Volume 2

Page 1027

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פיתוחה, לשכלול שרותיה, הקמת בנינה המרכזי, ארגון המתנדבים ותורמי הדם, הרחבת הפעולה בהיקף ארצי והקמת המרכז הארצי של מגן-דוד-אדום. גזבר האגודה התל-אביבית מראשיתה, מפקד ראשי של גדוד המתנדבים במשך 15 שנה, יו"ר מועצת הגדוד ופעיל מעלותיה השונות, גזבר המרכז הארצי וחבר הנהלתו. בכ"ט כסלו תרצ"ו, לחנוכת בית מד"א בת"א, נרשם בספר הזהב של הקה"ק יחד עם דר מ. ליבונטין , על ידי ראש העיר מאיר דיזנגוף, כהערכה לפעולותיו, לטובת מד"א מראשיתו ובהתמדה.

ב-1939 השתתף עם ד"ר מ. ליובונטין, עוה"ד א. י. קירשנבוים (אלראי), נ. ה. ביין, מ. ניומן, שרה צציק, אהובה ודונסקי ואדריכל פ. אפשטין ביסוד ועד להתגוננות מפני התקפות מהאויר.

בכ"ד טבת תש"ד, למלאת 20 שנה לעבודתו, בעירית ת"א, נרשם בספר הזהב של הקה"ק על ידי מחלקת המסים ופקידיה, וביום ג' חנוכה תש"ה, למלאות 25 שנה לעלית "רוסלאן נרשם בספר הזהב כאות הוקרה למאמציו בארגון העליה ההיא וטפולו בפליטי א"י.

פעיל בלשכת הבונים החפשים "חירם" ובבני ברית "שער ציון", חבר ההנהלה, ועדת הבקורת והמועצה של בנק קרדיט גומלין במשך שנים רבות. יועץ ועוזר למוסדות צבוריים בת"א ומחוצה לה (הועד הלאומי, קהלת חיפה, עירית פתח-תקוה, ועד מוזיאון ת"א וכו'). ארגן את שיטת הגביה באגודת מכבי-אש מתנדבים והיה נציג עירית ת"א בהנהלתה.

למלאות לו 50 שנה באייר תש"ו נערכו מסבות לכבודו מטעם המוסדות שהוא פעיל בהם וראש העיר וראשי הצבור ציינו בנאומיהם את חריצותו, מסירותו ונאמנותו בעבודתו הצבורות. ההנהלה והמועצה של בנק קרדיט גומלין רשמו אותו בספר הזהב של הקה"ק ומיסדי מגן דוד אדום ומוסדותיו נטעו על שמו גן בן 100 עצים ב"יער היישוב" של הקה"ק.

בנותיו: עדינה, ורדה .

ד"ר משה זילברג

נולד בעיירה שקודוויל, מחוז רוסיין, פלך קובנה, ספטמבר 1900 (תשרי תרס"א), לאביו ר' הלל (ת"ח, סוחר ועסקן צבורי, חניך ישיבות סלובודקה וקלם, תלמיד הרב שמחה זיסל זיו שהיה מתלמידיו המובהקים של הרב ישראל סלנטר (ליפקין), יוצר שיטת המוסר בישיבות ליטא), ולאמו אסנה בת הרב משה יפה (רבה של שקודוויל, מצאצאי הרב מרדכי יפה בעל "הלבושים" והרב יו"ט ליפמן הליר, בעל התוספות יו"ט, ממשפחה המתיחסת לרש"י ולאמורא מר עוקבא ובידה כתב יוחסין של 13 דורות רבנים, דור אחרי דור), אחות הרב אליהו דב, רבה של שקודוויל. נספו ע"י הגרמנים באלול תש"א, ביחד עם עדת שקודוויל ביער בוטוק.

קבל חנוך מסורתי ותורני בחדר ובישיבת קלם אצל הרב אליהו לופיאן (ר' אליה קלמר), ומגיל 11 למד באופן עצמאי בישיבת מיר בהנהלת הרב אליהו ברוך קמאי והרב ירוחם אוזווינטר . בימי המלחמה העולמית הראשונה למד בישיבת סלובודקה שעברה למינסק, בראשותם של הרב משה מרדכי אפשטיין ור' נתך נטע פינ קל ("הסבא").

ב-1916 למד בישיבת נוברדוק שעברה להומל ובסניפיה : בחרקוב, רוסטוב ע"נ דון ובקיוב, היה תלמידו המובהק של הרב יוסף (יוזיל) הורביץ , המפורסם בשיטת המוסר המיוחדת שלו הידועה בשם "שיטת נוברדוק" (על שמו רשת הישיבות בא"י "בית יוסף"), הצטיין בחריפות שכלו ובכשרונותיו והיה מכונה בשם "העילוי משקודוויל".

הישיבה יסדה ביזמת הרב יוסף , ראש הישיבה, סניפים בערי רוסיה המרכזית (סרטוב, ניוז'ני-נובגורוד, צריצין) ובאוקראינה (הומל, נובו-זיבקוב, חרקוב, רוסטוב, קיוב, מוהילב על הדניפר, צרניגוב).

הישיבה הצטיינה גם בשיטת ניהולה המיוחד ע"י ועדי המוסר של הבחורים המצויינים שבה, שניהלו למעשה את הישיבה בכל עניניה החמריים והרוחניים.

עם כבוש חרקוב ע"י הגרמנים, שב לליטא להוריו, אחרי שהיה מנותק מהם יותר מ-4 שנים. המשיך את למודיו בש"ס ופוסקים בישיבת סלובודקה.

ב-1920 עבר לפרנקפורט ע"נ מיין והתמסר להשתלמות בהשכלה ובלמודים כלליים. התקרב לחוגי הציונים המקומיים שאפשרו לו להשתלם בלמודים, והיה פעיל בפעולות הציוניות שם.

עמד בבחינות הבגרות בגמנסיה הריאלית מיסודי של ד"ר קרלבך בקובנה. ב-1921 החל ללמוד בפקולטה הפילוסופית באוניברסיטת מרבורג ואח"כ בפקולטה המשפטית, היה פעיל בחוגי הסטודנטים ובחוג "ב.י.א.'' ("בונד יידישר אקדמיקר"), שהיה לו צביון דתי-לאומי, שהשתייכו לו בין השאר הד"ר י. וולפסברג, ד"ר ש. אפנשטין, עו"ד מיכאליס ועוד.

לשם קיומו הכלכלי התעסק בהוראת שעורים לעברית ותלמוד.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 1027). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/1027