Volume 19

Page 5695

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אף שחברו א. אלתרמן מהחבורה הציע לו בימים ההם ללמוד סנדלרות ובזה למלא את החסר בין החבורה, ענה, שהוא מעדיף לעבוד כפועל בפרדסים.

נשא לאשה את איה בת משה הכט. עסק כעורך דין בחיפה ובתל-אביב.

בשנים 1948-50 היה פרקליט המדינה הראשון של ממשלת ישראל.

חבר מפלגת העבודה.

היה חבר הכנסת השניה, השלישית והשישית מטעם מפא"י (מפלגת העבודה).

נתמנה לשר המשפטים בממשלה השלוש-עשרה (קיבלה את אמון הכנסת השישית ב-12.1.1966). כן נבחר לשר המשפטים בממשלה הארבע-עשרה, שקיבלה את אמון הכנסת ביום 17.1.1969, לאחר פטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול, ז"ל.

חבר המועצה המשפטית.

הכניס סדר בבתי-המשפט ובעיקר תרם חלקו בהכנת חוקים וכו'.

צאצאיו: גמליאל שפירא (עו"ד); רחל אשת אפרים קליימן; דוד.

שמואל ארום

נולד בשנת תרס"ב (1902) בליזנסק פולין.

לאביו ר' אשר ארום (תלמיד חכם מכובד ושוחט בעירו, היה ידוע בתור בנו של הר' גדליהו ארום ראש הישיבה) ולאמו חיה רחל בת ר' שמואל ברנד. קיבל חינוך דתי. היה בקי במאמרי חז"ל ופתגמיהם היו שגורים בפיו ובכל הזדמנות השתמש בהם.

בשנת תרצ"ה (1935) הצטרף להכשרה, ואחרי שנתיים נשא לאשה את מינה בת ר' אלימלך וסרמן מגליציה ועלו לארץ.

הצטרפו לקיבוץ "רמת הכובש". אחרי שנתיים עזבו את הקיבוץ ועבד בתור פועל, כמו כל החלוצים באותו הזמן בפרדסים, בבנין, במפעלי ים המלח, ברפיה ועוד. עד שעברו לראשון-לציון ונתקבל בתור עובד קבוע בבית-החרושת ללבנים "סיליקט".

כאשר עובדי סיליקט הקימו את שיכונם "נוה עובד" והחליטו שיש צורך בהקמת בית-כנסת לתפילה, נרתם ולא נח ולא שקט ויחד עם יתר חבריו העסקנים הקימו בית-כנסת משוכלל ויפה לתהילה ועמד בראש הנהלתו עד יום פטירתו.

כל מעייניו ומחשבותיו היו שכלול בית-הכנסת.

ביום כ"ד במרחשון תש"ל (4.11.69), כאשר יצא מביתו בדבר ענין ציבורי, פגעה בו מכונית ונהרג.

דבר מותו דיכא את כל מכיריו וידידיו הרבים שחלקו לו את הכבוד האחרון. וביום הזכרון הראשון כ"ד חשון תשל"א ערכו לו אזכרה בבית-הכנסת בהשתתפות הרבנים הראשים של ראשון-לציון, ראש המועצה הדתית וראש הישיבה של ראשל"צ, וקראו את בית-הכנסת על שמו בשם "נוה שמואל".

צאצאיו: גדעון (רב-סרן בצה"ל, מהנדס מוסמך. אשתו נורית לבית הרשפלד , מורה): אשר (עובד במכון ויצמן, סטודנט בהנדסה): חיה (סטודנטית באמנות).

עו"ד ד"ר ישראל שפרן

נולד בלובלין (פולין), י"ז סיון תרע"ז (7.6.1917).

לאביו יצחק שפרן ולאמו יוכבד בת יוסף קרפר (ראה את הערך שלהם בכרך זה). וכן הערך של אחיו העו"ד יוסף שפרן בכרך זה.

קיבל חינוך בבית-ספר עממי "תרבות" בלובלין, בבית-ספר תיכון-ריאלי "קרינסקי" בווארשא עם חרב מקצועות עבריים (תנ"ך, היסטוריה, ספרות, השפה ועוד), חניך אוניברסיטאי - אוניברסיטה פיזה - מכללה וטרינרית.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5695). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5695