Volume 19

Page 5617

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דב); שמחה אשת חכם מסעוד חי בן-שמעון, אח אביה (היה מזכיר בית הדין בקהיר): דוד (פקיד בבנק האחים מוצ'רי, בקהיר, מצרים).

אטיין בש

נולד ברמיך (לוכסמבורג) בחודש סיון תרנ"ח (7.6.1898).

לאביו אדוארד בש ולאמו סופי בת מאיר הרמן נתן (בית מסורתי מאוד).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בגימנסיה ואוניברסיטה במינכן.

ב-1918 היה כסטודנט, נצגי במועצת הסטודנטים הציוניים באוניברסיטה.

בסוף 1921 יסד את קבוצת ההגנה העצמית היהודית בבאוואריה.

עשה שנת שירות הציונות.

היה חבר המועצה הארצית של ההסתדרות הציונית בגרמניה, קרטל יידישער פעברינדינגען ושל ק.י.פ. (איגוד של אקדמיות של הסטודנטים במינכן).

היה חבר פעיל בהפועל הצעיר.

בשנת 1922 יסד יחד עם העסקנים: ד"ר מיינהולד נוסבאום ויעקב רייך, את ההגנה העצמית של יהודי באוואריה.

ביוני 1924 עלה לארץ.

במשך כמה שנים היה בא כח של 2 קונצרנים גרמניים מסחריים - יבוא של ציוד כבד.

בשנים 1926-28 היה מנהל המחלקה הצרפתית בלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים.

משנת 1928 היה סוכן ביטוח עצמאי.

בשנת 1929 נשא לאשה את שרלוט בת ליאו דוד הולדהיים. בשנת 1934 יסד את חברת הביטוח "מגדל" יחד עם אליעזר (זיגפריד) הופיין (מנהל הבנק הלאומי לישראל - אפ"ק. ראה את הערך שלו בכרך שלישי, בעמוד 1150) וד"ר גיאורג (גד) הלפרן (ראה בכרך עשירי, בעמוד 3613) והיה חבר ההנהלה הראשונה עד שנת 1944.

היה גם בין מייסדי חברת הביטוח "מנורה" בת"א.

בשנת 1952 היה מנהל כללי של חברת הביטוח "אררט".

משנת 1934 בתפקיד של מנהל חברות ביטוח.

החל משנת 1968 בגימלאות.

כל השנים בארץ היה חבר פעיל בהגנה. משנת 1938 עד 1948 מילא תפקידים חשובים ושונים בש"י (שירות הידיעות של ההגנה, לא על מנת לקבל פרס).

היה ממייסדי המפלגה הליברלית העצמאית, חבר בהנהלת המועצה והנהלת סניף תל-אביב.

צאצאיו: אוריאל (אורי), נפל בכיבוש עכו בח' אייר תש"ח (17.5.48) ; מיכאל (תאומים עם אוריאל); דינה אשת שלמה לוינזון.

ציסו (משולם) אורנשטיין

נולד בדאראבן (רומניה), כ"ד אדר א' תרס"ב (2.4.1902).

לאביו חיים ליב אורנשטיין (ת"ח. קיבל סמיכות לרבנות. נבחר ליו"ר העיר) ולאמו סימה רייזל בת משה מרדכי יוסף ברץ. קיבל חינוך מסורתי. בן שבע החל ללמוד גמרה. היה לו מורה פרטי שלימד אותו שפות: גרמנית, רומנית וצרפתית.

בנעוריו היה פעיל בהגשת עזרה לחולים ולמוסדות סוציאליים שונים.

בשנת תרע"ה (1915) היה פעיל בתעמולה ובאיסוף כספים עבור בניין הארץ וקק"ל.

בשנת תרפ"ה (1925) היה מן הפעילים עבור קרן היסוד.

היה חבר הוועד המרכז הארצי של הקק"ל וקרן היסוד.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5617). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5617