Volume 19

Page 5713

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יגאל מוסינזון

(המשך מכרך י"ז, עמודים 5206-07) סיפורים: "על נשים ועל גברים" (תורגם לשפות לועזיות).

מחזות: "תמר אשת ער" (תש"ז, הוצג בתיאטרון אהל); "קמפיזס" (תשט"ו).

בסרטי קולנוע: "קזבלן" (הוסרט באתונה יוון); "תמר אשת ער" (בהשתתפות כוכבים ביןלאומיים).

פרסים: "פרס אוסישקין" עבור הרומן "דרר גבר" ; "פרס כינור דוד" עבור המחזה "קזבלן".

השופט ד"ר יוסף מיכאל לם

(המשך לערך שלו בכרך ד/ בעמוד 1848) היה השופט התורן ושופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

ביום 1.6.69 יצא לגימלאות, אחרי 18 שנות שפיטה.

בשנת 1967 נבחר לנשיא גדול של מיסדר הבונים החפשים בישראל.

יצחק בן-אהרן (נוסנבוים)

(ראה כרך רביעי, עמוד 1898) בראשית 1970 נבחר כמזכיר הכללי של ההסתדרות העברית הכללית בישראל.

אל/מ א. מ. קשתי (רגנבויגן)

(הוספה לערך שלו בכרך ט"ו, בעמוד 4571) ב-2.3.70 סיים רשמית את תפקידו כמנכ"ל (מנהל כללי, של משרד הבטחון, אחרי שמילא את תפקידו במשך חמש שנים, ועבר לכהן כמנהל כללי של הברח "צים''.

במשך שירותו הנ"ל הביא סדר ונוהל במערכת הכספים הבטחתי, לקה הלק פעיל בהקמת התעשייה הבטחונית ועוד.

מיכאל אסף (אוסובסקי) (ראה כרך רביעי, עמוד 1865) בהוצאת תרבות וחינוך, הוציא בשנת 1970 ספר "היחסים בין ערבים ויהודים בא"י".

אלוף אהרן רמז

(ראה כרך ד', עמוד 1966) עד אוגוסט 1970 שגריר ישראל באנגליה. ביום 24.9.70 הגיש רב-אלוף (מיל.) חיים לסקוב את התפטרותו למועצת רשות הנמלים מתפקידו כמנכ"ל. ביום 7.10.70 בהשפעת שר התחבורה, שמעון פרס, הסכים רמז לקבל את התפקיד של מנכ"ל רשות הנמלים, ובאותו יום אישרה המועצה של רשות הנמלים את מינויו כמנכ"ל וכן אשרה הממשלה את המינוי ביום 12.10.70.

אביגדור שבתאי בכר (סירמה)

נולד בירושלים, י' תשרי תרמ"ד (אוקטובר 1883). לאביו חיים (שהיה מבאי ביתו של המלך בורים בבולגריה) ולאמו מלכה בת דינה אל-מודיקו. קיבל חינוך בביה"ס "אליאנס" (כל ישראל חברים), והשתלם בחקלאות בבית-הספר החקלאי "מקוה ישראל".

בשנת 1902 נשא לאשה את שושנה בת משה בכר (נפטרה בפתח-תקוה, ט' סיון תשכ"א (24.5.1961).

כל חייו עסק בחקלאות. נטע פרדסים וכרמים בפתח-תקוה, בנתניה ובכפר-סבא.

היה מנהל מטעי הדרום במקומות שונים בארץ.

כל השנים השתתף בשמירה על המושבה פתחתקוה.

בקרב הגדול של בני משפחת אבו-קישק וערביי הסביבה על המושבה במאורעות תרפ"א (1921) השתתף בקרב בהגנה על המושבה ובגירושם של הפורעים התוקפים.

נפטר בפתח-תקוה, כ"ה ניסן תשכ"ח (23.4.1968).

בניו: דוד; ישראל; משה בן-גל (ראה את הערך שלו בכרך זה); אברהם; מלכה אלמנת אריה פופליגר ז"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5713). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5713