Volume 18

Page 5468

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תרם תרומה רבה לביסוסו של המשפט הבינלאומי הפומבי ולקידומו.

במינויו מטעם מועצת הבטחון ועצרת או"ם לשופט בית-הדין הבינלאומי בהאג יש לראות ללא ספק את גולת הכותרת בקריארה המזהירה שלו כמשפטן ואיש מדע. גם בכהונתו זו נגלה לאוטרפאכט במלוא שיעור-קומתו; ובכל מה שיצא מתחת ידו, בתוקף תפקידו בבית-דין זה, מתעלה הוא לדרגת פסיקה בינלאומית, שרק משפטנים יחידי-סגולה בימינו זכו להגיע אליה.

כל ימיו היה בו נאמן לעמו ורחש אהדה עמוקה לרעיון תחייתו הלאומית. היו לו גם קשרים אישיים מיוחדים לארץ-ישראל.

ב-1950 השתתף לפי הזמנת האוניברסיטה העברית, בחגיגת חצי יובלה, ובהזדמנות זו הרצה בה שתי הרצאות, אחת מהן בעברית.

חצי שנה לפני מותו חלה במחלת-לב. עשה כמה חדשים בישראל, מתוך תקווה להחלים כאן מחליו. היה מאוהב בנוף הארץ ואף חלם להקים לו בית בה באחת מפינות-החמד. אך לרוע המזל, לא זכה.

נפטר בלונדון, י"א אייר תש"ך (8.5.1960).

בנו: אליהו.

טוביה סער

נולד בירושלים, כ"א ניסן תרצ"ה (24.4.1935).

לאביו דוד נשר ולאמו ליזה בת אהרן ז'לניץ. בוגר ביה"ס לקציני-ים ליד הטכניון בחיפה, וביתהספר למדעי המדינה בירושלים. למד טלוויזיה בצרפת במילגה של ממשלת צרפת (1965). בשנים 1958-1953 שירת כקצין ימי בחיל-הים. בשנת 1958 היה עורך ראשי לתכניות ב"גליצה"ל". בשנת 1959 עבר ל"קול ישראל" והועסק משך שנים ככתב צבאי, כתב בכיר. בשנת 1965 נשא לאשה את מרי בת נסים יעקב. במלחמת ששת הימים ערך והגיש את יומני המל חמה. ערך והגיש תכניות רדיו שונות שהבולטת בהן היתה "חיוג-ישיר". כיום, ראש מערכת של חדשות הטלוויזיה בתלאביב.

צאצאיו: גל (בת); רן-נילי (בן).

פנחס חיים סופיוף (חביב סופיזדה)

נולד בטשקנט (בוכרה, רוסיה) בתמוז תרנ"ח (1898).

לאביו יהודה סופיוף (דודו העסקן והתורם הידוע המנוח שלמה צופיוף . עלה לארץ בשנת תרס"ד, אחרי שביקר בה בתרס"ב. הקים ישיבה על שם אביו דוד ז"ל ורכש עבורה ספריה תורנית גדולה. ראה את הערך שלו בכרך שני, בעמודים 742-43) ולאמו פנינה בת משה עשיר. קיבל חינוך מסורתי ועברי ב"חדר" ובגימנסיה רוסית בעירו.

בשנת 1931 התיישב בטהרן (פרס).

עסק במסחר עורות והצליח בעסקיו.

מצא זמן לעסוק בענייני ציבור בעירו ובעיקר התמסר לעזור בתעמולה לארץ-ישראל.

בשנת 1930 נשא לאשה את פרידה בת נסים ינונו סוף. בהיותו בפרס עזר לפליטים יהודים שברחו מרוסיה ופולניה בשנים 1942-47 בדרכם לא"י. כל זה בהתנדבות.

ב-28.2.1952 כותב לו מנהל המדור לעניינים כלכליים מיוחדים - ליד משרד החוץ בירושלים (מכתב מספר כל/12/1-137): "אנו מביעים את הוקרתנו על העזרה שהגשת לנו בצורה הנאמנה והישרה ביותר, החל משנת 1950 ועד היום הזה, מבלי להתחשב בהוצאותיך או בזמנך הפרטי, ומבלי לצפות לתמורה איזו שהיא מאתנו".

במכתבו של ד"ר מ. ישי למנהל האוצר בקריה כותב: "ברצוני להמליץ לפניכם על מר חביב סופי

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5468). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5468