ב"ר מנשה ב"ר יוסף , ב"ר ישראל שיל"ת (מגדולי חסידי רופשיץ וסוחרי עץ ויערות ידועים בגליציה) ולאמו טויבה בת ראובן יוסף נוי בירט (ראש ישיבת "עץ חיים" בברלין).

קיבל חינור מסורתי בחדר, בבית המדרש לרבנים, והמשיך בלימודים תורניים בישיבות שונות. עבד בעיסקי המשפחה במסחר יערות ועצים והמשיך בלימודיו.

בשנים 1928-33 היה יו"ר "צעירי מזרחי" ומורשה קק"ל בעיר יאסלו (פולין).

בשנת 1933 נשא לאשה את צפורה בת אלימלך פריינד. באותה שנה עלה לארץ. השתלם בכלכלה ובמדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים.

השתלם גם בהנהלת חשבונות.

עד שנת 1953 היה פעיל במסחר ותעשיה כארץ.

משנת 1953 בשרות המדינה.

בתור כלכלן וחשבונתי נתמנה כפקיד שומה במס הכנסה תל-אביב, דרום 2, בית רומנו.

נשיא לשעבר בלשכת הבונים החפשים "הכוכב" ופעל בה בתל-אביב.

נשיא לשכת הרוא"ה - בני ברית ונשיא לשעבר של לשכת גבעתיים - בני ברית.

פעיל בחברות צדקה.

מגיד שיעורים תורניים, ומרצה בנושאי יהדות, בכלכלה ובנושאים תורניים שונים ועוד.

כתב וכותב מאמרים ובקורת ספרים בכלכלה, במדעי החברה. בסוציולוגיה ובאספנות בולים.

חיבר ספר בשם: "איך לאסוף בולים" (בשם המושאל: ראובני). פירסם חוברות: "אספנות ספרים ובולים", "כיצד לאסוף בולים".

בניו: אליעזר, אהוד.

אריה יוליוס קלרמן

נולד ברטיסלבה (צ'כוסלובקיה)) בשנת תרנ"ז (27.1.1897).

לאביו יחזקאל צבי ולאמו צביה בת ישראל וויינר. קיבל חינוך כללי, בבתי-ספר לתעשיית יינות בצ'כוסלובקיה.

היה ייצרן של שמפניה בברטיסלבה (צ'כוסלובקיה).

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5436). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5436