Volume 18

Page 5470

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנים 1936/40 העלתה לארץ את הוריה ואחיותיה ובני משפחת דודה ר' יהודה ברייס מנייטרא, וביניהם נכדו חיים הראל איש הבטחון.

בנה: אורי רכב (רמז) נולד בתרצ"א (1931), מהנדס, איש חיל המדע. רעיתו: שושנה לבית שבתאי ולהם שני בנים ובת.

פרופ' יעקב כץ

נולד במאגיארגנץ (הונגריה), ז' בכסלו תרס"ה (15.11.1906).

לאביו שמואל כץ , ולאמו דינה בת יפה רזניק. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בשנת 1934 סיים לימודיו באוניברסיטת פראנקפורט.

בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ. עסק תחילה בהוראה כמורה בגימנסיה "מוריה'' ובבית המדרש לגננות בתל-אביב, בבת"ס ובסמינריונים.

משנת תש"י (1950) בעל קתדרה להיסטוריה חברתית וחינוכית של ישראל.

נשא לאשה את דינה בת אליהו בירנבוים .

בשנים 1959-63 היה דיקן הפקולטה למדעי החברה.

משנת 1962 פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים.

ביום 7 למאי 1969 בחר בו סינאט האוניברסיטה העברית בירושלים לרקטור האוניברסיטה במקום פרופ' נתן רוטנשרייך (ראה את הערך שלו בכרך זה) שסיים שתי תקופות כהונה (4 שנים) כרקטור.

בראשית שנת הלימודים בשנת תש"ל (1970) יכנס לתפקידו הנ"ל.

פרסם מחקרים בתולדות ישראל בעברית ובשאר לשונות. ספרים בעברים: "מסורת ומשבר" (החברה היהודית במוצאי ימי הביניים, תש"ח) ו"בין יהודים לגויים" (יחס היהודים לשכניהם בימי הביניים ובתחילת הזמן החדש).

בניו: דוד, חנן, אוריאל .

יעקב אבנר קפניס

נולד בירושלים, כ"א אלול תרע''ט (16.9.1919).

לאביו ישראל קפניס (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו רוזה בת העסקן והסופר ישראל רב פרומקין, "עורך החבצלת" בירושלים. (ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמוד 489, והערך שלה בספר זה).

דור שלישי בארץ. נצר לשתי משפחות ותיקות מעורות בארץ.

קיבל חינוך עברי בגן ילדים, ובגיל 5, לרגלי התפתחותו המהירה, נתקבל בגמנסיה העברית "הרצליה" בת"א. גמר בהצטיינות את כל 12 הכיתות בבחינות הבגרות של ממשלת א"י. נתקבל לאוניברסיטה העברית בירושלים למחלקת המתמטיקה והפיזיקה ובאותו זמן למד גם בבית-הספר למשפטים של ממשלת א"י. שנה אחת לפני הסיום קרה האסון, ראה להלן.

היה מעורב ופעיל בתנועות הנוער. נמנה בין מייסדי אגודת "צעירי בני ברית" ונשיא לשכתה בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5470). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5470