Volume 18

Page 5451

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מראשוני מייסדי ההסתדרות הכללית - כציר מהגליל.

ב-1959 יצא לגימלאות.

בין מייסדי ארגון פקידי המנדט "אוניון סרוויס אסוסיישון".

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

כיום, פעיל באירגון הפנסיונרים.

בנותיו: רוחמה אשת נחום רייכס; בת-שועה אשת בנימין הלמן.

יוסף מנחם מרגלית

נולד בכפר-מל"ל (ישראל), כ' אלול תרפ"ה (9.9.1925).

לאביו יצחק מרגלית ולאמו רחל בת צבי קרבל. קיבל חינוך בכפר מל"ל, בביהמ"ד למורים העברי ובאוניברסיטה העברית בירושלים (לשון עברית, ספרות עברית, מקרא). מוסמך למדעי הרוח.

עובד במערכת "השדה" (ירחון חקלאי) משנת תשי"א, תחילה כעוזרו של שמעון דוד יפה (ראה כרך שני, עמוד 607) ומשנת תשי"ח כעורך אחראי. ערך והתקין לדפוס עשרות ספרים בכל תחומי החקלאות.

בשנת תשי"ב נשא לאשה את רחל בת אהרון גרינברגר. בשנים תשי"א-תשי"ז היה גם חבר מערכת "במעלה", עיתון הנוער העובד, והשתתף בו במדורים קבועים, בעיקר מדור לנוער העולה ולשכבה הצעירה.

כתב סיפורים ושירים רבים בכתבי-עת לילדים ולנוער ("דבר לילדים", "משמר לילדים" "הצופה לילדים", "עתידות", "מענית" של תנועת המושבים) וכן פירסם ב"מאזנים" של אגודת הסופרים וב"תלמים" של תנועת המושבים ועוד.

זכה ב"פרס יציב" לספרות ילדים.

פירסם ספרים אחדים של סיפורים לילדים ("המערה"; "כזה גיבור", "אש בחורשה", "השליט מדונגא דונגא" (בהוצאת "ניומן" תל-אביב); "עד צאת הכוכבים" (בהוצאת "הקיבוץ המאוחד").

פירסם פליטונים בחתימת י. ממר.

מאז תשי"ז בעל הפינה "עברית של יום יום" ברדיו, בענייני לשון.

כן ערך מדורים לענייני לשון בכתבי-עת שונים ("דבר הפועלת", "אורים להורים" "מעריב לנוער").

חבר במושב כפר-מל"ל ומעבד משק חקלאי. יו"ר ועד כפר-מל"ל.

היה חבר ב"הגנה" באיזור השרון. במלחמת העצמאות - בגוש-עציון ובירושלים. צאצאיו: לאה, תרצה, אהרן-יהושע.

יעקב הטמן

נולד בלובומל, פלך ווהלין (פולין)), י"ג שבט תרע"ו (18.1.1916).

לאביו שמואל-צבי הטמן ולאמו מרים בת יצחק צוקרמן. קיבל חינוך תורני בבית מדרש ובישיבה, וחינוך כללי בגימנסיה.

בשנים 1934-36 מפקד בית"ר בלובומל.

בשנת 1936 עלה לארץ.

בעל תואר מ.א. של האוניברסיטה העברית בירושלים במקצועות היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית וכלכלה חקלאית.

היה חבר הוועד הפועל של "התאחדות הסטודנטים בא"י" בשנים 1939-40.

היה יושב ראש הסתדרות הסטודנטים הרביזיוניסטים "יבנה ויוספת" בירושלים.

היה חבר הנהגת הקורפורציה "אל-על". היה מפקד בית"ר בירושלים. היה חבר ועד החינוך של קהילת ירושלים. היה עורך-לילה של העתונים: "חרות" ו"הבקר".

היה מורה בגימנסיה הריאלית בראשון לציון ובגימנסיה העברית הרצליה בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5451). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5451