Volume 18

Page 5453

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לפני כמה שנים חדל לעבוד וחי בברוקלין, ניויורק.

צאצאיו: רחל (ריי) (מזכירה מינהלית ומבצעת בחברה שהיא עובדת בה); בצלאל אברהם (בורטון אלן), רעיתו רות. ילדיו מיכאל סקוט, שושנה בט.

מאיר קז

נולד בסטרי (פולין), כ"ו אייר תרס"ט (17.5.1909). לאביו ישראל קז ולאמו איטה בת יהודה וידר. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בעיר מולדתו עסק בעסקי אוטובוסים, מוניות ומשאיות.

היה חבר פעיל בבית"ר.

בשנת 1933 כשחל הפילוג בתנועת הצה"ר ברבר היחס להסתדרות הציונית, בועידת קטוביץ, עזב מאיר גרוסמן (ראה את הערך שלו בכרך רביעי, בעמודים 1927-28) את הצה"ר והקים את "מפלגת המדינה העברית". מאיר קז היה מהראשונים שהצטרף למפלגה זו והיה פעיל בה.

בשנת 1933 עלה לארץ.

מסוחר בחו"ל החל לעבוד כנהג משאית בקואופרטיב "החורש" ברמת-גן.

מייסד מכבי-אש ברמת-גן.

בשנת 1937 נשא לאשה את חיה בת מרדכי ויינברג. במלחמת העולם השניה היה נהג במכבי-אש ברמתגן.

בשנות הארבעים נכנס לעיסקי מכוניות.

בשנת 1967 יסד את "חברת מאיר למכוניות ומשאיות בע"מ, הייבואנים הבלעדיים של יבוא מכוניות מהחברה השוודית "וולוו", שקנתה לה מעמד איתן בישראל.

בידי החברה שלו כמות גדולה יותר של הזמנות מזו שהם יכולים לספק. חלק ניכר של הקונים הם בעלי דגמים קודמים של "וולוו" שאינם מוכנים להח

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5453). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5453